Avatar

Rud Perree

Details
Kunstenaar / Artist
Rud Perree
Techniek / Technics
Beelden en sculpturen / Sculptures, Wandreliëfs en -objecten / Wallobjects
Info / Description

Geboren ben ik in Roermond. Opgegroeid in Oost-Brabant.Ik studeerde M.O. Tekenen en kunstgeschiedenis in Tilburg (1963-1968), Psychologie in Nijmegen (1970-1976) en Docent Dramatische Vorming in Amsterdam (1981-1985). Langere tijd was ik werkzaam in het onderwijs en in de psychiatrie en sinds 1995 ben ik part-time beeldhouwer. 

Sinds 2007 werk ik fulltime als beeldend kunstenaar en maak ik beelden in steen en polyester. Wat ik meemaakte in mijn carrière, zowel in het onderwijs als in de gezondheidszorg, is het uitgangspunt voor mijn werken en wordt steeds meer een leidraad, die ik vrijmoedig hanteer. Onderwerpen zoals wankel evenwicht, licht aan het eind van de tunnel, navelstaren en omarmen, verraden de betrokkenheid. Ik heb me aangesloten bij twee Kunstenaarsverenigingen: St.Lucas (Amsterdam) en de VAK (Amsytelveen). Om naast het geïsoleerde atelierbestaan de kans te krijgen uit te wisselen, samen te werken, elkaar te inspireren én te exposeren.

In mijn opleiding tekenen en kunstgeschiedenis stond drie-dimensionaal werken in dienst van tekenen en moest vrije expressie nog worden uitgevonden. Vandaar dus dat ik later m'n toevlucht zocht in ruimtelijk werk, in hardere materialen en in een vrijere vormentaal. Natuurgetrouw werken raakte daarmee op de achtergrond en het ging mij meer en meer om betrokkenheid. De expressie werd vrolijker, speelser en meer toegankelijk toen ik mijn materiaalkeuze uitbreidde van hardsteen en marmer naar  polyester. Maar mijn doel blijft overeind: met zo min mogelijk middelen zo veel mogelijk uitdrukken.

Recent werk verleidt tot het stellen van vragen over het onuitgesprokene in de beelden. In tweede instantie geeft de beleving het antwoord. De kijker mag uit de stoel getild worden en in beweging komen. Genieten is immers contact zoeken en geroerd worden.
Ik maak beelden voor binnen en buiten, klein en groot.
Mijn wens is eens een beeld in uitvergrote vorm in de openbare ruimte of in de vrije natuur geplaatst te krijgen. Het beeld ‘Vlinderen’ leent zich m.i. daar uitstekend voor.

Ik woon in Amsterdam (020-6175454) en werk in Ouderkerk aan de Amstel (06-30183967).

Ik exposeerde in Amsterdam, Den Haag, Hengelo, Enschede, Haarlem, Bergen, Eersel, Helmond, Valkenswaard, Lochem en Gees, in galeries en op kunstbeurzen.

Summary

Born in Roermond, I grew up in East Brabant. I studied M.O. Drawing and Art History in Tilburg (1963 - 1968), Psychology in Nijmegen (1970-1976) and Lectured Dramatic Education in Amsterdam (1981-1985). For a long time, I worked in education as well as in psychiatry. As of 1995, I’ve become a part-time sculptor.

Since 2007, I have been working full-time as a visual artist. I make sculptures in stone and polyester. What I’ve experienced in my career, both in education and in health care, is the starting point for my work is increasingly becoming a guideline in which I boldly use. Concepts such as wavering balance, light at the end of a tunnel, navel-gazing, and embracing, allude to their influence. I have since joined two artists' associations: St.Lucas (Amsterdam) and the VAK (Amstelveen). They allow me an opportunity to work, exchange, inspire and exhibit with others. In addition, an isolated studio practice.

In my early education of drawing and art history, three-dimensional work stood in service of drawing as free expression had yet to be encouraged. Which explains why I later sought refuge in spatial work, in harder materials and in a language of freer form. Working in this way thus became the background in which I was increasingly concerned. Expressions became more playful, accessible, and happier when I expanded my choice of materials from freestone and marble to polyester. Despite this succession, my goal remains: to express as much as possible with as few resources as possible.

Recent work incites questions about what remains unspoken in the images. Followed by an experience which then provides an answer. The viewer may rise out of their chair and move. After all, enjoying is searching for contact and being touched.

I make images for indoor and outdoor, small and large. My wish is to have an image in the enlarged form in a public space or natural environment. The image 'Vlinderen' lends itself perfectly for that.

I live in Amsterdam (020-6175454) and work in Ouderkerk aan de Amstel (06-30183967).

I exhibited in Amsterdam, The Hague, Hengelo, Enschede, Haarlem, Bergen, Eersel, Helmond, Valkenswaard, Lochem and Gees, in galleries and at art fairs.

 

Kunstwerken

Total number of images: 78

Vlinderen
 • Vlinderen
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 50 x 50 x 32 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Ellipsen
 • Ellipsen
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Statuario marmer
 • Formaat: 38 x 14 x 12 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Gedeeld
 • Gedeeld
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Portugees roze met epoxyhars
 • Formaat: 25 x 25 x 25 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Evenwicht
 • Evenwicht
 • Techniek: Beelhouwen
 • Materiaal: Carrara marmer
 • Formaat: 35 x 25 x 25 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Meeliften
 • Meeliften
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Portugees roze
 • Formaat: 32 x 32 x 30 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Onder-bouwing
 • Onder-bouwing
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Portugees roze
 • Formaat: 20 x 25 x 40 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Palazzo
 • Palazzo
 • Techniek: Beelhouwen
 • Materiaal: Portugees roze met epoxyhars
 • Formaat: 22 x 22 x 38 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Vergroeid
 • Vergroeid
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Rood graniet
 • Formaat: 18 x 18 x 30 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Levensloop
 • Levensloop
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester, iron-look
 • Formaat: 50 x 50 x 40 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Onder-bouwing
 • Onder-bouwing
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Portugees roze
 • Formaat: 20 x 25 x 40 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Cirkel en Rechthoek 1
 • Cirkel en Rechthoek 1
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester - ironlook
 • Formaat: 64 x 32 x 26 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Cirkel en Rechthoek 2
 • Cirkel en Rechthoek 2
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester - ironlook
 • Formaat: 38 x 27 x 30 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Cirkelbeweging 1
 • Cirkelbeweging 1
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester - bronze-look
 • Formaat: 26 x 26 x 13 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Cirkelbeweging 2
 • Cirkelbeweging 2
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester - bronze-look
 • Formaat: 26 x 26 x 13 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Cirkelbeweging 3
 • Cirkelbeweging 3
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester - bronze-look
 • Formaat: 26 x 26 x 13 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
(ON)geordend
 • (ON)geordend
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester - zand
 • Formaat: 53 x 42 x 10 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Afgepeld
 • Afgepeld
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester iron-look
 • Formaat: 50 x 50 x 12 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Openhartig
 • Openhartig
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester bronslook
 • Formaat: 45 x 23 x 23 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Tijd voor een kleurtje 1
 • Tijd voor een kleurtje 1
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 41 x 41 x 17 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Tijd voor een kleurtje 2
 • Tijd voor een kleurtje 2
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 45 x 45 x 17 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Uitglijder
 • Uitglijder
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 43 x 48 x 48 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Naar binnen gekeerd
 • Naar binnen gekeerd
 • Techniek: Beelhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 35 x 52 x 36 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Uitglijder
 • Uitglijder
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Iron-look polyester
 • Formaat: 43 x 48 x 48 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Ode aan de duurzaamheid
 • Ode aan de duurzaamheid
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: hout, karton en papier
 • Formaat: 30 x 42 x 200 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Cirkel en Rechthoek 3
 • Cirkel en Rechthoek 3
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester iron-look
 • Formaat: 38 x 46 x 34 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Cirkel en Rechthoek 4
 • Cirkel en Rechthoek 4
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester alu-look
 • Formaat: 34 x 30 x 30 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Cirkel en Rechthoek 5
 • Cirkel en Rechthoek 5
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester alu-look
 • Formaat: 38 x 38 x 10 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Cirkel en Rechthoek 6
 • Cirkel en Rechthoek 6
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester alu-look
 • Formaat: 38 x 38 x 10 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Ingekapseld
 • Ingekapseld
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 25 x 25 x 10 cm
 • Prijs €: n.o.t.k. Uit de serie Corona-beelden
Er is weer licht
 • Er is weer licht
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 25 x 25 x 16 cm
 • Prijs €: n.o.t.k. Uit de serie Corona-beelden
Unlocked
 • Unlocked
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 25 x 25 x 13 cm
 • Prijs €: n.o.t.k. Uit de serie Corona-beelden
Cirkel en vierkant vinden elkaar
 • Cirkel en vierkant vinden elkaar
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 33 x 33 x33 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Uitwaaieren
 • Uitwaaieren
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 43 x 32 x 12 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Voorzichtige lente
 • Voorzichtige lente
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 40 x 40 x 09 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Waar is de ingang en vooral waar is de uitgang?
 • Waar is de ingang en vooral waar is de uitgang?
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 55 x 45 x 28 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Vijf ramen
 • Vijf ramen
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 45 x 45 x 6 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Opgang op eigen risico
 • Opgang op eigen risico
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 40 x 40 x 30 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Ying/Yang: d' ene dank zij d' andere
 • Ying/Yang: d' ene dank zij d' andere
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 28 x 28 x 04 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Draaiende beweging in complementaire kleuren
 • Draaiende beweging in complementaire kleuren
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester en hout
 • Formaat: 40 x 40 x 20 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Balanced two
 • Balanced two
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 61 x 12 x 51 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Balanced 2
 • Balanced 2
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 30 x 45 x 45 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Inside outside
 • Inside outside
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 42 x 35 x 28 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Kwartslag
 • Kwartslag
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 20 x 65 x 46 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Omwenteling
 • Omwenteling
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 50 x 30 x 30 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Ontwricht
 • Ontwricht
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 40 x 30 x 20 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Ontzet
 • Ontzet
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Prijs €: verkocht
Polyester in Dolomiet
 • Polyester in Dolomiet
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester in Dolomiet
 • Formaat: 45 x 28 x 28 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Uitdagend groen
 • Uitdagend groen
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 29 x 28 x 6 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
De derde Late Paas
 • De derde Late Paas
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 34 x 28 x13 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
IJzeren gordijn
 • IJzeren gordijn
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 52 x 52 x 8 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Opgang afgang
 • Opgang afgang
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 60 x 60 x 23 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Muurtableaux
 • Muurtableaux
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester, iron-look
 • Formaat: 20 x 20 x 8 cm
 • Prijs €: per stuk of per vier n.o.t.k.
Raderen
 • Raderen
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester, iron-look
 • Formaat: 70 x 50 x 15 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Schelp
 • Schelp
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester, bronscoating
 • Formaat: 40 x 40 x 16 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Uitzakken
 • Uitzakken
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester ,iron-look
 • Formaat: 56 x 49 x 10 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Verzameld blauw
 • Verzameld blauw
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 29 x 29 x 10 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Glooiend zicht
 • Glooiend zicht
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 55 x 40 x 8 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Gevangen 2
 • Gevangen 2
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 52 x 52 x 5 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Gevangen 1
 • Gevangen 1
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 56 x 40 x 7 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Ringeloren
 • Ringeloren
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 52 x 45 x 11 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Ruimte
 • Ruimte
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 54 x 36 x 15 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Ode aan Joodse Symbolen
 • Ode aan Joodse Symbolen
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Hout en polyester
 • Formaat: 50 x 50 x 10 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Vergezicht
 • Vergezicht
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 42 x 60 x 7 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Uitstekend
 • Uitstekend
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 52 x 37 x 12 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Gevangen
 • Gevangen
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 50 x 50 x 4 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Schelp
 • Schelp
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 40 x 42 x 16 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Schaduwspel no. 4
 • Schaduwspel no. 4
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Hout
 • Formaat: 40 x 40 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Schaduwspel no. 5
 • Schaduwspel no. 5
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Hout
 • Formaat: 40 x 40 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Diagonaal
 • Diagonaal
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Alu-like polyester
 • Formaat: 55 x 55 x 6 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Toenadering
 • Toenadering
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Alu-like polyester
 • Formaat: 85 x 44 x 10 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Gevangen 3
 • Gevangen 3
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester in bronscoating
 • Formaat: 50 x 50 x 6 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Schaduwspel no. 1
 • Schaduwspel no. 1
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Hout
 • Formaat: 40 x 40 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Schaduwspel no. 2
 • Schaduwspel no. 2
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Hout
 • Formaat: 40 x 40 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Schaduwspel no. 3
 • Schaduwspel no. 3
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Hout
 • Formaat: 40 x 40 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Zon, Zee, Zand
 • Zon, Zee, Zand
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester met zandcoating
 • Formaat: 42 x 42 x 6 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Turn to Left
 • Turn to Left
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 40 x 55 x 4 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Kleur in schaduw
 • Kleur in schaduw
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 40 x 40 x 10 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.
Ruk naar links
 • Ruk naar links
 • Techniek: Beeldhouwen
 • Materiaal: Polyester
 • Formaat: 54 x 74 x 7 cm
 • Prijs €: n.o.t.k.

Bos Fine Art Utrecht
Erasmuslaan 5
3584 AZ  Utrecht

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645


KvK 64943151

 

maandag t/m donderdag op afspraak
vrijdag (vanaf 4 nov), zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur
Andere tijden op afspraak

Monday - Thursday open by appointment
Friday (from Nov 4th),- Sunday 1 pm - 5 pm


facebook  

 

© Bos Fine Art 1988 - 2022