Monica Maat

Kunstwerken

Geoglief. Driehoekscompositie van onregelmatige driehoeken

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Lakverf op doek
Afmeting: 80 x 80cm
Prijs: € 2700,00

Blue interface

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Lakverf op doek
Afmeting: 120 x 60 cm
Prijs: € 2600,00

Rechthoek in perspectief en viervoud

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Lakverf op doek
Afmeting: 120 x 60 cm
Prijs: € 2400,00

Ruitvormig vlechtwerk

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Lakverf op doek
Afmeting: 40 x 40 cm
Prijs: € op aanvraag

Jazzy 1

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Lakverf op doek
Afmeting: 60 x 60 cm
 

Islamitische geometrie [ontwerp 3]

Techniek: Schilderijen
Materiaal: lakverf op doek
Afmeting: 80 x100 cm
Prijs: € op aanvraag

Driehoek verspreid nr. 2

Techniek: Schilderijen
Materiaal: lakverf op doek
Afmeting: 80 x 80 cm
Prijs: € op aanvraag

Rechthoeken in perspectief

Techniek: Schilderijen
Materiaal: lakverf op doek
Afmeting: 80 x 100 cm
Prijs: € op aanvraag

Optische waarneming: Vensterkruis

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Lakverf op doek
Afmeting: 80 x 80 cm
Prijs: € op aanvraag

Rechthoeken in perspectief nr.2

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Lakverf op doek
Afmeting: 80 x 80 cm
Prijs: € op aanvraag

Optical Mathematics with red and blue

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Lakverf op doek
Afmeting: 80 X 100 cm
Prijs: € 6000,00

Jazzy 2

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Lakverf op doek
Afmeting: 60 x 60 cm
Prijs: € op aanvraag

Monica Maat

Kunst is het ontregelen van de werkelijkheid, de dingen uit hun functie halen, aldus beeldend kunstenaar en dichteres Monica Maat.

 

* Kunstsite:  www.monicamaat.nl

 

►      W e r k e n     |      w a a r n e m i n g    |     i n v l o e d e n

A l  l e s    h a n g t   a f   v a n   h o e   w e   d i n g e n   z i e n     |  u i t s p r a a k   C a r l   J u n g  |

         

         Het boeit Monica om met haar geometrische werken optische effecten te creëren en de waarneming te manipuleren. Haar werken hebben als basis een ornamentaal karakter en zijn geïnspireerd op de Europese Renaissance. Vooral de Italiaanse Renaissance is haar passie en een oneindige bron van schoonheid waardoor zij het gevoel heeft om op zijn minst nog 300 jaar te willen leven om zo voort te kunnen dromen met haar ideeën en deze in beeld te brengen. Want… dromen is de muziek van het leven zei haar vader altijd. En voor de zekerheid heeft zij deze gedachte maar overgenomen. Voorbeelden van haar inspiratie bronnen zijn o.a. de lijnstructuren in Italiaanse marmeren vloeren en de optische werkingen van fresco’s, die te vinden zijn in de abdijen van Toscane. Specifiek richt zij haar aandacht op de geometrisch figuren die aan de zijkanten van figuratieve fresco’s zijn geschilderd. Vooral bij de fresco’s worden de geometrische patronen over het algemeen weinig opgemerkt. Zij maakt er, op het gevaar van stevige reprimandes af, stiekem foto’s van. Het mag niet en zij is het daar ook mee eens, zij bekent hypocrisie, maar zij kan het niet laten, iets drijft haar,  voor haar is het een bron voor het leven. Met die bron als basis werkt zij vanaf 1987 in de traditie van de in 1917 opgerichte kunststroming  De S t i j l, waaraan zij in het bijzonder aspecten van de waarneming toevoegt.  Afhankelijk van het gebruik van kleuren en vormen geven de werken optische effecten te zien, soms divergerend, soms convergerend. Eind 2018 werd zij door Kunsthalle Messmer in het Duitse Riegel genomineerd voor de Internationale André Evard- Preis 2018, één van de belangrijkste prijzen van Europa voor geometrische en constructivistische kunst en is haar werk aldaar in het museum tentoongesteld.

►      Monica  maakt werk in verschillende disciplines waaronder: geometrische werken op doek, geometrische houtpanelen, mathematische werken in kleurpotlood, computerkunst, grafische vormgeving, geo-grafiek, hedendaagse huisaltaren met geometrisch optische motieven geïnspireerd op de geometrische motieven op fresco’s, strakke zelf ontworpen geometrische [kerk] meubelen, [religieuze] installaties, objecten, muurschilderingen en decors.

 

►      D u i t s e   K u n s t p r ij s     |

         Een filmpje op YouTube van Omroep Flevoland over haar werk is te zien via: Monica Maat in de race voor Duitse kunstprijs – YouTube https://www.youtube.com › watch

►      M u z i k a l e   c o m p o s i t i e      |

         Allegro Brillante is een compositie speciaal geschreven op twee geometrische werken van Monica door gitaarcomponiste Annette Kruisbrink. De compositie ‘Allegro Brillante’ is op verschillende openingen van tentoonstellingen van Monica door Annette Kruisbrink en Arlette Ruelens ten gehore gebracht. O.a. ook tijdens de opening van een solo tentoonstelling bij galerie Bos Fine Art in 2019. Annette heeft daar later een alleraardigste video van gemaakt. Kijkt en hoort u maar als u wilt!

 

 

 

►      L ev e n s l o o p    |     O p l e i d i n ge n    |

 

         Monica zegt tenminste drie levens nodig te hebben om te realiseren wat aan ideeën in haar hoofd zit.Van jongs af aan had zij meerdere ambities. Naast commediant, musicus of balletdanseres, wilde zij ook boerin, kunstenares en poppenkastspeelster worden, die laatste drie keuzes, liefst tegelijk! Later trok ook het onderwijs haar aan. Daarnaast is zij altijd met de beeldende kunst bezig geweest en in 1988 besloot zij om zich definitief aan deze vorm van kunst te wijden.

Geboren in Nijmegen in een vooruitstrevend gereformeerd gezin volgde Monica ondanks haar doofheid de Landbouwschool in Zetten, de Kunstopleiding in Nijmegen [toentertijd de Nutsschool voor Beeldende Kunsten,] waar haar vader beeldhouwde en waar zij in de jaren ’50 en ’60 in een tijdsbestek van acht opeenvolgende jaren [vanwege slechthorendheid] priveles kreeg van respectievelijk beeldhouwer, ►*Charles Hammes, die vele bronzen beelden en oorlogsmonumenten voor Nijmegen heeft vervaardigd, de bekende Nijmeegse graficus, teken- en schilderleraar Jan Rombout, en Wim Hendriks. [pottenbakker]

►      In Hilversum behaalde zij de akte hoofdkleuterleidster en de bevoegdheid voor lerares. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam volgde zij een applicatiecursus onderwijs.In Baarn werkte zij als creatief therapeute. Later, in de hoedanigheid van muziektherapeute ontwikkelde zij [ o.a. i.s.m. wijlen Rogier van Otterlo, componist en dirigent] didactische lessen muziektherapie voor zwak begaafden en leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Als eerste in Nederland ontwikkelde zij ook examentheorie muziektherapie voor verpleegkundigen in de Z-opleiding en nam hierin examens af.

 

►      Begin jaren ’80 heeft Monica een 2-jarige cursus zeefdrukken bij haar broer gevolgd. Na het behalen van zijn studie aan de Rietveldacademie was haar broer o.a. een zeefdrukbedrijf begonnen. In het zeefdrukbedrijf in Amstelveen heeft zij samen met hem vele zeefdrukken vervaardigd en op grafisch gebied veel van hem geleerd. Via hem heeft zij kennis gemaakt met Jaap Egmond [constructivisme] waar hij een atelier mee deelde, en het werk van computerkunstenaar Peter Struycken, waar haar broer stage liep. Ook het werk van wijlen Jan Schoonhoven, Jan van Duijnhoven en Gerard Caris [met vooral als motief de vijfhoek] zijn van direct belang voor haar geweest.

►      Monica heeft in het kleuteronderwijs gewerkt in Naarden en Moerkapelle en als lerares | onderwijzeres op verschillende Basisscholen [waaronder MLK en Jenaplan] in o.a. Baarn en Woerden. Daarnaast heeft zij in vele besturen gezeten op politiek, cultureel, kunstzinnig, sociaal en maatschappelijk terrein. [Zie voor een uitgebreide beschrijving haar eigen site onder: intro en levensloop.] Vanaf 1988 is Monica fulltime werkzaam als kunstenares en dichteres houdt zij zich tevens bezig met de vormgeving van affiches en boekomslagen en verzorgt zij de lay-out van o.a. gedichtenbundels en kunstboeken en heeft zij  een geometrische animatiefilm laten maken. Daarnaast heeft zij een poëtisch theaterstuk: ‘Zondvloed in New York’,  geschreven, schrijft en publiceert zij epossen en  en componeert liederen.

Noot: ►*Charles Hammes was de zoon van Chris Hammes, beiden waren aangeloten bij de “Plasmolen Schilderskolonie” . Voor meer info over de “Plasmolen Schilderskolonie” kunt u klikken op:  http://www.schilderijen-site.nl/encyclopedie/plasmolen-schilderskolonie/.

 

___________________________________________________________________________

 

►      E n k e l e    E x p o s i t i e s    |    A c t i v i t e i t e n    |     G e o m e t r i s c h e  K u n s t f i l m    |

N.B:  Alle expo’s zijn te vinden op:  www.monicamaat.nl

 

►      Monica heeft ruim 190 exposities in binnen en buitenland gehouden. Vanaf de jaren ’80 exposeerde zij op diverse locaties in Casole d’ Elsa, Volterra en San Gimignano in Toscane en verder door heel Nederland, waaronder in het bijzonder 12 jaar bij Hans Christiaan Peters in galerij STIJL in Arnhem, die haar kansen heeft gegeven om met  verschillende disciplines te exposeren, zoals b.v. naast geometrische schilderijen en panelen ook geometrische meubelen.

►      Van het College van Burgemeester en Schepenen van de Belgische gemeente Kortrijk ontving zij, ter gelegenheid van een grote solo-expositie, het ‘Gulden Spoor’. Bij diverse tentoonstellingen zijn ook werken voor kinderen te zien geweest, onder de titel: ‘Van Kindermathematica tot Computerkunst’. Het publiceren van een lijst van ruim 185 exposities laat Monica op deze plek achterwege , het zou een eindeloze opsomming worden.  Enkele van haar expo’s en activiteiten worden als voorbeeld hieronder vermeld.

 

▄     2024   juni – aug.  Galerie  S T I J L  in Eefde.  Groepsexpositie  

▄     2024   aug.- okt.   35  jaar  Galerie S T I J L.   Speciale expositie met werk van alle aangesloten kunstenaars

 

▄      2018  |  2021   N o m i n a t i e s.  In 2018 en 2021 is Monica genomineerd voor de André Evard Preis, uitgaande van Kunsthalle MESSMER in Riegel. Deze prijs is opgedragen aan de Zwitserse kunstenaar André Evard (1876-1972). Vanaf 1913 gebruikte Evard in zijn schilderij geometrische abstracties. Hij is dus een van de eerste niet-figuratieve kunstenaars en een van de pioniers van de Zwitserse constructief-geometrische schilderkunst. De André Evard Preis is bedoeld voor hedendaagse kunstenaars die zich bezig houden met- of hebben ingezet voor constructieve en concrete kunst.  In 2021 waren er ruim 500 inzendingen uit 47 landen. Het werk van Monica  behoorde uiteindelijk bij de eerste 10 genomineerden en is in  2018/2019  en in 2021 | 2022 te zien geweest in Kunsthalle Messmer in Riegel a.K.

▄      2018   Naar aanleiding van de  nominatie zond Omroep Flevoland op 19 okt. 2018 een TV opname uit  met de aanhef: MONICA MAAT EN DE LIEFDE VOOR GEOMETRISCHE KUNST. Een Lijnenspel met kleuren. Dimensies op het platte vlak met geometrische kunst. Internationale erkenning.  Zie bovenstaand filmpje. 

 

▄      2021   K u n s t u i t l e e n   L e l y s t a d   organiseerde een solo expositie van geometrisch werk van Monica in het bijzondere architectonische Stadhuis van Lelystad. Naar aanleiding daarvan is een eigen pagina met foto’s en informatie over haar werk te lezen op de site van Kunstuitleen Lelystad. Werk van Monica  is door  de Kunstuitleen aangekocht.  Voor haar rechtstreekse pagina op de site van Kunstuitleen met meer informatie over haar werk kunt u klikken op:  www.kunstuitleenlelystad.nl/kunstenaars/monicamaat  

 

▄      2019   K u n s t f i l m   e n  S o l o-e x p o s i t i e  van Monica bij galerie B o s  F i ne  A r t  Den Haag,  met een muzikale uitvoering op twee van haar werken van The Anido Guitar Duo, gecomponeerd door componiste Annette Kruisbrink en een doorlopende vertoning tijdens de expositie van haar kunstfilm: ‘De Schoonheid van Geometrie’, een bijzondere animatie die Monica heeft laten maken op patronen uit haar geometrische schilderijen.  Voor een fotoreportage van deze expositie kunt u klikken op: Galerie Bos Fine Art Den Haag. Fotoreportage geslaagde Opening …

 

▄      2018   K u n s t b o e k   en   S o l o- e x p o s i t i e   van Monica in het Stadsmuseum Harderwijk samen haar Kunstboek en Kunstfilm onder de titel: De Schoonheid van Geometrie. Het Kunstboek over Geometrie is in de museumwinkel verkrijgbaar en de Kunstfilm over en met geometrie werd gedurende de openingstijden doorlopend vertoond. Meer hierover kunt u lezen op: Monica Maat – Stadsmuseum Harderwijk Expo en …

 

▄      2018 | 2022   Ge o m e t r i s c h e   k u n s t f  i l m.  In 2018 vond de premiere van de professionele animatie film ‘De Schoonheid vaan Geometrie’, van Monica plaats in het Stadsmuseum van Harderwijk. Een film met figuren uit haar geometrische schilderijen. De film draait exclusief bij openingen van haar tentoonstellingen of boekpresentaties.

E e n  g e o m e t r i s c h e  f i l m?   H o e  l e g   j e  z o i e t s   u i t ?

‘De Schoonheid van Geometrie’ is een bijzondere animatie die Monica heeft laten maken op patronen uit haar geometrische schilderijen. Geen film over haarzelf of over hoe haar werk tot stand komt, maar over geometrie waarbij als basis geometrische figuren uit haar schilderijen zijn gebruikt en waarbij zij de basisfiguren uit haar schilderijen met behulp van de computer heeft bewerkt, waardoor er diverse grafische elementen zijn ontstaan die zijn doorgestuurd naar de filmstudio, waar ze verder bewerkt werden met behulp van animatie. Daarbij moest alles ook ritmisch kloppen met de muziek die zij voor de film had uitgezocht. Tevens mocht er wat haar  betreft een tikkeltje humor aan te pas komen. Een  knipoog naar de geometrie dus!  

 

▄      2022   M u s e u m   N a g e l e. Een buitengewone duo-expositie. Onder de titel: G E O M E T R I S C H E   W A A R N E M I N G E N,  exposeerden   Monica Maat en  H e n k   R u s m a n  met geometrische schilderijen en beelden in Museum Nagele in het dorp Nagele in de Noordoostpolder dat gebouwd is volgens de principes van het nieuwe bouwen o.a. met woningen van Gerrit Rietveld, scholen van Aldo van Eyck en aanleg van groenvoorzieningen door tuinarchitect Mien Ruys.  Monica en Henk toonden een harmonische combinatie van prachtig op elkaar afgestemde  geometrische schilderijen en geometrische beelden  waarbij  hun werk zo was  ingericht en  gecombineerd dat de werken elkaar versterkten en er een sprankelend  geometrisch spel van vorm, kleur en licht was ontstaan.  Meer hiervan is te zien via:                                     https://www.monicamaat.nl/blog_post/371812890_Expositie+Museum+NAGELE++%27GEOMETRISCHE+WAARNEMINGEN%27+van+Monica+Maat+en+Henk+Rusman++2+juni+-+28+aug.+2022+++++++++++++.html

 

▄      2022   T w e e d e   k u n s t b o e k  en  T w e e d e  M u z i e k c o m p o s i t i e:   T h e   G a l e r y   S u i t e.  Een compositie op op 7 geometrische werken uit het tweede kunstboek ‘De Kleur Gedicht’ van Monica, door componiste Annette  Kruisbrink.  Het kunstboek is te bestellen via: De Kleur Gedicht – Kunst in beeld en gedicht – Boekscout https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13151

 

▄      4  m e i   H e r d e n k i n g   2 0 1 4,  s p e c i a l e    e x p o s i t i e.   Voor een korte TV uitzending [Omroep Flevoland] o.a. met Monica n.a.v. een de expositie ‘DOOD Spoor’ in galerie Loods 32, i.v.m. 4 mei herdenking, kunt u klikken op: https://www.omroepflevoland.nl/gemist/video/binnen-de-dijken-220784

 

▄      A r t i k e l e n.   Over haar werk in de beeldende kunst zijn tientallen persartikelen in diverse dagbladen, lokale kranten, weekbladen en [vak]tijdschriften verschenen. Teveel om om deze plek te vermelden.

 

___________________________________________________________________________

 

►      G e d i c h t e n     |      K u n s t b o e k e n    |     E p o s s e n     |    P o ë t i s c h   T h e a t e r s t u k

 

        Behalve beeldend kunstenares is Monica dichteres en schrijft zij o.a. Epossen.  Ook maakt zij illustraties en verzorgt zij de vormgeving van bundels, kunstboeken, affiches, logo’s en flyers. Daarnaast schrijft zij liedteksten die zij op muziek zet.

 

▄      In 2014  is er een  B e e l d v e r h a a l  van Monica en schrijver en dichter Job Degenaar verschenen bij uitgeverij Liverse in Dordrecht, onder de titel: ‘H e t   O r a k e l  v a n  P a r ij s’, waarvan het eerste exemplaar, tijdens een feestelijk programma in het Agora Theater in Lelystad, is uitgereikt aan de Commissaris van de Koning van Flevoland.

▄      In 2018 is het  Kunstboek ‘D e   S c h o o n h e i d   v a n  G e o m e t r i e’ verschenen en het eerste exemplaar uitgereikt aan de directeur van het Stadsmuseum Harderwijk.

▄      In 2022 is het tweede Kunstboek ‘De  K l e u r  G e d i c h t’ verschenen en het eerste exemplaar tijdens een feestelijk programma  in de theaterzaal van De Kubus in Lelystad uitgereikt aan de Commissaris van de Koning van Flevoland.  De Kleur Gedicht  is een kunstboek met de meest recente geometrische schilderijen en computerart  in combinatie met gedichten van beeldend kunstenaar Monica Maat in vervolg op haar eerdere verschenen boek: De Schoonheid van Geometrie. In het boek geeft zij een beknopte toelichting over geometrie en haar geometrische werk. Zij werkt in de traditie van de in 1917 opgerichte kunststroming De Stijl waaraan zij in het bijzonder aspecten van de  waarneming toevoegt. Bij de afbeeldingen weet Monica Maat de kunst van de geometrie te verweven met de kunst van het dichten. Het boek is op artistieke wijze door haar vorm gegeven, waardoor beeld en woord elkaar versterken.

Meer informatie en bestellen kunt u via:  De Kleur Gedicht – Kunst in beeld en gedicht – Boekscout https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13151

▄      Naast haar beeldend- en dichterswerk heeft Monica een Poëtisch Theaterstuk genaamd: ‘Zondvloed in New York’ geschreven, dat uit verschillende disciplines bestaat zoals: muziek, zang, toneel, mime, voordracht, film en ballet. Het stuk is geënt op een Epos dat Monica eerder had geschreven, eveneens onder de titel: ‘Zondvloed in New York’. Ook de muziek en liederen hiervoor heeft Monica zelf geschreven.

▄      Epos. Onder de titel ‘Zondvloed in New York’ heeft Monica een Epos geschreven dat o.a. gepubliceerd is in kunstblad CUNST .  Kunstfotografe Marga Wiebenga maakte er prachtige foto’s bij. O.a. dit Epos is te lezen in het kunstblad CUNST, u kunt het aanklikken als u wilt:   www.flevokunst.nl/sites/default/files/cunst/mei_2014.pdf     [Aldaar vanaf blz. 25]

▄      Op het gebied van de poëzie werd Monica genomineerd voor de Nationale Debuutprijs 1993, met medewerking van het toenmalige ministerie van WVC, uitgeverij in de Knipscheer en Stichting Lift. Zij behaalde de vierde plaats. Haar gedichten zijn in diverse bundels, literaire bladen en persartikelen gepubliceerd. Op verschillende plaatsen heeft zij mede poëzie tentoongesteld.

 

 

_________________________    |     S u m m a r y     |

►      It excites Monica Maat in order to manipulate the observation. Besides geometric wood panels she also makes geometric works on paper and canvas.These works do have an ornamental character and are inspired by the European Renaissance. Examples are the line structures in Italian marble floors and the optical effects of frescoes, which are found in the abbeys in Tuscany. Often Her works gives a strong visual effect. Depending on the use of colors and shapes the works shows converging or diverging effects. In the silkscreen printing studio of her brother in Amstelveen, she made with him many serigraphs and learned a lot from him to graphics. She has also been introduced by her brother to Jaap Egmond [constructivism] whit whom he shared a workshop, and the work of computer artist Peter Struycken. The work of the late Jan Schoonhoven, Jan van Duijnhoven and Gerard Caris [with particular motive the Pentagon] are of direct concern to her.

_________________________    |    Z u s am m e n f a s s u n g    |

►      Monica Maat wird gefesselt vom Manipulieren der Wahrnehmung. Neben geometrisch bemalte Holzplatten macht sie auch geometrische Arbeiten auf Papier und Leinen. Diese Arbeiten haben, ebenso wie die Holzplatten, als Basis einen ornamentalen Charakter und sind inspiriert von der Europäischen Renaissance. Beispiele hiervon sind die Linienstrukturen in Italienischen Marmorfussböden und die optischen Wirkungen von Fresken, die man in den Abteien in der Toscana vorfindet. Oft lassen ihre Arbeiten einen starken optischen Effekt sehen. Sie sind an zahlreichen Orten im In- und Ausland unter dem Titel: “Hin-durchsehen”, “manipulierbar wahrnehmen”, ausgestellt worden. Abhängig vom Gebrauch von Farben und Formen zeigen die Arbeiten konvergierende oder divergierende Effekte. Im Siebdruckatelier Ihres Bruders in Amstelveen hat sie zusammen mit ihm viele Siebdrucke gemacht und auf dem Gebiet der Grafik viel von ihm gelernt. Auch durch ihren Bruder hat sie mit Jaap Egmond [Konstruktivismus], mit dem er sich ein Atlier teilte, und mit den Arbeiten vom Computerkünstler Peter Struycken, Bekanntschaft gemacht. Auch die Arbeiten vom verstorbenen Jan Schoonhoven, von Jan van Duijnhoven und Gerard Caris [mit vor allem als Leitmotiv das Fünfeck/Pentagon] sind für sie von unmittelbarer Bedeutung gewesen.

 

 

 

 

Account