Roland Aalbers

Kunstwerken

Compositie 54

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl op linnen
Afmeting: 110x90 cm
Prijs: € 2100

Compositie 73

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl op linnen
Afmeting: 80x60 cm
Prijs: € 1500

Compositie 74

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl op linnen
Afmeting: 80x60 cm
Prijs: € 1500

Compositie 95

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl en linnen op linnen
Afmeting: 120x90 cm
Prijs: € 2200

Compositie 83

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl op paneel
Afmeting: 54x40 cm
Prijs: € 990

Compositie 71

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl op linnen
Afmeting: 70x80 cm
Prijs: € 1600

Compositie 85

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl op linnen
Afmeting: 100x70 cm
Prijs: € 1800

Compositie 63

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl op linnen
Afmeting: 100x85 cm
Prijs: € 1950

Compositie 61

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl op linnen
Afmeting: 80x90 cm
Prijs: € 1800

Compositie 59

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl op linnen
Afmeting: 100x85 cm
Prijs: € 1950

Compositie 49

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl op linnen
Afmeting: 100x85 cm
Prijs: € 1950

Roland Aalbers

Het werk  van Roland Aalbers gaan over ruimte, tijd en licht. Samenhangende thema’s die essentieel, ongrijpbaar en mysterieus zijn. Ook zijn het voor Aalbers de elementaire kenmerken van (schilder)kunst in het algemeen.
Perspectief wordt in zijn abstracte schilderijen nagenoeg vermeden. Ruimtelijkheid en tijd krijgen vorm door verschil in verfdikte, wat op een natuurlijke manier ontstaat door het zoekende en daardoor rijk gelaagde schilder proces. Kleur als lichtgevend element en verschil in structuur van de vlakken dragen hier verder aan bij.
Het inkaderen van ruimte is een weerspiegeling van het indelen, kaderen van ruimte en tijd in zowel de buitenwereld als ook in ons bewustzijn dmv. concepten, opvattingen, overtuigingen en het creëren van een verleden en een toekomst.
Aalbers’ muzikale achtergrond als klassiek geschoold pianist is misschien niet meteen zichtbaar, maar speelt zeker een rol. Zo zijn de abstractie, het tijds-element en het ritme van muziek aanwezig in zijn schilderijen. De gelaagdheid, het gelijktijdig aanwezig zijn van verschillende lagen, kun je vergelijken met de meerstemmigheid in de muziek. De schilder Paul Klee, ook musicus, noemde dat ‘polyphone Malerei’.

Roland Aalbers’s art is about space, time and light. Connected themes that are essential, elusive and mysterious. They are also the basic features of painting in general for Aalbers. Perspective is virtually avoided in his abstract paintings.Spaciousness and time are shaped by differences in paint thickness, which naturally arises from the explorative and therefore richly layered painting process. Color as a luminous element and differences in surface structure further contribute to this.
Framing space is a reflection of the division and framing of space and time in both the outside world and in our consciousness by means of concepts, views, beliefs and the creation of a past and a future.
Aalbers’s musical background as a classically trained pianist may not be immediately visible, but it does play a role. For example, the musical elements of abstraction, time and rhythm are present in his paintings. The layering, the simultaneous presence of different layers, can be compared with the polyphony in music. The painter Paul Klee, also a musician, called it ‘polyphone Malerei’.

https://www.rolandaalbers.com/

https://www.instagram.com/rolandaalbers/

Account