Michiel Peereboom

Kunstwerken

Euclides series, 2024

 
Materiaal: Gekleurd papier 160 gr/m2 op hout
Afmeting: 155 X 191 X 69
Prijs: € 85

Hypercube series, 2023

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Gekleurd papier 160 gr/m 2 , stripblad ‘Wordt Vervolgd’, op hout
Afmeting: 303 X 585 X 69
Prijs: € 800

From 0 to 4 series, 2023

Techniek: Beelden en sculpturen
Materiaal: Gekleurd papier 160 gr/m2 op hout
Afmeting: diameter 140 X 270
Prijs: € 275

Metropolis, 2023

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Gekleurd papier 160 gr/m2 op hout
Afmeting: 297 X 420 X 69
Prijs: € 1250

Nebula, 2022

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Gekleurd papier 160 gr/m2 op hout
Afmeting: 841 X 1188 X 69
Prijs: € 4500

Michiel Peereboom

Michiel Peereboom (NL, 1975)

Michiel Peereboom is een Nederlandse kunstenaar en wiskundedocent die abstracte geometrische sculpturen van papier creëert. Zijn werk vormt een kruising tussen kunst en wetenschap, geïnspireerd door de esthetiek van wiskundige principes en de werken van grootmeesters zoals M.C. Escher, Kazimir Malevich, Victor Vasarely, en de striptekenaar Jean Henri Gaston Giraud (Moebius).

Elk kunstwerk begint met een perspectieftekening, waarbij de keuze voor de locatie van de verdwijnpunten en het oogpunt de kaders vormen waarbinnen het werk kan bestaan. Door geforceerd perspectief en Euclidische meetkunde te combineren, verkent Michiel de ruimte tussen de tweede en derde dimensie. Hij werkt met diverse soorten papier, zoals zuurvrij geschept papier en gerecyclede materialen zoals oude kranten en boekpagina’s. Met behulp van computerprogramma’s en een snijplotter maakt hij gedetailleerde bouwplaten, die in diepe lijsten worden geplaatst om bas-reliëfs te creëren die vanuit elke hoek een nieuw perspectief bieden.

Michiels werk is een viering van de onderliggende structuren van de werkelijkheid en de schoonheid van wiskundige symmetrieën. Naast papierkunst maakt hij ook grote kartonnen sculpturen en fijnere werken onder stolpen, waarbij hij voortdurend zoekt naar nieuwe manieren om de toeschouwer te betrekken en te verrassen.

Zijn kunst nodigt uit om de wereld door een andere lens te bekijken, waar wiskunde en creativiteit samensmelten in een visueel boeiende symbiose.

Instagram: @peereboom2

 

Michiel Peereboom (NL, 1975)

Michiel Peereboom is a Dutch artist and mathematics teacher who creates abstract geometric paper sculptures. His work lies at the intersection of art and science, inspired by the aesthetics of mathematical principles and the works of masters like M.C. Escher, Kazimir Malevich, Victor Vasarely, and the comic artist Jean Henri Gaston Giraud (Moebius)

Each artwork begins with a perspective drawing, where the choice of vanishing points and the viewpoint frame the boundaries within which the work can exist. Using forced perspective and Euclidean geometry, Michiel explores the space between the second and third dimensions. He works with various types of paper, including acid-free handmade paper and recycled materials like old newspapers and book pages. With the help of computer programs and a cutting plotter, he creates detailed templates, which are placed in deep frames to form bas-reliefs that offer a new perspective from every angle.

Michiel’s work celebrates the underlying structures of reality and the beauty of mathematical symmetries. In addition to paper art, he creates large cardboard sculptures and delicate pieces displayed under glass domes, continually seeking new ways to engage and surprise the viewer.

His art invites us to view the world through a different lens, where mathematics and creativity merge into a visually captivating symbiosis.

Instagram: @peereboom2

 

Account