Exhibition Untitled TZT051
5 november - 22 november | November 5 - 22
Karin Beyens & Paul Wezenberg
Torenzaal + Glazenzaal


Karin Beyens

Na haar Masteropleiding Hoger Kunstonderwijs Vrije Grafiek en Tekenen in St. Lukas te Brussel heeft Karin Beyens (BE 1959) zich verdiept in de technieken van diep-, hoog- en vlakdruk. Als drukvorm gebruikt ze niet het klassieke zink of koper, maar wordt inventief gebruik gemaakt van de polyester(folie). 
Via de techniek van de collage en de droge-naaldets is haar werk de laatste jaren geëvolueerd naar een geometrische abstracte schilderkunst. Haar recente werken bestaan uit gereduceerde, monochrome, lijnen en vlakken. Ze worden in acrylverf met brede penseelstreken op de transparante en reflecterende polyester(folie) aangebracht.  After her Master's degree in Art Education Free Graphics and Drawing in St. Lukas in Brussels, Karin Beyens (BE 1959) has immersed herself in the techniques of rotogravure, relief and planographic printing. As a printing form she does not use the classic zinc or copper, but inventive use is made of polyester (foil).
Through the technique of collage and drypoint etching, her work has evolved in recent years into a geometric abstract painting. Her recent works consist of reduced, monochrome, lines and surfaces. They are applied in acrylic paint with broad brushstrokes on the transparent and reflective polyester (foil).
 
 Paul Wezenberg

Paul Wezenberg (NL,1952) is opgeleid aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Hij is lang werkzaam geweest als interieurarchitect, zowel in het ontwerp als in de uitvoering. Daarbij heeft hij veel geadviseerd over design meubels en woonaccessoires van ontwerpers uit de Verenigde Staten, Italië en Scandinavië. Vanaf de eind jaren 90 is hij naast het adviseren ook zichzelf gaan verzamelen van naoorlogse Nederlandse beeldende kunst. 
Zijn opleiding, zijn ervaring in de designwereld en de talloze kunstwerken die door zijn handen zijn gegaan hebben hem geïnspireerd om tien jaar geleden zelf werk te gaan maken. Vooral geometrische reliëfs. Collages en assemblages van grondvormen tot complete werken van karton, papier en MDF. Vaak verspringende witte vlakken waardoor gespeeld wordt met licht, maar ook werken die juist bont gekleurd zijn. 


Paul Wezenberg (NL, 1952) is trained at the Rietveld Academy in Amsterdam. He worked long as an interior architect, both in design and execution. In addition, he has advised in many designer furniture and home accessories by designers from the United States, Italy and Scandinavia. From the late 90s, he is also started collecting Dutch art. 
His training, his experience in the design world and the numerous works of art that passed through his hands inspired him to start to make artworks again ten years ago. Especially geometric reliefs. Collages and assemblages of basic forms to complete works of cardboard, paper and MDF. Often staggered white areas that with light, but also colourful works. 
 

 

 
 
Exhibition Untitled TZT045
Verlengd t/m zondag 1 november 

Ada van Wonderen & Cees van Rutten
Torenzaal + Glazenzaal


Ada van Wonderen

Ada van Wonderen (NL 1957): “Mijn motivatie is om objecten te maken die 'warmbloedig abstract' zijn. Ik laat zoveel mogelijk een kern van eenvoud achter. Mijn volledige concentratie gaat uit naar wat dan nog in vorm blijft. Een vorm, niet als een levenloos object, maar als een vorm die geschiedenis met zich meedraagt. De materiële natuursteen waarin ik de geschiedenis van onze aarde draag, het is de aarde zelf. Mijn fascinatie voor natuursteen heeft nu ook betrekking op het geologische verhaal. Het proces van abstraheren is ook gebruikt, met meer aandacht voor het materiaal. Ik wil de steen 'ruimte' geven om zichzelf als een onafhankelijkheid te tonen.”

 Ada van Wonderen (NL 1957): “My motivation is to create objects that are 'warm-blooded abstractions'. I leave as much as possible to allow for a core of simplicity. 
My full concentration is devoted to what then remains of shape. A form, not as an inanimate object, but as a form that carries history with itself. The natural stone medium in which I work with the history of our earth, it is the earth itself.
My fascination with natural stone concerns this geological story. The process of abstraction is used with more attention to the material.“
 


Cees van Rutten

Cees van Rutten (NL 1952) volgde de opleiding grafische vormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Zijn voorliefde voor de heldere ritmische structuur komt onmiskenbaar naar voren; het vlak, ritmisch verdeeld, met boeiend licht- en schaduwspel, geleed in regelmatige vormen van gestapelde figuren. Van Rutten houdt van subtiele tegenstellingen tussen regelmaat en verstoringen, tussen strak en rafelig, stoer en breekbaar, tussen glad en ruw, gesneden en gescheurd. Het werk is van een grote eenvoud. Zijn interesse in de verstoring en vervorming, de rimpeling in de regelmaat maakt zijn werk juist heel persoonlijk en verleent het een poëtische dimensie.


Cees van Rutten (NL 1952) studied graphic design at the Royal Academy of Art in The Hague. His predilection for the clear rhythmic structure is unmistakably apparent; the plane, rhythmically divided, with fascinating play of light and shadow, articulated in regular shapes of stacked figures. Van Rutten likes subtle contrasts between regularity and disturbances, between tight and frayed, tough and fragile, between smooth and rough, cut and torn. The work is of great simplicity. His interest in the disturbance and distortion, the ripple in the regularity, makes his work very personal and gives it a poetic dimension.

 125 JAAR WONEN IN HET
STEDELIJK  MUSEUM AMSTERDAM                      
Tentoonstelling — t/m 21 mrt 2021
Met werken van o.a. Tije Domburg (NL 1947)         


Het Stedelijk laat vanaf deze zomer een ruime selectie van hun beroemde collectie vormgeving zien. Al deze ontwerpen zijn in de afgelopen 125 jaar baanbrekend en actueel geweest. De tentoonstelling voert van een van de oudste meubels in de collectie, een bank van Thonet, langs stromingen als de Wiener Werkstätte, de Amsterdamse School en de Scandinavische vormgeving, naar de opkomst van plastic in de jaren 60, het kleurrijke Italiaanse Memphis design uit de jaren 80 en Dutch design.
 
Tije Domburg maakte na het verlaten van de Rietveld Academie  (1968-1973)  een aantal jaren uitsluitend keramische vormen. Witte objecten en keramische wandreliëfs: altijd opgebouwd uit meerdere basisvormen zoals cilinders en blokken. Later maakte hij zijn reliëfs alleen nog in wit papier.

Gedurende de expositie in het Stedelijk is zijn keramisch werk uit dezelfde periode te zien èn te koop bij Bos Fine Art.Tije Domburg
Gegoten vaas vormen   1978  /  1979
glazuur wit, hoogte 26 cm en 11 cm

 

 

 

 

 

Newsflash

 

20200926 173225 kopie
Stock Sales
Bos Fine Art The Hague

Lees meer...

Selected for you

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag

Naast het Mauritshuis

Openingstijden Den Haag:

Donderdag t/m zondag 12.00 - 18.00 uur

Thursday - Sunday 12pm - 6pm

Galerie New York / Portofino
50 W 56th St #2A
New York City, NY 10019 USA

Closed because of the Corona crisis

 

 


facebook  

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

             
KvK 64943151

 

 

© Bos Fine Art 2020