Exhibition Untitled TZT068 duo expositie

Katharina Fischborn
&
Christian F.Kintz

12 mei t/m 5 juni | June 12 until June 5

meet & greet in Utrecht
Zaterdag 14 mei | Saturday May 14
15 - 20 uur | 3 pm - 8 pm
 
Katharina Fischborn
Met het tekenen als uitgangspunt combineert Katharina Fischborn (DE 1948) in haar werk traditionele grafische technieken, zoals de houtsnede, met een innovatief ruimtelijk concept.
Van unieke hoogdrukken, die ze met een scalpel 'tekenend' bewerkt waardoor rasterachtige lijnstructuren en veelvuldig doorbroken vlakken ontstaan, maakt zij ruimtelijke, lichtdoorlatende papierbouwsels.

 
Katharina Fischborn (DE 1948) merges innovative spacial concepts with traditional printmaking techniques in her drawing based art work. Unique, one of a kind woodcut prints are incised with scalpels in a drawing like manner. Cut out stripes and broken sufaces turn the paper into gridded and net- like line structures, creating light flooded paper shapes which lead to roomfilling installations.
  
 
Christian F. Kintz
De artistieke benadering van Christian F. Kintz (DE 1968) wordt sterk bepaald door een schilderkundige houding. In zijn kunstwerken ontmoeten zorgen over de formalistische verschijningsvormen en  sensuele schilderkunst elkaar.  Kleur wordt in poëtische zin opgevat: het bewijst zichzelf en draagt ​​daarom een ​​essentiële waarheid in zich. Christian F. Kintz werd geboren in 1968 in Freiburg, Duitsland. Hij behaalde masterdiploma's aan de Freie Akademie für Bildende Kunst in Freiburg en aan de Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Hij woont en werkt in Hamburg, Duitsland.
 
Christian F. Kintz‘ (DE 1968) artistic approach is thoroughly determined by a painterly attitude. In his artworks, formalist concerns meet sensual painting gesture. Colour is conceived in a poetic sense: it evidences itself and therefore bears an essential truth.
Christian F. Kintz was born in 1968 in Freiburg, Germany. He got master degrees from the Freie Akademie für Bildende Kunst in Freiburg and from the Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. He lives and works in Hamburg, Germany.Bos Fine Art  Den Haag | The Hague
TZTSpecial
OLav Slingerland
12 mei - 5 juni | May 12 - June 5
 
OLAV VSLINGERLAND
 


Zijn enthousiasme over het keramische proces begon tijdens zijn opleiding aan de Design Academy Eindhoven. Met name in het gieten van klei vond Olav Slingerland (NL 1969) de mogelijkheid om een onderzoek te doen naar een eigen vormtaal en kleinschalig te produceren. Zijn doel is om producten te maken die authentiek zijn en voor iedereen toegankelijk.
We leven in een tijd waarin de computer het nieuwe gereedschap is om producten te maken. Het keramische proces is juist ambachtelijk en arbeidsintensief. Ondanks dat hij gebruik maakt van gietmallen is door de verschillende afwerkingen in elk product nog steeds de hand van de maker te zien. Dat maakt elk product uniek.
Door het herhalen en combineren van zijn producten laat hij steeds een nieuw beeld ontstaan, deze combinaties noemt hij ‘settings’. Zijn werk bevindt zich op het snijvlak van kunst en design, dit wordt door deze settings nog eens extra benadrukt. Het hele proces van ontwerp naar eindproduct voert hij zelf uit in zijn eigen atelier in Lith. Puntkom Settting
 


His enthusiasm for the ceramic process started during his education at the Design Academy Eindhoven. Particularly in the casting of clay, Olav Slingerland (NL 1969) found the opportunity to conduct his own research into shape and to produce on a small scale. His goal is to create products that are authentic and accessible to everyone.
We live in a time when the computer is the new tool for making products. The ceramic process is traditional and labour-intensive. Despite the fact that he uses casting molds, the hand of the maker can still be seen due to the different finishes in each product. That makes every product unique.
By repeating and combining his products, he always creates a new image, these combinations are called 'settings'. His work is at the intersection of art and design, which is further emphasized by these settings. The entire process from design to end product is done by himself in his own studio in Lith, Netherlands
 
 
 


Bos Fine Art  Den Haag | The Hague
TZTSpecial

Bander van Ierland
19 mei - 5 juni | May 19 - June 5

meet&greet
zaterdag 21 mei | Saturday May 21
16 - 18 uur | 4pm - 6 pm

 
Bander van Ierland (NL 1959) noemt z'n eigen stijl ‘algoritmisch constructivisme’; algoritmen, bekend van computerprogramma's, of flow-schema's van denk- processen, zijn tegenwoordig zeer actueel. Banders werk is symbolisch voor dit soort ontwikkelingen.
Andere kernbegrippen in Banders werk zijn ruimte-tijd, bewustzijn, en architectuur, waarbij hij ook enige tijd beïnvloed werd door ideeën over meerdere dimensies (bijvoorbeeld ruimte-tijd als vierde dimensie, zoals in de speciale relativiteitstheorie geformuleerd), en recente ontwikkelingen in de theoretische natuurkunde. De inspiratie door moderne fysica kan je goed zien in de ontwikkelingen in Banders grafische werken, waar hij voorheen meestal rechthoeken gebruikte (en kubussen), zie je de laatste paar jaar ook krommingen en meer ronde vormen, met parabolen, hyperbolen waarbij toch altijd weer de algoritmische basis te zien is. Een inleiding is te streamen op het youtube-kanaal van Bander van Ierland:  'Space Time Mind Architecture'  : https://youtu.be/iieJPs1Ag2U

 


Reincarnation
 


Bander van Ierland (NL 1959) calls his own style 'algorithmic constructivism'; algorithms, known from computer programs, or flow diagrams of thought processes, are very topical today. Bander's work is symbolic of this kind of development.
Other key concepts in Bander's work are space-time, consciousness, and architecture, for which he was also influenced for some time by ideas about multiple dimensions (for example, space-time as the fourth dimension, as formulated in special relativity), and recent developments in the theoretical physics. The inspiration by modern physics can be clearly seen in the developments in Bander's graphic works, where he previously mostly used rectangles (and cubes), in the last few years you have also seen curvatures and rounder shapes, with parabolas, hyperboles where always the algorithmic base can be seen.
 


De expositie van Bander van Ierland is mede mogelijk gemaakt door Stroom HCBK

Bos Fine Art  Den Haag | The Hague
TZT067
Solo Cor van der Meijden in Den Haag

verlengd t/m zondag 15 mei | extend to Sunday May 15


Square #2


 

Newsflash

Selected for you

 EXPOSITIES 2022 Bos Fine Art

Exhibitions in 2022 Bos Fine Art Utrecht | The Hague

Lees meer...

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag
Donderdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur
Andere tijden op afspraak

Thursday - Sunday 1 pm - 5 pm
Or by appointment

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

 


KvK 64943151

 

Bos Fine Art Utrecht
Erasmuslaan 5
3584 AZ  Utrecht
Maandag t/m Vrijdag op afspraak
Zaterdag en Zondag 13.00 - 17.00 uur
Andere tijden op afspraak

Monday - Friday open by appointment
Saturday - Sunday 1 pm - 5 pm
Andere tijden op afspraak

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660

 


facebook  

Galerie New York / Portofino
50 W 56th St #2A
New York City, NY 10019 USA

Mondays: 12pm - 7pm
Tuesday - Friday: 10am - 7pm
Sat: 10am - 6pm
Closed Sunday 

 

© Bos Fine Art 1988 - 2022