Avatar

Henk Rusman

Details
Kunstenaar / Artist
Henk Rusman
Techniek / Technics
Beelden en sculpturen / Sculptures
Info / Description

In meer dan 30 jaar vakmanschap heeft Henk Rusman (NL, 1950) met een bedachtzame rust structuren en ordeningen onderzocht. Constructivisme en de abstracte kunstontwikkeling zorgden ervoor dat het ruimtelijk werken steeds belangrijker voor hem werd. Vooral Rietveld, Mondriaan, Van Doesburg en Het Bauhaus spraken tot zijn verbeelding. Zijn vermogen om te denken, kijken en beleven in abstracte termen kenmerkt zijn eigen objecten.

Henk denkt in “plaatjes”, voor hem een manier van leven. Elk beeld dat hij wil construeren heeft weer nieuwe uitdagingen. Hij begint met het spelen met staal of karton. Een zoektocht waarbij keuzes gemaakt moeten worden. Zo is materiaalgebruik van invloed, het draagt bij in de betekenis van het kunstwerk, als ook aan het uiteindelijke resultaat. Staal is bijvoorbeeld een materiaal dat geknipt en gelast kan worden, terwijl natuursteen breekt bij buigen en in zijn wezen aarde gebonden is. Elementaire wiskundige vormen als cirkel, ovaal en vierkant vormen de basis van zijn onderzoek. Wetmatigheden van deling, herhaling, ritmiek kunnen op een eindeloze wijze vormgegeven worden.

 

Graantekening 8

https://www.sense-of-place.eu/2018/01/11/escher-in-het-graan/

 

Summary Henk Rusman

In more than 30 years of expertise Henk Rusman (NL,1950) studied structures and arrangements. Constructivism and geometrical abstract art became increasingly important to him. Particulary works of Rietveld, Mondriaan, Van Doesburg and Bauhaus are a great inspiration. His ability to think, see and experience in abstract terms, characterizes his own objects. Henk thinks in "images", for him a way of life.

Each image that he wants to build has new challenges. A search in which choices must be made. He starts playing with steel or cardboard. The use of different material has an influence on his work, it contributes to the meaning of the artwork, as well as to the final result. Steel, for example, is a material that can be cut and welded, while natural stone breaks when bending. Basic mathematical shapes like circle, square and oval forms the basis of his research. Regularities, repetition and rhythm can be designed in an endless manner.

 

Zusammenfassung Henk Rusman

In über 30 Jahren Facharbeit hat Henk Rusman (NL, 1950) mit bedächtiger Ruhe Strukturen und Ordnungen untersucht. Konstruktivismus und die abstrakte Kunstentwicklung sorgten dafür, dass das räumlich arbeiten immer wichtiger für ihn wurde. Besonders Rietveld, Mondriaan, van Doesburg  und Das Bauhaus regten seine Phantasie an. Seine Fähigkeit in abstrakten Begriffen zu denken, zu sehen und zu erleben charakterisiert seine Objekte.

Henk denkt in "Bildern", für ihn eine Lebensweise. Jede Plastik die er konstruieren will, hat neue Herausforderungen. Er beginnt mit Stahl oder Pappe zu spielen. Eine Suche bei der eine Wahl getroffen werden muss. So ist Materialgebrauch von Einfluss, er trägt bei zur Bedeutung des Kunstwerks sowie auch zum Endergebnis. Stahl ist zum Beispiel ein Material, das geschnitten und verschweisst werden kann, Naturstein bricht beim Biegen und ist im Grunde an die Erde gebunden. Elementare mathematische Grundformen wie Kreis, Oval und Quadrat bilden die Grundlage seiner Forschung. Gesetzmässigkeiten von Teilung, Wiederholung, Rhythmus können in einer endlosen Weise gestaltet werden. 

 

 

 

Kunstwerken

Total number of images: 4

Structuur uit 2 vierkanten 2/2
 • Structuur uit 2 vierkanten 2/2
 • Techniek: Beeldhouwerk
 • Materiaal: Roestvrijstaal en graniet.
 • Formaat: 40 x 30 x 30 cm
 • Prijs €: 2.750 incl. sokkel
Cirkel met haakse hoek 1/2
 • Cirkel met haakse hoek 1/2
 • Techniek: Beeldhouwerk
 • Materiaal: cortenstaal
 • Formaat: 75 x 75 x 75 cm
 • Prijs €: 3.750 incl. sokkel
Icarus
 • Icarus
 • Techniek: Beeldhouwerk
 • Materiaal: gepatineerd roestvrijstaal
 • Formaat: 30 x 30 x 30 cm
 • Prijs €: 1.750
Invalshoek I 1/1
 • Invalshoek I 1/1
 • Techniek: Beeldhouwerk
 • Materiaal: Messing en graniet
 • Formaat: 35 x 35 x 10 cm
 • Prijs €: 1.750

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag
Donderdag t/m zondag 12.00 - 18.00 uur
Andere tijden op afspraak

Thursday - Sunday 12 pm - 6 pm
Or by appointment

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

 


KvK 64943151

 

Bos Fine Art Utrecht Vanaf september 2021
Erasmuslaan 5
3584 AZ  Utrecht
Maandag t/m Vrijdag tijdens kantooruren 
Zaterdag en Zondag 13.00 - 18.00 uur
Andere tijden op afspraak

Monday - Friday during office hours
Saturday - Sunday 1 pm - 6 pm
Andere tijden op afspraak
Or by appointment

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660

 


facebook  

Galerie New York / Portofino
50 W 56th St #2A
New York City, NY 10019 USA

Mondays: 12pm - 7pm
Tuesday - Friday: 10am - 7pm
Sat: 10am - 6pm
Closed Sunday 

 

© Bos Fine Art 1988 - 2021