Margriet van Engelen

Kunstwerken

Mirrored object in white

Techniek: Beelden en sculpturen
Materiaal: Object of 5 layers stainless steel mesh with wooden sticks and placed on a mirror
Afmeting: 22 x 27 x 12 cm.
Prijs: € 300,--

Dancing Lines 7,

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Wall object of cardboard mounted mounted on canvas and small elements of paper wrapped around the iron wire between the lines of cardboard
Afmeting: 50 x 50 x 8 cm.
Prijs: € 800.--

Dancing Lines 4

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: cardboard mounted on canvas and bowed small elements of paper wrapped around the iron wire between the lines of cardboard.
Afmeting: 30 x 30 x 3 cm.
Prijs: € 600,--

Breaking fixed Patterns 7

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Wall object stainless steel mesh, tape mounted on black/white MDF. background
Afmeting: 50 x 50 x 5 cm.
 

The uncertainty of seeing

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Mixed media
Afmeting: 25 x 25 x 1 cm.
Prijs: € 200,--

Breaking Fixed Pattern 6

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Wall object of stainless steel mesh interlaced with tape mounted on a black/ white background of MDF
Afmeting: 150 x 70 x 10 cm.
Prijs: € 3000,--

Breaking Fixed Patterns no. 8

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Bowed stainless steel mesh interlaced with tape mounted on MDF
Afmeting: 80 x 60 x 16 cm
Prijs: € Euro 2000,--

Connected 1

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Stainless steel mesh canvas, tape, thread
Afmeting: 72 x 36 x 13 cm.
Prijs: € Euro 500,--

Hommage á Maria S. Merian

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: wall object of stainless steel mesh 3D, embroidered with polyester thread mounted on canvas
Afmeting: 30 x 30 x 6 cm.
Prijs: € 500,--

The rhythm of the line 4.

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Reliëf of folded stainless steel mesh paper wrapped on iron wire mounted on canvas
Afmeting: 32 x 32 x 10 cm.
Prijs: € 400,--

Playing with lines 1

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: wall object of cardboard mounted on canvas
Afmeting: 30 x 30 x 3 cm.
Prijs: € 400,--

Rise and Fall 13.

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: wall object of bowed stainless steel mesh, interlaced with tape, mounted on cardboard on canvas
Afmeting: 30 x 30 x 11 cm.
Prijs: € 300,--

Margriet van Engelen

Margriet van Engelen.

Voortdurende verandering is een belangrijk aspect in het werk van Margriet van Engelen. Verandering vindt plaats door gebruik te maken van spiegels, licht en het geven of suggereren van andere achtergronden bij  eenzelfde werk. Ze vraagt zich af:”Waar liggen de grenzen van wat ik wil beelden?” Dit kan alleen beantwoord worden door dit te gaan onderzoeken. Ze gaat fotograferen en de spiegelingen in het water tonen verzwemmende vormen, anders dan in werkelijkheid. Haar objecten gaan een relatie aan met zonlicht en er verschijnen andere schaduwen dan het object, wat haar erg verrast. Vanuit verschillende standpunten kunnen foto’s een totaal ander beeld laten zien. Allemaal erg verrassend! en ook heel spannend. Een proces wat nog steeds in ontwikkeling is.
De magie van haar werken komt voort uit een samenspel van licht en lijn, die de beleving weergeeft van de verschillende perspectieven die leven om ons heen in een wereld die in beweging en verandering is. Ze maakt zich sterk voor goede intermenselijke relaties. Verandering vinden ook in haar werken voortdurend plaats door spiegelingen, licht en gesuggereerde andere achtergronden. Maar ook de lijn.Een lijn verbindt. Daarom is ook de lijn een van de belangrijkste beeldelementen. Haar beeldend onderzoek richt zich zowel op de lijnstructuren van ribkarton als wel van papier gewonden om ijzerdraad. Ze is een constructivist. Haar ontdekking van van het verlijmen van draad tussen de ribbels van karton leidt niet alleen tot nieuwe texturen maar ook tot nieuwe constructiemogelijkheden. Materialen worden opgebouwd tot ragfijne weefsels, waarin dieptewerking wordt gesuggereerd. Ze geven ook de mogelijkheid om buiten de grenzen te gaan van het vierkant of de rechthoek en het zoeken naar vrije vormen. Ze speelt met de onzekerheid van ‘het zien’ en houdt van de spanning tussen 2- en 3 dimensies, wat steeds terug te vinden is in haar kunstwerken. Margriet werd in 2022 geselecteerd voor de Internationale Textiel biennale in Haacht (België).

The constant change in everything is very important in the art of Margriet van Engelen. She uses mirrors and light and suggests different backgrounds for this. She starts with photography. She asks herself questions like: “What are the limits of images?” Reflections in the water of an object give a totally different image than in reality. Light reflections are also surprising and taking images from different positions gives many possibilities to change an image. This investigation of change by photography is still being evaluated.

The magic of her works arises from the interplay of light and line that reflects the experience of the different perspectives that live in a world that is constantly moving and changing.  She increasingly chooses to investigate the possibilities of environmentally friendly ribbed cardboard. She likes good relationships between people in society. We need to build bridges to connect people, is her opinion! A line connects. That is why the line is the most important visual element in her art. Her visual research focuses on the possibilities of the line structure of ribbed cardboard and paper wrapped around the iron wire. She is a constructivist. Her discovery of gluing wire between the ribs of cardboard not only leads to new structures but also to new constructive possibilities. Materials are built up into gossamer-fine constructions, in which depth is suggested. They also provide the opportunity to go beyond the boundaries of the square or rectangle and look for new shapes. she plays with the uncertainty of ‘seeing’ and loves the tension between 2- and 3 dimensions. margriet was selected for the Internation Textiel Biennale in Haacht ( Belgium).

 

 

 

Account