Tije Domburg

Kunstwerken

C-58 1990

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Papier en acryl
Afmeting: 61 x 61 cm
Prijs: € 1250,-

Handmade Vase 1973

Techniek: Beelden en sculpturen
Materiaal: Wit geglazuurd 1160 graden
Afmeting: 44 x 30 x 17 cm
Prijs: € 1500,-

Samengestelde vorm 1972

Techniek: Beelden en sculpturen
Materiaal: Keramiek
Afmeting: 33 cm
Prijs: € 315,-

16

 
 
 
 

15

 
 
 
 

Cells nr 9

 
 
 
 

Cells nr 8

 
 
 
 

Cells nr 7

 
 
 
 

Cells nr 5

 
 
 
 

Cells nr 2

 
 
 
 

Cells nr 1

 
 
 
 

strange fruit 1998

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: MDF + acrylverf
Afmeting: 200 x 150 x 4 cm
Prijs: € 6000,-

papierreliëf C-68 1992

Techniek: Mixed media
Materiaal: multiplex / ivoorkarton / olieverf.
Afmeting: 164 x 84 cm
Prijs: € 3.500,-

papierreliëf C-39 1988

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: multiplex / ivoorkarton / olieverf
Afmeting: 80 x 80 x 3 cm
Prijs: € op aanvraag

papierreliëf C-33 1986

Techniek: Mixed media
Materiaal: multiplex / ivoorkarton / olieverf
Afmeting: 110 x 110 x 3 cm
Prijs: € 3.000,-

papierreliëf 1985

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: multiplex wit ivoorkarton
Afmeting: 120 x 120 x 3 cm
Prijs: € 3.500,-

papierreliëf 1984

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: multiplex en wit ivoorkarton
Afmeting: 120 x 120 x 3 cm
Prijs: € 3.500,-

papierreliëf 1983 -1-

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: multiplex en wit ivoorkarton
Afmeting: 80 x 80 x 3 cm
Prijs: € 1500,-

papierreliëf 1983 -2-

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: multiplex en wit ivoorkarton
Afmeting: : 80 x 80 x 3 cm
Prijs: € 1500,-

Tije Domburg

Tije Domburg (NL 1947) maakt al zijn hele leven kunst waarbij hij altijd zoekt naar nieuwe vormen, nieuwe werelden, nieuwe totaalbeelden. Door het steeds weer anders opbouwen, groeperen, rangschikken van grote hoeveelheden eenvoudige – vaak dezelfde – onderdelen, elementen, bouwstenen. Dat kunnen keramische buisjes zijn die alleen in lengte van elkaar verschillen, of stroken papier die meer of minder vaak gedraaid zijn, maar het kunnen ook de cijfers 0 t/m 9 zijn of zoals sinds een aantal jaren het geval is 4 symboolletters van het DNA. Hij vindt het bijzonder fascinerend dat alle levende organismen zijn opgebouwd uit grotere en nog weer grotere en vaak zelfs gigantisch grote hoeveelheden van die 4 bouwstenen die 4 letters A, C, G en T die staan voor de 4 basen, Adenine, Cytosine, Guanine, Thymine, die samen het DNA vormen.

En fascinerend dat via de evolutietheorie van Darwin en de erfelijkheidswetten van Georg Mendel, het chromosomen-onderzoek, de ontdekking van de dubbele helix en het ontrafelen van het complete menselijk genoom we nu zo ver zijn en Tije Domburg zo ver is, dat hij zich een voorstelling kan maken van de ontwikkeling van zijn kleinzoon vanaf de eerste celdelingen tot en met het complete boeiende kind dat het nu is. Met vooral grote bewondering voor al die wetenschappers die steeds maar verder zoeken, steeds dieper graven in die oneindig kleine maar ook oneindig gevarieerde wereld van de genetica, om leven en ziekten beter te begrijpen en zo de geneeskunde te kunnen verbeteren. Die hele wondere wereld van het DNA bestaande uit grote hoeveelheden van moleculen die uiterlijk zó klein zijn, dat ze slechts met zeer verfijnde apparatuur en technieken zichtbaar gemaakt en begrepen kunnen worden. Hij heeft voor iedereen het DNA op zijn niet wetenschappelijke maar juist beeldende manier wél zichtbaar gemaakt. Tije Domburg maakt geometrisch-abstracte kunst en steeds vaker is die stijl voor hem steeds minder een einddoel op zich, maar steeds méér een middel om een verhaal te vertellen.

Summary Tije Domburg

Tije Domburg (NL, 1947) has been making art his whole life. He is always looking for new forms, new worlds, new total images. Due to the ever changing building, group, sort of large amounts simple – often the same – parts, components, modules. That can be ceramic tubes, only differing in length from one another, or strips of paper that are rotated more or less often, but the figures may also be numbers. Recently he is working with the four symbolic letters, the building blocks of the DNA. He finds it particularly fascinating that all living organisms are made up of larger and again larger and often gigantic amounts of these four building blocks that four letters A, C, G and T representing the four bases, adenine, cytosine, guanine, thymine, which together form the DNA.

And fascinating that through Darwinian evolution and heredity laws of Georg Mendel, the chromosome research, the discovery of the double helix and the unraveling of the entire human genome, we are now so far and Tije Domburg is so far, that he is abel to make a representation of the development of his grandson, from the first cell divisions to complete the enthralling child that it is today. Especially with great admiration for all those scientists who ever further search, dig deeper into the infinitely small but infinitely varied world of genetics, to live and diseases, to understand better and thus to improve medicines. Tije Domburg made in a not scientific, but rather plastic way DNA visible. Tije Domburg makes geometric abstract art and still less that style is becoming more common for him an purpose itself, but more and more a way to tell a story.

Zusammenfassung Tije Domburg

Tije Domburg (NL, 1947) macht bereits sein ganzes Leben Kunst bei der er immer nach neuen Formen sucht, neue Welten, neue Gesamtbilder, indem er immer wieder grosse Mengen einfache – oft dieselben – Unterteile, Elemente, Bausteine anders aufbaut, anordnet. Das können Keramikröhrchen sein, die sich nur in der Länge von einander unterscheiden, oder Papierstreifen die mehr oder weniger oft gedreht wurden, aber es können auch die Ziffern 0 bis einschl. 9 sein, oder was in den letzten Jahren der Fall ist, die 4 Symbolcharaktere die DNS. Er findet es besonders faszinierend, dass alle lebenden Organismen aufgebaut worden sind aus grösseren und wiederum noch grösseren und oft gigantisch grossen Mengen dieser 4 Bausteine, die Buchstaben A, C, G und T ,die vier Basen Adenin, Cytosin, Guanin, Thymin, die zusammen die DNS bilden.

Es ist sehr faszinierend dass wir durch die Darwinsche Evolutionstheorie und die Vererbungsgesetze von Georg Mendel, die Chromosomenforschung, die Entdeckung der Doppelhelix und das Entwirren des gesamten menschlichen Genoms wir jetzt so weit sind – und Tije Domburg so weit ist – dass er sich ein Bild machen kann von der Entwicklung seines Enkels seid den ersten Zellteilungen bis zum eigenständigen Kind das es jetzt ist. Mit grosser Bewunderung für all jene Wissenschaftler, die immer weiter suchen, immer tiefer graben in der unendlich kleinen, aber unendlich vielfältigen Welt der Genetik, um da Leben und die Krankheiten besser zu verstehen und dadurch die Medizin verbessern zu können. Die ganze wundervolle Welt die DNS bestehend aus grossen Mengen an Molekülen, die äusserlich so klein sind, dass sie nur mit sehr verfeinter Apparatur und verfeinten Techniken sichtbar gemacht und verstanden werden können. Er hat für jeden die DNS in seiner nicht wissenschaftlichen aber eben bildenden Art und Weise sichtbar gemacht. Tije Domburg schafft geometrisch-abstrakte Kunst und immer öfter ist der Stil für ihn immer weniger Endziel an sich, aber immer mehr ein Mittel um eine Geschichte zu erzählen.

opleiding

Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 1968-1973

exposities

Galerie Het Kapelhuis Amersfoort;
Galerie De Tor Amsterdam;
Galerie Van Hulsen Leeuwarden;
Nederlandse Kunst Stichting reizende tentoonstelling “meervoud-enkelvoud”;
Stichting Beeldende Kunst Haarlem;
Singer Museum Laren;
Galerie Bouma Amsterdam;
Museum Flehite Amersfoort;
Galerie Aelbrecht Rotterdam;
Stedelijk Museum Alkmaar;
Haagse Kunstkring Den Haag;
ABN/AMRO-bank Eindhoven;
Nederlandse Kunst Stichting reizende tentoonstelling “papier”;
Galerie De Witte Voet Amsterdam;
Culturele Raad Noord-Holland Westzaan;
T.H.Twente Enschede;
Galerie Ruyssenaars Haarlem;
Galerie Vromans Amsterdam;
Koninklijke Bibliotheek Den Haag;
Vishal Haarlem;
Pulchri Studio Den Haag;
Provinciehuis Noord-Holland Haarlem;
Cultureel Centrum Den Helder;
Galerie De Bleeker Heemstede;
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam;
Galerie De Vierde Dimensie Plasmolen/Nijmegen;
Festival d’Art Maves Frankrijk;
Galerie Wit Wageningen;
Gallery Nine Amsterdam;
Gemeente Museum Den Haag;
Bos Fine Art Utrecht en Den Haag.

werk aangekocht

Museum Boymans van Beuningen Rotterdam;
Centraal Museum Utrecht;
Stedelijk Museum Amsterdam;
Museum Princessehof Leeuwarden;
Dienst Estetiese Vormgeving PTT Den Haag;
Provincie Noord-Holland;
Rijksdienst Beeldende Kunst Rijswijk;
Pen Alkmaar;
Gemeente Amsterdam;
Gemeente Haarlem;

publicaties

brochure “Meervoud-Enkelvoud” 1974 uitgave Ned. Kunst Stichting;
boek “Nederlandse Keramiek 1900-1975” van M.Spruit-Ledeboer 1976;
brochure “Papier” 1982 uitgave Ned. Kunst Stichting;
blad Nederlandse Gemeenten nov. 1990 uitgave Ver. Ned. Gemeenten;
catalogus “Veertien Nederlandse Papierkunstenaars” 1994 uitgave Koninklijke Bibliotheek De Haag;
catalogus “Kunst op straat” 1995 uitgave De Vishal / Ver. Ned. Gemeenten;
catalogus “Achter Glas” 1996 uitgave De Bleeker / Het Oude Slot Heemstede;
catalogus “Zonder Titel 10 Jaar Vishal” 2004 uitgave De Vishal Haarlem;
catalogus “25 Jaar Galerie Vromans” 2004 uitgave Galerie Vromans Amsterdam;
catalogus “vijf jaar wit” 2009 uitgave Galerie Wit Wageningen;
jubileumboek Kunstlijn Haarlem 2010.

Account