Avatar

Bruijninckx Breebaart

Details
Kunstenaar / Artist
Bruijninckx Breebaart
Techniek / Technics
Beelden en sculpturen / Sculptures
Info / Description

Beeldend kunstenaar Paul Bruijninckx en meubelmaker Nol Breebaart ontmoetten elkaar tijdens de organisatie van een kunstproject voor kinderen in de Haagse Schilderswijk. Voor vakman Breebaart is het belangrijk dat kunstwerken goed gemaakt zijn; voor hem is een sculptuur pas kunst als hij kan zien dat er bloed, zweet en tranen in zitten. Op de kunstacademie heeft Bruijninckx niet alleen de techniek van het etsen onder de knie gekregen, maar tevens geleerd dat ook een idee een kunstwerk kan zijn. Door samen te werken komen die twee werelden nu bij elkaar.

Het is niets nieuws dat een kunstenaar een vakman inschakelt om zijn creativiteit tot uitdrukking te brengen in een techniek die hij niet beheerst, maar vaak is er dan sprake van een opdrachtgever enerzijds en een uitvoerder anderzijds. Bruijninckx en Breebaart zitten echter samen aan hun werktafel in Den Haag. Bruijninckx begint met een schets op papier. Een schets is uiteraard tweedimensionaal, dus op het moment dat Bruijninckx moet uitleggen hoe hij die schets voor zich ziet in ruimtelijke vorm, ontstaat de dialoog. Breebaart kan dan de lijnvoering bijsturen of nieuwe materialen aandragen. Soms weet de ambachtsman niet direct hoe hij het idee van de kunstenaar kan uitvoeren, maar dat dwingt hem dan om nieuwe technische oplossingen te zoeken. En die oplossingen leiden weer tot nieuwe ideeën bij Bruijninckx, die zij uitsluitend gezamenlijk kunnen realiseren.

In hun vroegste sculpturen van mdf zijn nog herkenbare voorstellingen te ontwaren, maar gaandeweg zijn hun kunstwerken steeds abstracter geworden. Breebaart en Bruijninckx zijn zich steeds meer gaan toeleggen op de hoofdvorm, die vaak symmetrisch en geometrisch is. Door de wisselende lichtval ontstaan schaduwen op de vlakverdeling, die steeds andere nuances in de vormen benadrukken.

Organische groeiprocessen zijn daarbij een belangrijke inspiratiebron. Bruijninckx: “Volgens mij komt het ook door onze samenwerking dat ik steeds vaker vormen teken die samenkomen en weer uiteengaan.” Door hun witte kleur ademen de abstracte kunstwerken tevens een kalme, sacrale sfeer. Subtiele verschillen in dikte en diameter van het materiaal, evenals de vormen die net niet helemaal lijken te kloppen, nodigen de beschouwer uit om eens rustig en aandachtig wat langer te kijken – een tegengif tegen onze voorbijflitsende beeldcultuur.

www.bruijninckxbreebaart.com

Visual artist Paul Bruijninckx and furniture maker Nol Breebaart met during the organization of an art project for children in The Hague. For Breebaart, it is important that artworks are well made; for him a sculpture is only art if he can see that it contains blood, sweat and tears. At the art academy, Bruijninckx not only learned the technique of etching, but also learned that an idea can also be a work of art. By working together, these two worlds now come together.

It is nothing new that an artist hires a professional to express his creativity in a technique that he does not master, but often there is talk of a client on the one hand and a performer on the other. Bruijninckx and Breebaart are sitting together at their work table in The Hague. Bruijninckx starts with a sketch on paper. A sketch is of course two-dimensional, so the moment Bruijninckx has to explain how he sees that sketch in spatial form, the dialogue arises. Breebaart can then adjust the line or propose new materials. Sometimes the craftsman does not immediately know how to implement the artist's idea, but that forces him to look for new technical solutions. And those solutions lead to new ideas at Bruijninckx, which they can only realize together.

In their earliest sculptures of MDF, recognizable representations can still be seen, but their artworks have gradually become more abstract. Breebaart and Bruijninckx have increasingly focused on the main shape, which is often symmetrical and geometric. Due to the changing light, shadows appear on the division of the surface, which always emphasize different nuances in the forms. These forms seek out the tension between straight and crooked.

Organic growth processes are an important source of inspiration. Bruijninckx: "I think it is also because of our cooperation that I draw more and more forms that come together and separate again." Because of their white color, the abstract artworks also exude a calm, sacred atmosphere. Subtle differences in the thickness and diameter of the material, as well as the shapes that are just not quite right, invite the viewer to take a closer look at it quietly and carefully - an antidote to our flashy visual culture.

Work of art

Total number of images: 10

Wandsculptuur 1
 • Wandsculptuur 1
Hiroshima Liggend
 • Hiroshima Liggend
Golf
 • Golf
 • Technique: Constructie
 • Material: MDF
 • Size: 100x50x100 cm
Come Back Kid
 • Come Back Kid
 • Technique: Constructie
 • Material: MDF
 • Size: 80x60x209 cm
Krul
 • Krul
 • Technique: Constructie
 • Material: MDF
 • Size: 50x80x210 cm
Objet petit a no.1
 • Objet petit a no.1
Objet petit a no.1 en no. 2
 • Objet petit a no.1 en no. 2
Objet petit a no. 5
 • Objet petit a no. 5
Objet petit a no. 6
 • Objet petit a no. 6
Splitsing
 • Splitsing

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag
Donderdag t/m zondag 12.00 - 18.00 uur
Andere tijden op afspraak

Thursday - Sunday 12 pm - 6 pm
Or by appointment

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

 


KvK 64943151

 

Bos Fine Art Utrecht Vanaf september 2021
Erasmuslaan 5
3584 AZ  Utrecht
Maandag t/m Vrijdag tijdens kantooruren 
Zaterdag en Zondag 13.00 - 18.00 uur
Andere tijden op afspraak

Monday - Friday during office hours
Saturday - Sunday 1 pm - 6 pm
Andere tijden op afspraak
Or by appointment

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660

 


facebook  

Galerie New York / Portofino
50 W 56th St #2A
New York City, NY 10019 USA

Mondays: 12pm - 7pm
Tuesday - Friday: 10am - 7pm
Sat: 10am - 6pm
Closed Sunday 

 

© Bos Fine Art 1988 - 2021