Karin Beyens

Kunstwerken

ZT N°215

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl-Mylar(foil)-polystyrene plate
Afmeting: 62,5 x 44,5 cm
 

ZT N°204

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl-Mylar(foil)-polystyrene plate
Afmeting: 45x13 cm
 

ZT N°04 I

Techniek: Beelden en sculpturen
Materiaal: Acryl-Mylar(foil)-polystyrene-plate
Afmeting: 15 x 13 x 10,5 cm
 

ZT N°224/01/4

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl-Mylar(foil)-polystyrene plate
Afmeting: 13,5 x 13,5 cm
 

ZT N°223

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl-Mylar(foil)-polystyrene plate
Afmeting: 19 x 15 x 2 cm
 

ZT N°163

Techniek: Grafiek
Materiaal: Etching ink-Simili Japon paper-Mylar(foil)
Afmeting: 12 x 23 cm
 

ZT N°217

Techniek: Grafiek
Materiaal: Glass-etching ink-Simili Japon paper-Mylar(foil)
Afmeting: 20,5 x 40 cm
 

ZT N°116

Techniek: Grafiek
Materiaal: glass-etching ink-Simili Japon paper-Mylar(foil)
Afmeting: 28 x 40 cm
 

ZT N°208/03/3

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl-Mylar(foil)-polystyrene plate
Afmeting: 51 x 66 cm
 

ZT N°208/02/3

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl-Mylar-polystyrene plate
Afmeting: 51 x 66 cm
 

ZT N°162

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl-Mylar(foil)-polystyrene plate
Afmeting: 29 x 61 x 2 cm
 

ZT N°94

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl-Mylar(foil)-polystyrene plate
Afmeting: 100x70 cm
 

ZT N°95

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acryl-Mylar(foil)-polystyrene plate
Afmeting: 100 x 70 cm
 

ZT N°93

Techniek: Schilderijen
Materiaal: acryl-Mylar(foil-polystyrene plate
Afmeting: 100 x 70 cm
 

ZT N°05/05

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil)
Afmeting: 72xø31 cm
 

ZT N°216 01/05

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Acrylivpainting on Mylar(foil)
Afmeting: 72xø31 cm
 

ZT N°216 04/05

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil)
Afmeting: 72xø31 cm
 

ZT N°140

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil) on canvas
Afmeting: 60x60x2 cm
 

ZT N°129

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil) on canvas
Afmeting: 60x60x2 cm
 

ZT series 12

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylicpainting on Mylart(foil) on canvas
Afmeting: 12x 60x60x4 cm
 

ZT N°141

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil) on canvasboard
Afmeting: 50x40 cm
 

ZT N°142

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil) on canvasboard
Afmeting: 50x40 cm
 

ZT N°143

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil) on canvasboard
Afmeting: 50x40 cm
 

ZT N°166

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Drypointetching printform on Mylar(foil) on polystyrene plate
Afmeting: 144x86 cm
 

ZT N°166 series 6

Techniek: Grafiek
Materiaal: Drypointetching printform on Mylar(foill on polystyrene plate
Afmeting: 144x86 cm
 

ZT series 12

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil) on polystyrene plate
Afmeting: 12x 100x70 cm
 

ZT N°121

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil)
Afmeting: 100xø22 cm
 

ZT N°211

Techniek: Grafiek
Materiaal: Drypointetching on polyester glas fiber on wood
Afmeting: 4x 18x10 cm
 

ZT N°209

Techniek: Grafiek
Materiaal: Drypointetching on Simili Japon on Mylar(foil) on polystyrene plate
Afmeting: 16x 12x12x1 cm
 

ZT N°27

Techniek: Wandreliëfs en -objecten
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil) on polystyrene plate
Afmeting: 31x21x3 cm
 

ZT N°213

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil) on polystyrene plate
Afmeting: 4x 26x26x1 cm
 

ZT N°132

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil) on canvas
Afmeting: 60 x 60 x 4 cm
 

ZT N°127

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylpainting on Mylar(foil) on canvas
Afmeting: 100 x 70 x 2 cm
 

ZT N°126

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil) on canvas
Afmeting: 100 x 70 x 2 cm
 

ZT N°128

Techniek: Schilderijen
Materiaal: Acrylicpainting on Mylar(foil) on canvas
Afmeting: 100 x 70 x 2 cm
 

Karin Beyens

KARIN BEYENS, geboren in Aba,(Congo), woont en werkt in Merksplas, Belgium.

Na mijn Masteropleiding Hoger Kunstonderwijs Vrije Grafiek en Tekenen in ST. Lukas te Brussel heb ik mij verder verdiept in de technieken van diep-,hoog-en vlakdruk. De techniek waarmee ik mij het best kon uitdrukken werd de droge-naaldtechniek. Als drukvorm gebruik ik niet het klassieke zink of koper, maar wordt intensief gebruik gemaakt van de Mylar polyester (folie). Uiteindelijk werd de grafische kunst geen doel, maar eerder een middel om tot andere inzichten te komen.
Tijdens mijn klassieke opleiding werd ik getriggerd door de lessen over de Russische avand-garde, het Bauhaus en de Stijl.
Door de techniek van de droge naaldets en de collage is mijn werk de afgelopen jaren geëvolueerd naar geometrische abstractie. Het basismateriaal waarmee ik werk is de Mylar polyester(folie). Mijn recente werk bestaat uit gereduceerde, monochrome geschilderde lijnen en vlakken. Deze worden met brede penseelstreken in acrylverf op de transparante en reflecterende polyester(folie) aangebracht waarbij alleen de kracht van de gekleurde lijn of vlak overheerst. Basisbeginselen als de vorm, de kleur, de textuur en het materiaal  worden op een formalistische werkwijze onderzocht.
Met het idee “anti-vorm” en de manipulatie van het materiaal door het proces van de droge naaldtechniek, het schilderen, het stapelen en het ophangen.
De collages, objecten en schilderijen worden in series gemaakt. Het omvat consistente en stapsgewijze vele veranderingen totdat de eenvoudige vorm verschijnt. Elk werk is een proces dat zichzelf vorm geeft tijdens de realisatie ervan. Een afwijzing van het realisme ten gunste van de geest. Het gaat om het zoeken naar de essentie van de dingen. Het proces is een fundamenteel onderdeel van mijn werk.
De panelen en objecten, bestaande uit de Mylar polyster(folie) en de polystyreen plaat zijn laag in gewicht, maar zo geconstrueerd dat ze als installatie tentoongesteld kunnen worden. De presentatie is steeds een geherformuleerde uitdaging van hangen, stapelen of neerleggen, ontdaan van een kader met een open structuur in interactie met de ruimte.
De werken zijn wat ze zijn en de toeschouwer observeert.

KARIN BEYENS, born in Aba, (Congo ), lives and works in Merksplas, Belgium.

After completing my Master Education Free Graphics and Drawings at the St. Lukas in Brussels, I specialized several years in the technique of intiglio, relief printing and lithography.
The technique with wich I could best express myself became the drypoint etching.
As printing form I don’t use the conventional zinc or copper, but instead I inventively made the Mylar polyester(foil) my base material.
Eventually, the graphic arts are not a purpose, but rather a method to come to other insights.
During my classical art education I was triggered by the lessons about the Russian-avand garde, the Bauhaus and the Style.
Through the technique of the collage and drypoint etch, my work has evolved to geometric abstraction over the last couple of years.
The basic material with witch I work is the Mylar polyester foil.
 My recent work consists of reduced, monochrome painted lines and planes. These are applied to the reflective, transparant polyester foil with wide brush strokes in acryl paint where only the power of the coloured line or plane prevail. Basisprinciples such as the form, the colour, the texture and the material are researched on a formalistic method.
With the notion on “anti-form” and the manipulation through the process of etching, painting, stacking and hanging.
The collages, objects and paintings are created in series. It involves consistent and incremental many changes until the simple form appears.
Each is journey on thoughs and the same time a process that shapes itself during its realisation.
A rejection of realism in favor of the spirit. It’s about seeking the essence of things.
The process is a fundamental part of my work..
The panels and objects consisting of the folie and the polystyrene plate, low in weight, are originally two-dimensional, but are constructed so, that they can be exhibited as an installation.
The presentation is always a reformulated challenge of hanging, stacking or laying down, deprived of a frame, with an open structure in interaction with the space.
The works are what they are and the vieuwer observed.

https://www.karinbeyens.be

https://instagram.com/karinbeyens

https://www.facebook/karin-beyens

Account