Avatar

Gijs Pape

Details
Kunstenaar / Artist
Gijs Pape
Techniek / Technics
Schilderijen / Paintings, Beelden en sculpturen / Sculptures, Wandreliëfs en -objecten / Wallobjects, Fotografie / Fotography
Info / Description

De basis van mijn werk is ruimte. Niet alleen de ruimte die je ziet maar ook de suggestie van ruimte en de ruimte die je kan ervaren. Ik ben begonnen als schilder, daarin gebruikte ik veel architectuur, geabstraheerde versies van de werkelijkheid waar dan alleen de minimale onderdelen overbleven met de maximale ruimte suggestie. In mijn meer recente werk gebruik ik elementen uit de architectuur als bouwstenen voor mijn beelden, beelden die steeds 3-dimensionaler zijn geworden, maar nog steeds voor hetzelfde principe staan.

Ik denk dat het voortkomt uit mijn frustratie voor alle drukte om ons heen. Dan bedoel ik niet alleen het drukke leven dat de meeste van ons leiden, maar ook de constante stroom van verkeer en geluid en vooral de visuele drukte. Het is in Nederland erg moeilijk plekken te vinden waar je kan onttrekken aan al deze dingen. Als je midden op de hei staat zie je nog steeds vliegtuigen overkomen en hoor je nog steeds de snelweg in de verte. Nergens is leegte, in de breedste zin van het woord.

In mijn 3-dimensionale werk probeer ik met zo weinig mogelijk middelen die ultieme ruimte ervaring te creëren. Dat is natuurlijk nog steeds niet gelukt anders was ik nu klaar. Je kunt mijn werk dus beter zien als de uitingsvorm van iets conceptueels, dit is als het ware het onderzoek.

Ik hoor wel van mensen die naar mijn werk staan te kijken, dat ze benieuwd zijn om te zien of er nog iets achter zit, letterlijk, dat het werk suggereert dat je er doorheen kunt naar iets anders. Als ik dat hoor dan denk ik, nou, ik ben dus niet de enige die het begrijpt en dat is fijn om te merken. Het werk moet in zijn eenvoud de kijker aanzetten tot een vervolgstap in zijn of haar hoofd het moet je laten denken, fantaseren en dat is denk ik ook de kracht van abstractie.

 

Summary

The basis of my work is space. Not only space you see but the suggestion of space and of space you can experience. I started as a painter, in which I used a lot of architecture. Abstracted versions of reality where only the minimal parts remained with a maximum suggested space. In my more recent work, I use elements from architecture as building blocks for my images. Images that have become increasingly 3-dimensional, but still stand for the same principle.

I think it comes from my frustration for all the busyness around us. I mean not only the busy life that most of us lead but also the constant flow of traffic and noise. Especially the visual pressure. It is very difficult in the Netherlands to find places where you can avoid all these things. When you are in the middle of the heath, you can still see planes coming across and you still hear the highway in the distance. Nowhere is emptiness, in the broadest sense of the word.

In my 3-dimensional work, I try to create the ultimate space experience with as few resources as possible. Of course I’ve not yet succeeded, otherwise, I would be complete. So you can see my work better as the expression of something conceptual, this is, as it were, the research.

 I do hear from people looking at my work, that they are curious to see if there is anything left, literally, that the work suggests that you can go through into something else. If I hear that then I think, well, I'm not the only one who understands it and that's nice to notice. In its simplicity, the work has to invite the viewer to the next step in his or her head, it has to make you think, fantasize, and that is also the power of abstraction.

Kunstwerken

Total number of images: 17

room #2
 • room #2
room #4
 • room #4
InCase4-1
 • InCase4-1
Opstelling a2
 • Opstelling a2
opstelling d2
 • opstelling d2
opstelling g1
 • opstelling g1
object#16-a
 • object#16-a
object#17-a
 • object#17-a
color#3
 • color#3
Break #3
 • Break #3
 • Materiaal: wood
 • Formaat: 30.5 x 88 cm
 • Prijs €: 1250
Break #1
 • Break #1
 • Materiaal: wood
 • Formaat: 40.5 x 16.5 cm
 • Prijs €: 600
Break #2
 • Break #2
 • Materiaal: wood
 • Formaat: 40.5 x 23 cm
 • Prijs €: 600
Break #5
 • Break #5
 • Materiaal: wood
 • Formaat: 92 x 61 cm
 • Prijs €: 1400
Break #8
 • Break #8
 • Materiaal: wood
 • Formaat: 12.5 x 22 cm
 • Prijs €: 350
Gray object #5
 • Gray object #5
 • Materiaal: wood
 • Formaat: 19.5 x 15 cm
 • Prijs €: 350
Shape #5
 • Shape #5
 • Materiaal: wood
 • Formaat: 17.5 x 17.5
 • Prijs €: 350
New York #4
 • New York #4
 • Materiaal: wood
 • Formaat: 48 x 48 cm
 • Prijs €: 1000

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag

Naast het Mauritshuis

Openingstijden Den Haag

Donderdag t/m zondag   12.00 - 18.00 uur
Andere dagen en tijden op afspraak

Galerie New York / Portofino
50 W 56th St #2A
New York City, NY 10019 USA

Monday     11am - 8.30pm
Tue - Fri       9am - 8.30pm
Saturday      9am - 5.30pm
Sunday      12pm - 5.30pm

 

 


facebook  twitter png

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

             
KvK 64943151