BOS FINE ART

UTRECHTExhibition Untitled TZT073


Duo expositie

Doris Marten & Guus Zuiderwijk

Expositieperiode: 3 november t/m 27 november 2022

Opening zaterdag 5 november 13.00 – 17.00 uur
 Doris Marten
 
Doris Marten (DE 1971) beschrijft de LAYERS-werken als haar constructieve basis. Deze schilderijen en objecten belichamen de centrale thema's van haar kunst in een geconcentreerde en gereduceerde vorm.
De Layers zijn getekend op Alu-Dibond panelen. Ze bestaan ​​uit rechte kleurlijnen, ongeveer 1 mm breed, gemaakt met technische pennen en met behulp van een liniaal. De lijnen worden doorlopend getekend, zonder de pen op te tillen. Kleur in een eenvoudige, neutrale en tegelijkertijd constructieve vorm. De kleurlijnen vormen vierkante of rechthoekige gebieden die in hun samenspel de compositie vullen.
Door hun opstelling, naast elkaar, onder- en overlappend, worden de vierkante vormen gesneden of gebroken. Toch zorgt het samenspel met de parallelle kleurlijnen steevast voor horizontale of verticale vormstructuren. In elk werk zijn er precies zeven kleuren.
Voor Marten is dit een optimaal aantal om een ​​breed scala aan variaties te realiseren en tegelijkertijd willekeur te voorkomen. Het gekozen minimalisme vormt het uitgangspunt voor een conceptueel gestructureerd, steeds groter wordend oeuvre. Met elke groep werken verkent de kunstenaar nieuwe drempels van tekenen, schilderen en objectkunst.
Doris Marten ziet haar visuele verkenning van illusie en werkelijkheid als een eerbetoon aan Op-Art. Als inspiratiebronnen noemt ze Bridget Riley en Dario Pérez-Flores. De pionier van deze kunststroming, Josef Albers, beweerde zelfs dat alle kleurwaarneming een illusie is. In 1963 schreef hij in "Interaction of Color": "In visuele waarneming wordt een kleur bijna nooit gezien zoals die werkelijk is. Dit feit maakt kleur tot het meest relatieve medium in de kunst. 
 
Layers Object no.5
Inkt op aluminium dibond, 45 x 70 cm


Doris Marten (DE 1971) describes the LAYERS group of works as her constructive basis. These paintings and objects embody the central themes of her art in a concentrated and reduced form.
The LAYERS are drawn on Alu-Dibond panels. They consist of straight lines of color, about 1 mm wide, made with technical pens and the help of a ruler. The lines are drawn continuously, without lifting the pen. Color in a simple, neutral and at the same time constructive form.
In the LAYERS Pictures, the lines of color form square or rectangular areas which, in their interplay, fill the composition.
Through their arrangement in a side-by-side, under- and overlapping manner, the square forms are cut or broken. Nevertheless, the interplay with the parallel color lines invariably creates horizontal or vertical form structures. In each work there are exactly seven colors.
For Marten, this is an optimal number to achieve a wide range of variations and at the same time avoid arbitrariness. The chosen minimalism forms the starting point for a conceptually structured, ever-expanding oeuvre. With each group of works, the artist explores new thresholds of drawing, painting and object art.
Doris Marten sees her visual exploration of illusion and reality as a homage to Op-Art. She names Bridget Riley and Dario Pérez-Flores as sources of inspiration. The pioneer of this art movement, Josef Albers, even claimed that all color perception is illusion. In 1963, he wrote in "Interaction of Color": "In visual perception, a color is almost never seen as it really is - as it physically is. This fact makes color the most relative medium in art. 
Guus Zuiderwijk

Guus Zuiderwijk (NL 1947) is in 1968 afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst  In Den Haag en heeft gewerkt als ontwerper/uitvoerder van monumentale keramiek bij de Porceleyne Fles in Delft en als docent. De serie werken die Guus in deze expositie toont heeft als titel “Changing reflections”. Licht en schaduw bepalen hoe het kunstwerk zich toont aan de kijker, afhankelijk vanuit welke hoek je er naar kijkt. Kunstlicht of daglicht maken het verschil, daglicht verandert elk moment, kunstlicht is in vele variaties mogelijk. De tinten zijn uniform en sober. Qua vorm is de architectuur en de industrie de inspiratiebron, ritme en herhaling. Het geborstelde aluminium reflecteert het licht anders als het horizontaal of verticaal toegepast wordt, dat is het spel dat gespeeld wordt.


Changing Reflections
aluminium en kunstof, 60 x 60 x 5 cm
 
Guus Zuiderwijk (NL 1947) graduated from the Royal Academy of Art in 1968 and worked as a designer of monumental ceramics at Royale Delft (Porceleyne Fles) and as a teacher. The series of works that Guus shows in this exhibition are titled “Changing reflections”. Light and shadow determine how the artwork presents itself to the viewer, depending on which angle you look at it. Artificial light or daylight make the difference, daylight changes every moment, artificial light is possible in many variations. The shades are uniform and frugal. In terms of form, architecture and industry are the source of inspiration, rhythm and repetition. The brushed aluminum reflects the light differently when applied horizontally or vertically, that's the game being played.


 

 

Vul het hieronderstaande formulier in en ontvang periodiek onze nieuwsbrief en uitnodigingen

In het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) geeft u hierbij aan geen bezwaar te hebben om opgenomen te worden in onze mailbestand i.v.m. het ontvangen van uitnodigingen en nieuwsbrieven van Bos Fine Art.

Please subscribe for the newsletter and invitations

Newsflash

Selected for you

 EXPOSITIES 2022 Bos Fine Art

Exhibitions in 2022 Bos Fine Art Utrecht | The Hague

Lees meer...

Bos Fine Art Utrecht
Erasmuslaan 5
3584 AZ  Utrecht

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645


KvK 64943151

 

maandag t/m donderdag op afspraak
vrijdag (vanaf 4 nov), zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur
Andere tijden op afspraak

Monday - Thursday open by appointment
Friday (from Nov 4th),- Sunday 1 pm - 5 pm


facebook  

 

© Bos Fine Art 1988 - 2022