Avatar

Ger de Joode

Details
Kunstenaar / Artist
Ger de Joode
Techniek / Technics
Schilderijen / Paintings, Beelden en sculpturen / Sculptures, Wandreliëfs en -objecten / Wallobjects, Tekeningen / Drawings
Info / Description

 

Ger de Joode werd op 1 augustus 1939 geboren in  Woudrichem. Hij volgde in Gorinchem middelbaar onderwijs en sloot dit af met het behalen van de akte “volledig bevoegd onderwijzer” (1961). Na zijn militaire diensttijd studeerde hij aan de Stadsacademie te Maastricht (1972) en later aan de Academie voor Beeldende Kunst te Arnhem (1981). Van 1968 tot 1998 was hij in verschillende functies werkzaam in het onderwijs. Sinds 1998 werkt hij fulltime in zijn atelier aan de Neonweg 12  in Amersfoort.

 

Summary 

Organizing and arranging mathematical principles in a general way; They are free of obligation regarding meanings, associations and interpretations. By linking imagery (shape, color and size) to mathematical rules, possibilities of ordering are created, ordering, and thus Ger de Joode (NL,1939) can get hold of reality. By arranging he explains relationships. By creating his work, he discovered the wonderful beauty of nature and the identical beauty of mathematics.

Images, imaging leads to image. With the image he adds to reality as an artist. He investigates, arranges and rewrites and offers you viewers to view unprecedented hidden things, beauty. The meaning of the image arises in relation to you as a viewer. The image remains, change the meanings.

 

Zusammenfassung

Mathematische Ansätze ordnen und regeln auf eine allgemeine Art und Weise; sie sind freibleibend in Bezug auf Bedeutungen, Assoziationen und Interpretationen. Durch das Koppeln von Bildmitteln (Form, Farbe, Maß) an mathematische Regeln entstehen Möglichkeiten zu ordnen und Ordnung zu schaffen, und damit kann Ger de Joode (NL,1939) die Wirklichkeit in den Griff bekommen. Indem er ordnet legt er Verbindungen und ordnet er Bedeutungen.

Beobachtend und bildend entdeckt er die wunderbare Schönheit der Natur und die identische Schönheit der Mathematik. Bilden, Abbilden führt zu Bild. Mit dem Bild fügt er als Künstler Dinge zu an die Wirklichkeit.. Er untersucht, ordnet, gestaltet um und bietet Ihnen, dem Betrachter, Einblicke in bislang ungesehene, verborgene Dinge, Schönheit. Die Bedeutung des Bildes entsteht in der Beziehung zu Ihnen als Betrachter. Das Bild bleibt, Bedeutungen ändern sich.

 

 

Exposities 

1984 Wageningen Galerie De Kruik
1985 Velp Galerie Kunstcentrum Gelderland
1997 Amersfoort Kunstenaarsvereniging Artré
1998 Oss Studio Nol Lucassen
2000 Woudrichem Podium voor Experimentele Kunst
2002 Amersfoort Mondriaanhuis, Salon Amersfoortse Kunstenaars
2003 Woudrichem Yellow Fellow, Torenexpositie
2004 Lisse Galerie De Zon
2004 Amersfoort Rietveldpaviljoen Salon Amersfoortse kunstenaars
2004 Woudrichem Yellow Fellow, Torenexpositie
2005 Amersfoort Kunstvaarroute, locatie Mondriaanhuis
2006 Geertruidenberg Galerie Wereldspul
2006 Woudrichem Yellow Fellow, Torenexpositie
2006 Amersfoort Mondriaanhuis, collectie Jan Verhoeven
2007 Gorinchem Gemeentehuis “Contrasten”
2007 Woudrichem Yellow Fellow, Torenexpositie
2007 Amersfoort Galerie Art Transit
2008 Woudrichem Galerie MikstMedia
2008 Voorschoten Voorschotense Kunstkring
2009 Meppel Kunsthuis Secretarie
2010 Nieuwpoort H48 Gallery
2010 Delft Kadmium: Constructivisten NU
2010 Woudrichem Galerie MikstMedia
2010 Fijnaart Museum van Lien: Breedbeeld Geometrische Kunst
2012 Woudrichem Galerie MikstMedia
2014 Woudrichem Galerie MikstMedia
2014 München Crossover Art Gallery
2015 Gorinchem Symposion Gorinchem 2015
2015 Woudrichem Symposion Gorinchem 2015, Galerie MikstMedia
2015 Gorinchem Galerie Ars Longa
2016 Amersfoort Galerie 1664 (met presentatie boek: Ger de Joode)
2017 Den Haag Bos Fine Art, Exhibition Concrete Art

 

Publicaties

2006   Ger de Joode bij Torenexpositie in Woudrichem  Holland-Belgium 2-2, Ger de Joode

2008   In Tussen ratio en intuïtie artikel Beyond mathematics and aesthetics , Ger de Joode

2016   Ger de Joode, leven en werk van een geometrisch beeldend kunstenaar, Lex de Haterd/Ger de Joode

 

Zienswijze

Geometrische kunst ordent verhoudingen door middel van vorm, kleur en maat in mathematische zin en wijst daarmee een weg naar schoonheid aan. Geometrische kunst is communicatief en biedt u als beschouwer de gelegenheid grenzen te passeren naar “mogelijke werelden”. Zij is niet nationaal gebonden, ze bestaat wereldwijd en heeft kracht van toekomst.

Complexe situaties zijn zowel in de natuur als in onze cultuur voor ons waarneembaar, maar moeilijk grijpbaar. Onze complexe werkelijkheid is op te vatten als structuur, als een stelsel van relaties waardoor de dingen samenhang en betekenis krijgen. Structuur of delen ervan kun je op elk gewenst moment formaliseren  en visualiseren. Als kunstenaar streef ik ernaar orde te scheppen in die complexe werkelijkheid door visuele structuren te creëren die houvast bieden en schoonheid aanreiken. 

Wiskundige uitgangspunten ordenen en regelen op een algemene manier; zij zijn vrijblijvend ten aanzien van betekenissen, associaties en interpretaties. Door het koppelen van beeldmiddelen (vorm, kleur en maat) aan wiskundige regels ontstaan mogelijkheden om te ordenen, orde scheppen, en daarmee kan ik greep krijgen op de werkelijkheid. Door te ordenen leg ik relaties en rangschik ik betekenissen.

De vormenleer van de wiskunde is analoog aan de biologische leer van het ontstaan van de vormen. Waarnemend en beeldend ontdekte ik de wonderlijke schoonheid van de natuur en de identieke schoonheid van de wiskunde. Beelden, verbeelden leidt tot beeld. Met het beeld voeg ik als kunstenaar dingen toe aan de werkelijkheid. Ik onderzoek, orden en herschep en biedt u als beschouwer kijkmogelijkheden naar eerder ongeziene, verborgen dingen, schoonheid. 
In het beeld ken en herken ik als maker mijzelf en met het vrijgeven ervan hoop ik dat ook anderen er in kunnen delen, andere relaties en betekenissen zullen ontdekken, vanuit de wetenschap dat het beeld autonoom is, zichzelf. Betekenis wordt aan het beeld gegeven vanuit een situatie. De betekenis van het beeld ontstaat in relatie tot u als  beschouwer. Het beeld blijft, betekenissen wijzigen.

Work of art

Total number of images: 4

Nieuwe Wegen 17.2-0615
 • Nieuwe Wegen 17.2-0615
 • Material: acryl op doek
 • Size: 120 cm x 120 cm
Nieuwe Wegen 17.4-0317
 • Nieuwe Wegen 17.4-0317
 • Material: acryl op doek
 • Size: 120 cm x 120 cm
Nieuwe Wegen 17.1-0415
 • Nieuwe Wegen 17.1-0415
 • Material: acryl op doek
 • Size: 120 cm x 120 cm
Nieuwe Wegen 17.3-1116
 • Nieuwe Wegen 17.3-1116
 • Technique: Schilderij
 • Material: Acryl op doek
 • Size: 120 x 120 cm

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag
Donderdag t/m zondag 12.00 - 18.00 uur

Thursday - Sunday 12 pm - 6 pm

Galerie New York / Portofino
50 W 56th St #2A
New York City, NY 10019 USA

Mondays: 12pm - 7pm
Tuesday - Friday: 10am - 7pm
Sat: 10am - 6pm
Closed Sunday

 


facebook  

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

             
KvK 64943151

 

 

© Bos Fine Art 1988 - 2021