Karin Beyens

Kunstwerken

ZT N°. 160

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylic paint on Mylar(foil) on polystyrene plate
Afmeting: 28 x 48 cm
 

ZT N°.159

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylic paint on Mylar(foil) on polystyrene plate
Afmeting: 30 x 30 cm
 

ZT N°. 157

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylic paint on Mylar(foil) on polystyrene plate
Afmeting: 30 x 30 cm
 

ZT N°.132

 
Materiaal: Acrylic paint on Mylar(foil) on canvas
Afmeting: 60 x 60 x 4 cm
 

ZT N°.127

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl paint on Mylar(foil) on canvas
Afmeting: 100 x 70 x 2 cm
 

ZT N°. 126

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylic on Mylar(foil) on canvas
Afmeting: 100 x 70 x 2 cm
 

ZT N°. 128

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylic paint on Mylar(foil) on canvas
Afmeting: 100 x 70 x 2 cm
 

ZT N°.153

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylic paint on Mylar(foil) on polystyrene plate
Afmeting: 30 x 30 x 2 cm
 

ZT N°.162

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylic paint on Mylar(foile) on polystyrene plate
Afmeting: 29 x 61 x 2 cm
 

Karin Beyens

KARIN BEYENS, geboren in Aba,(Congo), woont en werkt in Merksplas, Belgium.

Na mijn Masteropleiding Hoger Kunstonderwijs Vrije Grafiek en Tekenen in ST. Lukas te Brussel heb ik mij verder verdiept in de technieken van diep-,hoog-en vlakdruk. De bedoeling was niet om meester te worden over al deze technieken, maar wel om op zoek te gaan naar die techniek waarmee ik mij fundamenteel het best kon uitdrukken.Dit werd de droge-naaldtechniek.
Als drukvorm gebruik ik niet het klassieke zink of koper, maar wordt intensief gebruik gemaakt van de Mylar polyester (folie). Uiteindelijk is de grafische kunst geen doel, maar eerder een middel om tot andere inzichten te komen.

Tijdens mijn klassieke opleiding werd ik getriggerd door de lessen over de Russische avand-garde, het Bauhaus en de Stijl.

Via de directe visuele waarneming van kleuren en vormen uit de natuur, techniek van de collage en de droge-naaldets is mijn werk de afgelopen jaren geëvolueerd naar de geometrische abstracte kunst. Mijn recent werk bestaat uit gereduceerde, monochrome, geschilderde lijnen en vlakken. Ze worden in acrylverf met brede penseelstreken op de transparante en reflecterende polyester (folie) aangebracht. Procesmatig ontstaan er series van werken waarbij enkel de kracht van de lijn of het kleurvlak primeert. Basisbeginselen als compositie, kleur, licht, textuur, materiaal en ruimte worden op een formalistische werkwijze onderzocht. Een afwijzing van het realisme ten gunste van de geest, op zoek naar de essentie van de dingen. Het doel in mijn twee-en driedimensioneel werk is het bereiken van een pictoraal evenwicht en een homogeniteit van de samenstellende onderdelen.
Dit zonder kader met een open structuur in interactie met de omliggende ruimte.
De werken zijn wat ze zijn, niet verhalend en de kijker observeert.

Summery  KARIN BEYENS, born in Aba, (Congo ), lives and works in Merksplas, Belgium.

After completing my Master Education Free Graphics and Drawings at the ST. Lukas in Brussels, I specialized several years in the technique of intiglio, relief printing and lithography.
The technique with wich I could best express myself became the drypoint etching.
As printing form I don’t use the conventional zinc or copper, but instead I inventively made Mylar polyester (foil) my base material.
Eventually, the graphic arts are not a purpose, but rather a method to come to other insights.

During my classical art education I was triggered by the lessons about the Russian-avand garde, the Bauhaus and the Style.

Based on a direct observation of colors and forms of the nature,  the technique of the collage and drypoint etch, my work has evolved to geometric abstraction over the last couple of years. My recent work consists of reduced, monochrome, painted lines and planes. These are applied to the reflective, transparant polyester foil with wide brush strokes in acrylic paint where only the power of the colour line or plane prevail. Basicprinciples such as the form, compostion, colour, texture, space  and material are researched on a formalistic method.
It is an artistic quest with many intermediate steps. The collages, objects and paintings are created in series. Each is a jourey on thoughts and the same time a process that shapes itself during its realisation. A rejection of realism in favor of the spirit, seeking the essence of things.
The end goal in my work is to reach an absolute, pictural balance and a perfect homogeneity of the constituent components. Deprived of a frame, with an open structure in interaction with the space.
The works are what they are, it has no story to tell and the vieuwer observed.

Or as Frank Stella, an American abstract artist, used to formulate:
” What You See is What You See ” .

 

https://www.karinbeyens.be/

https://www.instagram/karin-beyens

https://www.facebook/karin-beyens

Account