TENTOONSTELLING ZONDER TITEL / EXHIBITION UNTITLED TZT017 

GER DE JOODE


Wiskundige uitgangspunten ordenen en regelen op een algemene manier; zij zijn vrijblijvend ten aanzien van betekenissen, associaties en interpretaties. Door het koppelen van beeldmiddelen (vorm, kleur en maat) aan wiskundige regels ontstaan mogelijkheden om te ordenen, orde scheppen, en daarmee kan Ger de Joode (NL,1939) grip krijgen op de werkelijkheid. Door te ordenen legt hij relaties en rangschikt Ger de Joode betekenissen.Waarnemend en beeldend ontdekte hij de wonderlijke schoonheid van de natuur en de identieke schoonheid van de wiskunde. Beelden, verbeelden leidt tot beeld. Met het beeld voegt hij als kunstenaar dingen toe aan de werkelijkheid. Hij onderzoekt, ordent en herschept en biedt u als beschouwer kijkmogelijkheden naar eerder ongeziene, verborgen dingen, schoonheid. De betekenis van het beeld ontstaat in relatie tot u als  beschouwer. Het beeld blijft, betekenissen wijzigen.

  

Ger de Joode , 'Nieuwe Wegen 16.2-0615' 
Acryl on canvas, 120 x 120 cm 

 
 
Organizing and arranging mathematical principles in a general way; They are free of obligation regarding meanings, associations and interpretations. By linking imagery (shape, color and size) to mathematical rules, possibilities of ordering are created, ordering, and thus Ger de Joode (NL,1939) can get hold of reality. By arranging he explains relationships. By creating his work, he discovered the wonderful beauty of nature and the identical beauty of mathematics. Images, imaging leads to image. With the image he adds to reality as an artist. He investigates, arranges and rewrites and offers you viewers to view unprecedented hidden things, beauty. The meaning of the image arises in relation to you as a viewer. The image remains, change the meanings.
 
 
 

GERARD VAN DER HORST


Vanaf het begin heeft Gerard van der Horst (NL,1955) een voorkeur gehad voor rechte lijnen. Rechte lijnen hebben een heldere aanwezigheid. Een lijn kan gerelateerd zijn aan de maat van het papier. Een lijn kan ook los in het beeldvlak zweven. Hij interesseert zich voor het combineren van die twee benaderingen. Met potlood, inkt, tape en verf kan hij zowel direct als nauwkeurig werken. Daardoor blijven ontwerp en uitvoering van het werk dicht bij elkaar. Impulsen en toevalligheden maken het werk onafhankelijk van uitgedachte constructies. Hij houdt van open structuren die zichzelf kunnen ontwikkelen. Een van mijn beeldmotieven is de pijl. De pijl is in essentie een rechte lijn met een daaraan toegevoegde betekenis. Hij wijst op een transformatie, een overgang van de ene zijnstoestand naar een andere.


Gerard van der Horst, T2017-088 ‘The Origin of the Earth’ 
Pencil, ink & gouache, 70 x 50 cmFrom the beginning Gerard van der Horst (NL,1955) has a preference for straight lines. Straight lines have a clear presence. A line can be related to the size of the paper. A line may also float freely in the image plane. He is interested in combining these two approaches. With pencil, ink, paint and tape he can work both directly and accurately. Therefore design and execution of the work are closely related. Impulses and coincidences make the work independent from rationally devised structures. He likes open structures that can develop themselves. One of his visual motifs is the arrow. The arrow is in essence a straight line with an added significance. It points to a transformation, a transition from one state of being to another.
 
 
 
Manja Hazenberg

De werken die Manja Hazenberg (NL,1952) maakt zijn geometrisch abstract. De afmetingen van de objecten zijn gebaseerd op de getallenreeks van Fibonacci. Het is een ritmisch spel van verhoudingen en van vorm en restvorm. Soms is het een samenstelling van vrijwel identieke elementen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. De meeste objecten zijn gemaakt van zink. Het oppervlak is ofwel onbewerkt, of bewerkt met verschillende zuren, waardoor contrasten ontstaan in kleur en textuur. Sommige objecten zijn voorzien van bladgoud voor een extra effect.
 

Manja Hazenberg, 'Seizoenen',
zink, bladgoud, messingdraad op paneel, 50 x 50 x 10 cm
& 'Goudgehalte', 
zink, messingdraad, bladgoud op ruitvormig paneel,
8 x 32 x 28 cm


The works made by Manja Hazenberg (NL,1952) are geometric abstract. The dimensions of the objects are based on the numbers series of Fibonacci. It is a rhythmic game of relationships, shape and balance. Sometimes it is a composition of almost identical elements, the whole being more than the sum of the parts. Most objects are made of zinc. The surface is either unworked, or machined with different acids, resulting in contrasts in color and texture. Some items are provided with gold leaf for an added effect.
 
 

Side kick John Wragg
Men kan de vierde dimensie niet rechtstreeks zien en zijn pure bestaan ​​is een kwestie van veronderstelling. De werken van John Wragg (UK, 1946) verkennen dit concept van de vierde dimensie en hoe zijn schaduwen in zowel drie dimensies (constructies) als twee dimensies (schilderijen en afdrukken) kunnen worden vertegenwoordigd.Het is een wiskundig en wetenschappelijk concept, met een lange geschiedenis die veel andere artiesten heeft beïnvloed. Het is mogelijk om de schaduwen te voorspellen en te modelleren die vierdimensionale objecten zouden projecteren in driedimensionale ruimten en op het platte vlak.
 
 

John Wragg, 'Tessellation Row' 
Acrylic & ink on card, 52 X 62 cm

The works of John Wragg (UK,1946) explores the concept of the fourth dimension and how its shadows may be represented in both three dimensions (constructions) and two dimensions (paintings & prints). 
One cannot see the fourth dimension directly and its sheer existence is a matter for conjecture. However, it is a firmly established mathematical and scientific concept, with a long history that has influenced many other artists. It is possible to envisage and model the shadows which four-dimensional objects would project into and onto three-dimensional space, which can then be rendered as constructions or images.

Newsflash

Selected for you

 EXPOSITIES 2022 Bos Fine Art

Exhibitions in 2022 Bos Fine Art Utrecht | The Hague

Lees meer...

Partners

Asnova-logo.jpg Bos-Fine-Art-logo_1_3.png Uniek-logo.jpg flag_yellow_high.jpg logo-den-haag.png logo_ANNA_print.jpg o.jpg pixomnia.jpg

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag
Donderdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur
Andere tijden op afspraak

Thursday - Sunday 1 pm - 5 pm
Or by appointment

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

 


KvK 64943151

 

Bos Fine Art Utrecht
Erasmuslaan 5
3584 AZ  Utrecht
Maandag t/m Vrijdag op afspraak
Zaterdag en Zondag 13.00 - 17.00 uur
Andere tijden op afspraak

Monday - Friday open by appointment
Saturday - Sunday 1 pm - 5 pm
Andere tijden op afspraak

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660

 


facebook  

 

© Bos Fine Art 1988 - 2022