Monika Buch

Kunstwerken

Zonder titel

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: hout, papier, glas en acryl
Afmeting: 30 x 20 x 10 cm
Prijs: € 750,-

zonder titel

Techniek: Schilderijen
 
 
Prijs: € op aanvraag

zonder titel

Techniek: Schilderijen
 
 
Prijs: € op aanvraag

zonder titel

Techniek: Schilderijen
Materiaal: acrylverf op doek
Afmeting: 50 x 50 cm
Prijs: € Sold

zonder titel

 
 
 
 

zonder titel

 
 
 
 

zonder titel

 
 
 
 

zonder titel

 
 
 
 

zonder titel

 
 
 
 

zonder titel

 
 
 
 

zonder titel

 
 
 
 

zonder titel

 
 
 
 

Monika Buch

Monika Buch (Spanje 1936) werd in Valencia geboren, waar ze ook opgroeide. Die levensfase speelt nog steeds een belangrijke rol in in haar werk. Het licht, de kleuren en de zee. Maar ook de mozaïeken, tegels en andere overblijfselen uit de Arabische tijd hebben voor een deel haar esthetische voorkeuren bepaald.

Monika Buch studeerde in Ulm Duitsland aan de beroemde Hochschule für Gestaltung (HfG Ulm), waar ze ook haar latere echtgenoot Bertus Mulder uit Nederland ontmoette, die daar architectuur studeerde. Max Bill was er in die tijd de rector. De HfG Ulm was ontstaan als een voortzetting van het Bauhaus, dat rond 1920 in Duitsland een belangrijke rol heeft gespeeld in de moderne kunst. De school was geen kunstacademie, maar instituut gericht op de vormgeving van alle aspecten van het dagelijks leven en van de omgeving. De ideeën van Max Bill en de schoolgebouwen die door hem ontworpen zijn, hebben bij Monika Buch haar belangstelling voor de moderne architectuur gewekt.

De lessen die het meest directe invloed op haar werk hebben gehad zijn die van Hélène Nonne Schmidt, assistente van Paul Klee in het Bauhaus. Tijdens haar lessen over kleuren en de kleurenleer heeft ze geleerd de zeer gedifferentieerde lange kleurreeksen te schilderen. De inspirerende opgaven van Hermann van Baravalle over ”Die Geometrie als Sprache der Formen” zijn nog steeds als uitgangspunten in het werk van Monika terug te vinden.

Schilderijen, Speelgoed en Objecten

De schilderijen en objecten van Monika Buch kenmerken zich door het onderzoek van vorm en kleur en de relatie tot elkaar, de systematische toepassing van kleurreeksen in geometrische structuren en het aftasten van de grenzen van de waarneming. Een van de kenmerken van haar vroege werk is de exacte werkwijze met een egale vlakvulling en strakke contouren. Ook heeft ze speelgoedontwerpen gemaakt voor de ado-fabriek (arbeid door onvolwaardigen) in Bilthoven. Vanaf 1962 is de productie van ado overigens overgenomen door de sociale werkplaats in Zeist en kreeg ado een nieuwe betekenis: apart doelmatig onverwoestbaar.

In de afgelopen jaren was Monika op zoek naar technieken waarbij deze aspecten minder dominant naar voren treden. Voorbeelden zijn reliëfs in papier, acrylaat of met stroken glas.

Exposities

Monika Monika Buch exposeert haar werk internationaal o.a. bij bij galerie José de la Mano Galería de Arte in Madrid en bij Bos Fine Art.

Monika & Bertus

Monika Buch woont en werkt in Utrecht en is getrouwd met architect Bertus Mulder(1929) die ook studeerde op de HfG. Bertus Mulder is vooral bekend als specialist van het werk van Gerrit Rietveld ; werkte met hem samen en restaureerde in 1986 hetRietveld Schröderhuis in Utrecht. Het Theehuis Rhijnauwen in Bunnik/Utrecht is bijvoorbeeld een ontwerp van hem. Momenteel wordt er gewerkt aan een film over zijn leven en werk.

Summary Monika buch

Monika Buch (ES, 1936) was born in Valencia, where she grew up.That life still plays an important role in her work.The light, the colors and the sea. And the mosaics, tiles and other relics found from the Arab times partly determined her aesthetic preferences.Monika Buch studied in Ulm, Germany on the famous Hochschule für Gestaltung(HfG Ulm).Max Bill was at that time the director.The HfG Ulm was created as a continuation of the Bauhaus in Germany. In the 1920’s the Bauhaus played an important role in modern art.The school was not an art school, but an institution focused on the design of all aspects of daily life and the environment.

The ideas of Max Bill and the school buildings designed by him was for Monika Buch the start of her interest in modern architecture.The lessons that the most direct influence on her work had been that of Helene Nonne Schmidt, assistant of Paul Klee at the Bauhaus.During her lessons about color and color theory, she has learned to paint highly differentiated long color series.The inspiring asignments by Hermann von Baravalle about “The Geometry as Sprache der Formen” are still to be found in the principles of Monika her art works.

Zusammenfassung Monika Buch

Monika Buch (ES, 1936) wurde in Valencia geboren, wo sie auch aufwuchs. Diese Lebensphase spielt noch immer eine grosse Rolle in ihrer Arbeit. Das Licht, die Farben und das Meer aber auch die Mosaiken, Fliesen und andere Spuren aus der arabischen Zeit haben zu einem Teil ihre esthetische Vorliebe bestimmt. Monika Buch studierte in Ulm (Deutschland) an der renommierten Hochschule für Gestaltung (HfG Ulm). Max Bill war in dieser Zeit Direktor dieser Hochschule. Die HfG Ulm war als Fortsetzung des Bauhauses entstanden, das ca. 1920 in Deutschland eine wichtige Rolle in der mondernen Kunst gespielt hat. Die Schule war keine klassische Kunstakademie, sondern ein Institut das auf die Formgebung aller Aspekte des täglichen Lebens und der Umgebung ausgerichtet war.

Die Ideen von Max Bill und die von ihm entworfenen Schulgebäude haben bei Monika Buch das Interesse an der modernen Architektur geweckt. Die Unterrichtsstunden von Hélène Nonne Schmidt, Assistentin von Paul Klee am Bauhaus haben sie am meisten in ihrer Arbeit beeinflusst. Während ihrer Unterrichtsstunden über Farben und die Farbenlehre hat sie gelernt die sehr differenzierten langen Farbreihen zu malen. Die inspirierenden Aufgabenstellungen von Hermann von Baravalle über ”Die Geometrie als Sprache der Formen” sind noch immer als Ausgangspunkte in den Arbeiten von Monika Buch wiederzuerkennen.

Account