Avatar

Monica Maat

Details
Kunstenaar / Artist
Monica Maat
Techniek / Technics
Schilderijen / Paintings, Grafiek / Graphics, Wandreliëfs en -objecten / Wallobjects, Mixed media
Info / Description

 

 

  

Kunst is het ontregelen van de werkelijkheid, de dingen uit hun functie halen, aldus beeldend kunstenaar en dichteres Monica Maat.

 

e r k   en   l e v e n s l o o p

Monica zegt tenminste drie levens nodig te hebben om te realiseren wat aan ideeën in haar hoofd zit. Van jongs af aan had zij meerdere ambities. Naast comediant, musicus of balletdanseres, wilde zij ook boerin, kunstenares en poppenkastspeelster worden, die laatste drie keuzes, liefst tegelijk! Later trok ook  het onderwijs haar aan. Daarnaast is zij altijd met de beeldende kunst bezig geweest en in 1988 besloot zij om zich definitief aan deze vorm van kunst te wijden. Zij maakt werk in verschillende disciplines waaronder: geometrische werken op doek, geometrische houtpanelen, mathematische werken in kleurpotlood, computerkunst, grafische vormgeving, geo-grafiek, hedendaagse huisaltaren met geometrisch optische motieven geinspireerd op de geometrische motieven op fresco's, strakke zelf ontworpen geometrische [kerk] meubelen, [religieuze] installaties, objecten, muurschilderingen en decors. 

 

W a a r n e m i n g

Het  boeit  Monica om de waarneming te manipuleren. Naast geometrische houtpanelen maakt zij ook geometrische  werken op papier en doek. Deze werken hebben, net als de houtpanelen, als basis een ornamenteel karakter en zijn  geïnspireerd op de Europese Renaissance. Voorbeelden hiervan zijn de lijnstructuren in Italiaanse marmeren vloeren en de optische werkingen van fresco's, welke te vinden zijn in de abdijen in Toscane. Zij werkt daarbij in de traditie van de in 1917 opgerichte kunststroming De Stijl, waaraan zij in het bijzonder aspecten van de waarneming toevoegt. Haar werken geven vaak een sterk optisch effect te zien en zijn ze op talrijke plaatsen in binnen- en buitenland onder de titel: 'Door-zien', 'manipuleerbaar waarnemen', geëxposeerd. Afhankelijk van het gebruik van kleuren en vormen geven de werken convergerende of divergerende effecten te zien. Als u bij sommige werken gedurende langere tijd naar één punt blijft kijken, zult u merken dat er wat met de waarneming gebeurt.  

 

M e e r  over  het  w e r k 

Meer over Monica en haar werk is ook te lezen op haar site: www.monicamaat.nl    

Een artikel van monica over geometrische kunst en uitleg bij haar werk is te lezen in CUNST [december 2016]. U kunt daarvoor klikken op: Direct naar het december nummer van CUNST [zie blz. 11-16]   

Een filmpje op YouTube van Omroep Flevoland over haar werk is te zien  via: Monica Maat in de race voor Duitse kunstprijs - YouTube https://www.youtube.com › watch  

________________________________________________________________ 

  

M u z i k a l e   c o m p o s i t i e 

Allegro Brillante is een compositie speciaal geschreven op twee  geometrische werken van Monica door gitaarcomponiste Annette Kruisbrink. De compositie 'Allegro Brillante' is op verschillende openingen van tentoonstellingen van Monica door Annette Kruisbrink en Arlette Ruelens ten gehore gebracht. O.a. ook tijdens de opening van een solo tentoonstelling bij galerie Bos Fine Art in 2019. Annette heeft daar later een alleraardigste video van gemaakt. Kijkt en hoort u maar als u wilt!  https://youtu.be/q08OObWBS2w

 

___________________________________________________________________ 

 

 E x p o s i t i e s

Monica heeft ruim 175 exposities in binnen en buitenland gehouden. Vanaf de jaren '80 exposeerde zij op diverse locaties in Casole d' Elsa, Volterra en San Gimignano in Toscane en verder door heel Nederland, waaronder in het bijzonder 12 jaar bij Hans Christiaan Peters in galerij STIJL in Arnhem, die haar kansen heeft gegeven om met verschillende disciplines te exposeren, zoals b.v. naast geometrische schilderijen en panelen ook geometrische meubelen. Van het College van Burgemeester en Schepenen van de Belgische gemeente Kortrijk ontving zij, ter gelegenheid van een grote solo-expositie, het 'Gulden Spoor'. Bij diverse tentoonstellingen zijn ook werken voor kinderen te zien geweest, onder de titel: 'Van Kindermathematica tot Computerkunst'. Het publiceren van een lijst van ruim 175 exposities laat Monica op deze plek achterwege , het zou een eindeloze opsomming worden. 

 

Enkele expo's:  [meer expo's zijn te vinden op: www.monicamaat.nl ]

Nominatie 2021 - 2022. In 2021 is Monica voor de tweede maal genomineerd voor de André Evard Preis, uitgaande van Kunsthalle MESSMER in Riegel. Deze prijs is opgedragen aan de Zwitserse kunstenaar André Evard (1876-1972). Haar werk is te zien in Kunsthalle Messner in Riegel a.K. van 4 dec. 2021 t/m 27 febr. 2022. Voor meer info: zie hieronder bij Nominatie 2018.

Expo zomer 2021. Kunstuitleen Lelystad organiseerde een solo expositie van geometrisch werk van Monica in het bijzondere  architectonische Stadhuis van Lelystad. Naar aanleiding daarvan is een eigen pagina met foto's en informatie over haar werk te lezen op de site van Kunstuitleen Lelystad.  Monica Maat – Kunstuitleen Lelystad https://www.kunstuitleenlelystad.nl › kunstenaars › mon...

Expo september 2019. Solo-expositie van Monica bij galerie Bos Fine Art Den Haag, met een muzikale uitvoering op twee van haar werken van The Anido Guitar Duo, gecomponeerd door componiste Annette Kruisbrink en een doorlopende vertoning tijdens de expositie van haar kunstfilm: 'De Schoonheid van Geometrie'.

Expo  juli - september 2018. Solo-expositie van Monica in het Stadsmuseum Harderwijk samen haar Kunstboek en Kunstfilm onder de titel: De Schoonheid van Geometrie. Het Kunstboek over Geometrie is in de museumwinkel verkrijgbaar en de Kunstfilm over en met geometrie werd gedurende de openingstijden doorlopend vertoond. Meer hierover kunt u lezen op:   De Schoonheid van Geometrie - Stadsmuseum Harderwijk  

Nominatie sept. 2018 - febr. 2019. Monica is genomineerd voor de André Evard Preis, uitgaande van Kunsthalle MESSMER in Riegel. Deze prijs is opgedragen aan de Zwitserse kunstenaar André Evard (1876-1972).  Vanaf 1913 gebruikte Evard in zijn schilderij geometrische abstracties. Hij is dus een van de eerste niet-figuratieve kunstenaars en een van de pioniers van de Zwitserse constructief-geometrische schilderkunst. 

De André Evard Preis is bedoeld voor hedendaagse kunstenaars zie zich bezig houden met- of hebben ingezet voor constructieve en concrete kunst. De opening van de expositie van genomineerde kunstenaars vond plaats op 2 november 2018 en was te bezichtigen t/m 18 februari 2019 in Kunsthalle Messmer, Grossherzog-Leopold - Platz 1, 79359 Riegel a.K.

Naar aanleiding van de nominatie zond Omroep Flevoland op 19 okt. 2018 een TV opname uit met de aanhef: MONICA MAAT EN DE LIEFDE VOOR GEOMETRISCHE KUNST. Een Lijnenspel met kleuren. Dimensies op het platte vlak met geometrische kunst. Internationale erkenning. 

LINK  Monica Maat in de race voor Duitse kunstprijs - YouTube https://www.youtube.com › watch

 

Ge d i c h t e n  

Behalve beeldend kunstenares is Monica ook dichteres en schrijft zij o.a. Epossen. Daarnaast schrijft zij liedteksten die zij op muziek zet. Ook maakt zij illustraties. In mei 2014 is er een beeldverhaal van haar en schrijver en dichter Job Degenaar verschenen bij uitgeverij Liverse in Dordrecht, onder de titel: 'Het Orakel Van Parijs', waarvan het eerste exemplaar, tijdens een feestelijk programma in het Agora Theater in Lelystad, is uitgereikt aan de commissaris van de Koning. Naast haar beeldend- en dichterswerk heeft Monica een Poëtisch Theaterstuk genaamd: 'Zondvloed in New York' geschreven, dat uit verschillende disciplines bestaat zoals: muziek, zang, toneel, mime, voordracht, film en ballet. Het stuk is geënt op een Epos dat Monica eerder had geschreven, eveneens onder de titel: 'Zondvloed in New York'. Kunstfotografe Marga Wiebenga maakte er prachtige foto's bij. O.a. dit Epos is te lezen in het kunstblad CUNST, u kunt het aanklikken als u wilt. Direct naar het meinummer van CUNST [Aldaar vanaf blz. 25]

Op het gebied van de poëzie werd Monica genomineerd voor de Nationale Debuutprijs 1993, met medewerking van het toenmalige ministerie van WVC, uitgeverij in de Knipscheer en Stichting Lift. Zij behaalde de vierde plaats. Haar gedichten zijn in diverse bundels, literaire bladen en persartikelen gepubliceerd. Op verschillende plaatsen heeft zij mede poëzie tentoongesteld. Over haar werk in de beeldende kunst zijn tientallen persartikelen in diverse dagbladen, lokale kranten, weekbladen en [vak]tijdschriften verschenen.

 

 

O p l e i d i n g [e n]   en  invloeden:

Geboren in Nijmegen in een vooruitstrevend gereformeerd gezin volgde Monica ondanks haar doofheid de Landbouwschool in Zetten, de Kunstopleiding in Nijmegen [toentertijd  de Nutsschool voor Beeldende Kunsten,] waar haar vader beeldhouwde en waar zij in de jaren '50 en '60  in een tijdsbestek van acht opeenvolgende jaren priveles kreeg van respectievelijk beeldhouwer, *Charles Hammes, die vele bronzen beelden en oorlogsmonumenten voor Nijmegen heeft vervaardigd, de bekende Nijmeegse graficus, teken- en schilderleraar Jan Rombout, en  Wim Hendriks [pottenbakker]  en behaalde zij in Hilversum de akte hoofdkleuterleidster en de bevoegdheid voor lerares. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam volgde zij een applicatiecursus onderwijs. In Baarn werkte zij als creatief therapeute. Later, in de hoedanigheid van muziektherapeute ontwikkelde zij [ o.a.  i.s.m. wijlen Rogier van Otterlo, componist en dirigent] didactische lessen muziektherapie voor zwak begaafden en leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Als eerste in Nederland ontwikkelde zij ook examentheorie muziektherapie voor verpleegkundigen in de  Z-opleiding en nam hierin examens af. Begin jaren '80 heeft Monica een 2-jarige cursus zeefdrukken bij haar broer gevolgd. Na het behalen van zijn studie aan de Rietveldacademie was haar broer o.a. een zeefdrukbedrijf begonnen. In het zeefdrukbedrijf in Amstelveen heeft zij samen met hem vele zeefdrukken vervaardigd en op grafisch gebied veel van hem geleerd. Via hem heeft zij kennis gemaakt met Jaap Egmond [constructivisme] waar hij een atelier mee deelde, en het werk van computerkunstenaar Peter Struycken, waar haar broer stage liep. Ook het werk van wijlen Jan Schoonhoven, Jan van Duijnhoven en Gerard Caris [met vooral als motief de vijfhoek] zijn van direct belang voor haar geweest. Monica heeft in het kleuteronderwijs gewerkt in Naarden en Moerkapelle en als onderwijzeres op verschillende Basisscholen [waaronder MLK en Jenaplan] in o.a. Baarn en Woerden. Daarnaast heeft zij in vele besturen gezeten op politiek, cultureel, kunstzinnig, sociaal en maatschappelijk  terrein. [Zie voor een uitgebreide beschrijving haar eigen site onder: intro en levensloop.]

Vanaf 1988 is Monica fulltime werkzaam als kunstenares en houdt zij zich tevens bezig met de vormgeving van affiches en boekomslagen en verzorgt zij de lay-out van o.a. gedichtenbundels. 

Noot: *Charles Hammes was de zoon van Chris Hammes, beiden waren aangeloten bij de "Plasmolen Schilderskolonie" . Voor meer info over de "Plasmolen Schilderskolonie" kunt u klikken op:   http://www.schilderijen-site.nl/encyclopedie/plasmolen-schilderskolonie/. 

 

I n t e r v i e w   en   tv 

Een uitgebreid interview met Monica is te vinden op de site van ARTLeen Lelystad. U kunt hiervoor klikken op: [PDF]Interview met Monica Maat beeldend kunstenaar en dichteres 

 

Voor een korte TV uitzending [Omroep Flevoland] o.a. met Monica n.a.v. een de expositie 'DOOD Spoor' in galerie Loods 32,  i.v.m. 4 mei herdenking, kunt u klikken op:  https://www.omroepflevoland.nl/gemist/video/binnen-de-dijken-220784

  

  

 _______________________________________________________________________ 

       

                S u m m a r y: 

It excites Monica Maat in order to manipulate the observation. Besides geometric wood panels she also makes geometric works on paper and canvas.These works do have an ornamental character and are inspired by the European Renaissance. Examples are the line structures in Italian marble floors and the optical effects of frescoes, which are found in the abbeys in Tuscany. Often Her works gives a strong visual effect.  Depending on the use of colors and shapes  the works shows converging or diverging effects. 

In the silkscreen printing studio of her brother in Amstelveen, she made with him many serigraphs and learned a lot from him to graphics. She has also been introduced by her brother to Jaap Egmond [constructivism] whit whom he shared a workshop, and the work of computer artist Peter Struycken. The work of the late Jan Schoonhoven, Jan van Duijnhoven and Gerard Caris [with particular motive the Pentagon] are of direct concern to her. 

               

 _______________________________________________________________________

 

               Z u s am m e n f a s s u n g: 

Monica Maat wird gefesselt vom Manipulieren der Wahrnehmung. Neben geometrisch bemalte Holzplatten macht sie auch geometrische Arbeiten auf Papier und Leinen. Diese Arbeiten haben, ebenso wie die Holzplatten, als Basis einen ornamentalen Charakter und sind inspiriert von der Europäischen Renaissance. Beispiele hiervon sind die Linienstrukturen in Italienischen Marmorfussböden und die optischen Wirkungen von Fresken, die man in den Abteien in der Toscana vorfindet. Oft lassen ihre Arbeiten einen starken optischen Effekt sehen. Sie sind an zahlreichen Orten im In- und Ausland unter dem Titel: “Hin-durchsehen”, “manipulierbar wahrnehmen”, ausgestellt worden. Abhängig vom Gebrauch von Farben und Formen zeigen die Arbeiten konvergierende oder divergierende Effekte.

Im Siebdruckatelier Ihres Bruders in Amstelveen hat sie zusammen mit ihm viele Siebdrucke gemacht und auf dem Gebiet der Grafik viel von ihm gelernt. Auch durch ihren Bruder hat sie mit Jaap Egmond [Konstruktivismus], mit dem er sich ein Atlier teilte, und mit den Arbeiten vom Computerkünstler Peter Struycken, Bekanntschaft gemacht. Auch die Arbeiten vom verstorbenen Jan Schoonhoven, von Jan van Duijnhoven und Gerard Caris [mit vor allem als Leitmotiv das Fünfeck/Pentagon] sind für sie von unmittelbarer Bedeutung gewesen.

 

 

Kunstwerken

Total number of images: 21

Driehoek verspreid nr. 2
 • Driehoek verspreid nr. 2
 • Techniek: lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Rechthoeken in perspectief
 • Rechthoeken in perspectief
 • Techniek: lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 100 cm
Lijnenspel [onregelmatige vijfhoek transparant]
 • Lijnenspel [onregelmatige vijfhoek transparant]
 • Techniek: lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Optische waarneming: Vierkantvulling
 • Optische waarneming: Vierkantvulling
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Optische waarneming: Vensterkruis
 • Optische waarneming: Vensterkruis
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Optical effect in blue
 • Optical effect in blue
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 60 bij 60 cm
Rechthoeken in geometrisch perspectief nr 2
 • Rechthoeken in geometrisch perspectief nr 2
 • Materiaal: Lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Geometrisch werk: Omhooggevallen
 • Geometrisch werk: Omhooggevallen
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 60 bij 80 cm
Geometrisch werk: Gekanteld
 • Geometrisch werk: Gekanteld
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Islamitische geometrie in rood met optisch effcet design no. 1
 • Islamitische geometrie in rood met optisch effcet design no. 1
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 100 cm
Islamitische geometrie: Buitenskaders design no. 4
 • Islamitische geometrie: Buitenskaders design no. 4
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 100 cm
Islamitische geometrie: Diamant design no. 2
 • Islamitische geometrie: Diamant design no. 2
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 100 cm
Drieluik Kruisbalk 1
 • Drieluik Kruisbalk 1
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Drieluik Kruisbalk 3
 • Drieluik Kruisbalk 3
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Drieluik Kruisbalk 2
 • Drieluik Kruisbalk 2
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Geometrisch werk: Onregelmatige Vijfhoek om Achthoek
 • Geometrisch werk: Onregelmatige Vijfhoek om Achthoek
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Geometrisch werk: Uitgeklapt
 • Geometrisch werk: Uitgeklapt
 • Techniek: Lakverf op doek
 • Formaat: 80 bij 100 cm
Computerart Blokfiguur 1
 • Computerart Blokfiguur 1
 • Techniek: Gedrukt op geschuimd pvc
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Computerart Stekkers 2
 • Computerart Stekkers 2
 • Techniek: Gedrukt op geschuimd pvc
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Computerart Zeshoek
 • Computerart Zeshoek
 • Techniek: Gedrukt op geschuimd pvc
 • Formaat: 80 bij 80 cm
Computerart Ontwerp 10
 • Computerart Ontwerp 10
 • Techniek: Gedrukt op geschuimd pvc
 • Formaat: 80 bij 80 cm

Bos Fine Art Utrecht
Erasmuslaan 5
3584 AZ  Utrecht

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645


KvK 64943151

 

maandag t/m donderdag op afspraak
vrijdag (vanaf 4 nov), zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur
Andere tijden op afspraak

Monday - Thursday open by appointment
Friday (from Nov 4th),- Sunday 1 pm - 5 pm


facebook  

 

© Bos Fine Art 1988 - 2022