Winter 2017 - 2018

 


In de maanden december 2017, januari, februari en maart 2018 organiseert Bos Fine Art onder de titel “EXHIBITION UNTITLED TZT THE HAGUE” vier verschillende exposities.

De aandacht gaat uit naar wandobjecten, aangevuld met ruimtelijk werk. Pim Piët, Haags beeldend kunstenaar en tentoonstellingsontwerper zal samen met Bos Fine Art de inrichting van de exposities verzorgen in o.a. de Vijverbergzaal, Korte Vijverberg 2 in Den Haag.Op 7 december starten we op deze bijzondere locatie, naast Het Mauritshuis, met uitzicht op de Hofvijver in het historisch centrum van Den Haag. 

K01 022 Flyer D Expo Den Haag

De exposities

Iedere kalendermaand toont Bos Fine Art werk van ca. acht kunstenaars met wandobjecten en twee kunstenaars met vrijstaand werk. Dit zal plaatsvinden op de Korte Vijverberg 2 in Den Haag. De keuze voor deze kunstenaars in de tentoonstellingen laat de verschillende stromingen binnen de traditie van de concrete/abstracte kunst zien. Een verrassende samenstelling van werk dat elkaar versterkt en uitdagend is voor de bezoeker.


De internationale context

Om het internationale karakter van de exposities te benadrukken zijn we in contact met diverse ambassades uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zweden en Tsjechië. De landen waar een deel van de exposerende buitenlandse kunstenaars vandaan komen. Ook hebben we het Huis van Europa, onze buren op de Korte Vijverberg, gevraagd om ons met hun netwerken te ondersteunen. Het Huis van Europa huisvest twee organisaties: de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en het Informatiebureau van het Europees Parlement.  

Maart 2018

20180228 171827 2

20180228 172026 2

Februari 2018

 20180202 161845 2

20180202 162137

January 2018

11

12

20180104 165615 2

December 2017

Bos Fine Art 1 2

Bos Fine Art 3

  Bos Fine Art 4

 
 

Bos Fine Art

Bij galerie Bos Fine Art ligt het accent op de geometrisch abstracte kunst. Doel van Bos Fine Art is het promoten van kunstenaars en hun werk in Nederland en daarbuiten. Dit door middel van het exposeren van hun werk, het publiceren en actief promoten middels website en sociale media. Inmiddels werken we samen met ca.100 kunstenaars uit diverse Europese landen. 

Al bijna 30 jaar organiseert Bos Fine Art exposities van hoogwaardige kwaliteit van gerenommeerde kunstenaars. De laatste jaren zijn wij ons gaan toeleggen op de geometrisch abstracte kunst van (inter)nationale kunstenaars. De basis van Bos Fine Art is Lelystad, waar we nog gevestigd zijn. Daarnaast hebben we tien jaar tentoonstellingen georganiseerd in Utrecht. Bos Fine Art is voornemens zich in de nabije toekomst te vestigen in Den Haag.
 
In de zomer van 2017 heeft Bos Fine Art al zeven wisselende exposities georganiseerd op de Korte Vijverberg 2 in Den Haag onder de naam “Exhibition Concrete Art”.  De locatie, in beheer bij ANNA Vastgoed & Cultuur, is uitermate geschikt voor het organiseren van deze tentoonstellingen. Centraal gelegen in het Haagse Museumkwartier, tegenover het Mauritshuis.
 


 
 
 

TENTOONSTELLING ZONDER TITEL / EXHIBITION UNTITLED TZT017 

GER DE JOODE


Wiskundige uitgangspunten ordenen en regelen op een algemene manier; zij zijn vrijblijvend ten aanzien van betekenissen, associaties en interpretaties. Door het koppelen van beeldmiddelen (vorm, kleur en maat) aan wiskundige regels ontstaan mogelijkheden om te ordenen, orde scheppen, en daarmee kan Ger de Joode (NL,1939) grip krijgen op de werkelijkheid. Door te ordenen legt hij relaties en rangschikt Ger de Joode betekenissen.Waarnemend en beeldend ontdekte hij de wonderlijke schoonheid van de natuur en de identieke schoonheid van de wiskunde. Beelden, verbeelden leidt tot beeld. Met het beeld voegt hij als kunstenaar dingen toe aan de werkelijkheid. Hij onderzoekt, ordent en herschept en biedt u als beschouwer kijkmogelijkheden naar eerder ongeziene, verborgen dingen, schoonheid. De betekenis van het beeld ontstaat in relatie tot u als  beschouwer. Het beeld blijft, betekenissen wijzigen.

  

Ger de Joode , 'Nieuwe Wegen 16.2-0615' 
Acryl on canvas, 120 x 120 cm 

 
 
Organizing and arranging mathematical principles in a general way; They are free of obligation regarding meanings, associations and interpretations. By linking imagery (shape, color and size) to mathematical rules, possibilities of ordering are created, ordering, and thus Ger de Joode (NL,1939) can get hold of reality. By arranging he explains relationships. By creating his work, he discovered the wonderful beauty of nature and the identical beauty of mathematics. Images, imaging leads to image. With the image he adds to reality as an artist. He investigates, arranges and rewrites and offers you viewers to view unprecedented hidden things, beauty. The meaning of the image arises in relation to you as a viewer. The image remains, change the meanings.
 
 
 

GERARD VAN DER HORST


Vanaf het begin heeft Gerard van der Horst (NL,1955) een voorkeur gehad voor rechte lijnen. Rechte lijnen hebben een heldere aanwezigheid. Een lijn kan gerelateerd zijn aan de maat van het papier. Een lijn kan ook los in het beeldvlak zweven. Hij interesseert zich voor het combineren van die twee benaderingen. Met potlood, inkt, tape en verf kan hij zowel direct als nauwkeurig werken. Daardoor blijven ontwerp en uitvoering van het werk dicht bij elkaar. Impulsen en toevalligheden maken het werk onafhankelijk van uitgedachte constructies. Hij houdt van open structuren die zichzelf kunnen ontwikkelen. Een van mijn beeldmotieven is de pijl. De pijl is in essentie een rechte lijn met een daaraan toegevoegde betekenis. Hij wijst op een transformatie, een overgang van de ene zijnstoestand naar een andere.


Gerard van der Horst, T2017-088 ‘The Origin of the Earth’ 
Pencil, ink & gouache, 70 x 50 cmFrom the beginning Gerard van der Horst (NL,1955) has a preference for straight lines. Straight lines have a clear presence. A line can be related to the size of the paper. A line may also float freely in the image plane. He is interested in combining these two approaches. With pencil, ink, paint and tape he can work both directly and accurately. Therefore design and execution of the work are closely related. Impulses and coincidences make the work independent from rationally devised structures. He likes open structures that can develop themselves. One of his visual motifs is the arrow. The arrow is in essence a straight line with an added significance. It points to a transformation, a transition from one state of being to another.
 
 
 
Manja Hazenberg

De werken die Manja Hazenberg (NL,1952) maakt zijn geometrisch abstract. De afmetingen van de objecten zijn gebaseerd op de getallenreeks van Fibonacci. Het is een ritmisch spel van verhoudingen en van vorm en restvorm. Soms is het een samenstelling van vrijwel identieke elementen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. De meeste objecten zijn gemaakt van zink. Het oppervlak is ofwel onbewerkt, of bewerkt met verschillende zuren, waardoor contrasten ontstaan in kleur en textuur. Sommige objecten zijn voorzien van bladgoud voor een extra effect.
 

Manja Hazenberg, 'Seizoenen',
zink, bladgoud, messingdraad op paneel, 50 x 50 x 10 cm
& 'Goudgehalte', 
zink, messingdraad, bladgoud op ruitvormig paneel,
8 x 32 x 28 cm


The works made by Manja Hazenberg (NL,1952) are geometric abstract. The dimensions of the objects are based on the numbers series of Fibonacci. It is a rhythmic game of relationships, shape and balance. Sometimes it is a composition of almost identical elements, the whole being more than the sum of the parts. Most objects are made of zinc. The surface is either unworked, or machined with different acids, resulting in contrasts in color and texture. Some items are provided with gold leaf for an added effect.
 
 

Side kick John Wragg
Men kan de vierde dimensie niet rechtstreeks zien en zijn pure bestaan ​​is een kwestie van veronderstelling. De werken van John Wragg (UK, 1946) verkennen dit concept van de vierde dimensie en hoe zijn schaduwen in zowel drie dimensies (constructies) als twee dimensies (schilderijen en afdrukken) kunnen worden vertegenwoordigd.Het is een wiskundig en wetenschappelijk concept, met een lange geschiedenis die veel andere artiesten heeft beïnvloed. Het is mogelijk om de schaduwen te voorspellen en te modelleren die vierdimensionale objecten zouden projecteren in driedimensionale ruimten en op het platte vlak.
 
 

John Wragg, 'Tessellation Row' 
Acrylic & ink on card, 52 X 62 cm

The works of John Wragg (UK,1946) explores the concept of the fourth dimension and how its shadows may be represented in both three dimensions (constructions) and two dimensions (paintings & prints). 
One cannot see the fourth dimension directly and its sheer existence is a matter for conjecture. However, it is a firmly established mathematical and scientific concept, with a long history that has influenced many other artists. It is possible to envisage and model the shadows which four-dimensional objects would project into and onto three-dimensional space, which can then be rendered as constructions or images.

TENTOONSTELLING ZONDER TITEL / EXHIBITION UNTITLED TZT017 

GER DE JOODE


Wiskundige uitgangspunten ordenen en regelen op een algemene manier; zij zijn vrijblijvend ten aanzien van betekenissen, associaties en interpretaties. Door het koppelen van beeldmiddelen (vorm, kleur en maat) aan wiskundige regels ontstaan mogelijkheden om te ordenen, orde scheppen, en daarmee kan Ger de Joode (NL,1939) grip krijgen op de werkelijkheid. Door te ordenen legt hij relaties en rangschikt Ger de Joode betekenissen.Waarnemend en beeldend ontdekte hij de wonderlijke schoonheid van de natuur en de identieke schoonheid van de wiskunde. Beelden, verbeelden leidt tot beeld. Met het beeld voegt hij als kunstenaar dingen toe aan de werkelijkheid. Hij onderzoekt, ordent en herschept en biedt u als beschouwer kijkmogelijkheden naar eerder ongeziene, verborgen dingen, schoonheid. De betekenis van het beeld ontstaat in relatie tot u als  beschouwer. Het beeld blijft, betekenissen wijzigen.

  

Ger de Joode , 'Nieuwe Wegen 16.2-0615' 
Acryl on canvas, 120 x 120 cm 

 
 
Organizing and arranging mathematical principles in a general way; They are free of obligation regarding meanings, associations and interpretations. By linking imagery (shape, color and size) to mathematical rules, possibilities of ordering are created, ordering, and thus Ger de Joode (NL,1939) can get hold of reality. By arranging he explains relationships. By creating his work, he discovered the wonderful beauty of nature and the identical beauty of mathematics. Images, imaging leads to image. With the image he adds to reality as an artist. He investigates, arranges and rewrites and offers you viewers to view unprecedented hidden things, beauty. The meaning of the image arises in relation to you as a viewer. The image remains, change the meanings.
 
 
 

GERARD VAN DER HORST


Vanaf het begin heeft Gerard van der Horst (NL,1955) een voorkeur gehad voor rechte lijnen. Rechte lijnen hebben een heldere aanwezigheid. Een lijn kan gerelateerd zijn aan de maat van het papier. Een lijn kan ook los in het beeldvlak zweven. Hij interesseert zich voor het combineren van die twee benaderingen. Met potlood, inkt, tape en verf kan hij zowel direct als nauwkeurig werken. Daardoor blijven ontwerp en uitvoering van het werk dicht bij elkaar. Impulsen en toevalligheden maken het werk onafhankelijk van uitgedachte constructies. Hij houdt van open structuren die zichzelf kunnen ontwikkelen. Een van mijn beeldmotieven is de pijl. De pijl is in essentie een rechte lijn met een daaraan toegevoegde betekenis. Hij wijst op een transformatie, een overgang van de ene zijnstoestand naar een andere.


Gerard van der Horst, T2017-088 ‘The Origin of the Earth’ 
Pencil, ink & gouache, 70 x 50 cmFrom the beginning Gerard van der Horst (NL,1955) has a preference for straight lines. Straight lines have a clear presence. A line can be related to the size of the paper. A line may also float freely in the image plane. He is interested in combining these two approaches. With pencil, ink, paint and tape he can work both directly and accurately. Therefore design and execution of the work are closely related. Impulses and coincidences make the work independent from rationally devised structures. He likes open structures that can develop themselves. One of his visual motifs is the arrow. The arrow is in essence a straight line with an added significance. It points to a transformation, a transition from one state of being to another.
 
 
 
Manja Hazenberg

De werken die Manja Hazenberg (NL,1952) maakt zijn geometrisch abstract. De afmetingen van de objecten zijn gebaseerd op de getallenreeks van Fibonacci. Het is een ritmisch spel van verhoudingen en van vorm en restvorm. Soms is het een samenstelling van vrijwel identieke elementen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. De meeste objecten zijn gemaakt van zink. Het oppervlak is ofwel onbewerkt, of bewerkt met verschillende zuren, waardoor contrasten ontstaan in kleur en textuur. Sommige objecten zijn voorzien van bladgoud voor een extra effect.
 

Manja Hazenberg, 'Seizoenen',
zink, bladgoud, messingdraad op paneel, 50 x 50 x 10 cm
& 'Goudgehalte', 
zink, messingdraad, bladgoud op ruitvormig paneel,
8 x 32 x 28 cm


The works made by Manja Hazenberg (NL,1952) are geometric abstract. The dimensions of the objects are based on the numbers series of Fibonacci. It is a rhythmic game of relationships, shape and balance. Sometimes it is a composition of almost identical elements, the whole being more than the sum of the parts. Most objects are made of zinc. The surface is either unworked, or machined with different acids, resulting in contrasts in color and texture. Some items are provided with gold leaf for an added effect.
 
 

Side kick John Wragg
Men kan de vierde dimensie niet rechtstreeks zien en zijn pure bestaan ​​is een kwestie van veronderstelling. De werken van John Wragg (UK, 1946) verkennen dit concept van de vierde dimensie en hoe zijn schaduwen in zowel drie dimensies (constructies) als twee dimensies (schilderijen en afdrukken) kunnen worden vertegenwoordigd.Het is een wiskundig en wetenschappelijk concept, met een lange geschiedenis die veel andere artiesten heeft beïnvloed. Het is mogelijk om de schaduwen te voorspellen en te modelleren die vierdimensionale objecten zouden projecteren in driedimensionale ruimten en op het platte vlak.
 
 

John Wragg, 'Tessellation Row' 
Acrylic & ink on card, 52 X 62 cm

The works of John Wragg (UK,1946) explores the concept of the fourth dimension and how its shadows may be represented in both three dimensions (constructions) and two dimensions (paintings & prints). 
One cannot see the fourth dimension directly and its sheer existence is a matter for conjecture. However, it is a firmly established mathematical and scientific concept, with a long history that has influenced many other artists. It is possible to envisage and model the shadows which four-dimensional objects would project into and onto three-dimensional space, which can then be rendered as constructions or images.

 

INGRID HORNEF

In het werk van Ingrid Hornef (DE,1940) heeft wetmatigheid en toeval een centrale rol. De serie werken heeft de titel “alea iacta est” ofwel “de teerling is geworpen”. Een Latijnse zegswijze die wil aangeven dat bepaalde gebeurtenissen onherroepelijk in gang zijn gezet en dat iets onvermijdelijks zal gebeuren, zoals de gokker die de dobbelsteen al gegooid heeft. Die dobbelsteen gebruikt Ingrid ook voor haar werk. Wel zijn er regels die zij zichzelf oplegt. Maar binnen die regels mag het toeval toeslaan.

 

Ingrid Hornef 1 2

 Ingrid Hornef, ''object 138'',
MDF en acryl, 30 x 30 x 6 cm

 
 
Het toeval beschouwt Ingrid Hornef als vrijheid. Toeval is geen willekeur en geeft haar de mogelijkheid om het objectieve proces van maken los te koppelen van emotie en subjectiviteit. Om met Arp te spreken: “Toeval in de kunst in onze tijd is niet iets toevalligs, maar een geschenk van de Muze”. 
 
  

 Ingrid Hornef 3

Ingrid Hornef, 66 A en 66 B
MDF, houten pluggen en acryl, 60 x 60 cm

 

KERSTIN HEDMAN


Kerstin Hedman (SE,1948) werkt meer in de traditie van de naoorlogse Amerikaanse kunstenaars dan als traditioneel constructiviste. Haar werken zijn opgebouwd uit lagen acrylverf op plexiglas. De werken bestaan uit grote monochrome kleurvlakken die daardoor een eigen roosterpatroon vormen. Door het transparante plexiglas komt er een licht van achter het schilderij die een helderheid geven aan de kleur die de verf zelf niet afgeeft.
 
Kerstin Hedman 1

 Kerstin Hedman, 'blue striped painting',
acryl op plexiglas, 70 x 70 cm

 
 
 
Kerstin streeft niet naar perfectie, sommige werken hebben pigmentophopingen en maken het tot een fijn reliëf. Werken met diepte op een plat vlak. Haar doel is om het materiaalgebruik tot het absolute minimum terug te brengen en toch het maximale effect te bereiken.
 
 
Kerstin Hedman 3
 

Kerstin Hedman, 'blue striped', 'white' and 'red painting',
acryl op plexiglas, 70 x 70 cm

 
 
 

ROOOSE 

Kunstenaar rooose (NL,1946) is van oorsprong grafisch vormgever. Iemand die graag in lijnen denkt en zijn eigen fantasiewereld schept. Zijn objecten van onder andere staal, tin en glas noemt hij zelf ‘visuele gebruiksvoorwerpen'. Zijn werken ogen technisch, het materiaal is ontleend aan de productie industrie en de functie is niet duidelijk. Soms lijken het gebruiksvoorwerpen maar vaak zijn het oefeningen voor de geest van de beschouwer. Door een net iets andere invalshoek en bijzondere vormoplossing wil rooose ons helpen scherper te kijken. Zijn beelden verwijzen naar leegte en ruimte; “iets dat er tegelijkertijd wél en niet is”. 

 
rooose 2 2
 

 rooose, 'object (Code M.103)',
H148, B61, D69 cm, staal/tin

 
 

rooose spreekt zelf van 'visueel functionalisme'; elk onderdeel heeft een noodzakelijke positie ten opzichte van een ander deel. Zijn beelden zijn er om gelezen te worden. De ogen worden getrokken door de afzonderlijke onderdelen en verspringen continu in het werk. De geest probeert het totaal te duiden. Voor rooose zijn zijn werken een avontuur. Een beeld ontstaat in zijn hoofd, een schets wordt gemaakt en verder uitgewerkt op papier tot aan gedetailleerde werktekeningen op schaal. Daarna wordt een en ander geconstrueerd en ieder detail wordt bekeken op kromming, verhouding en contrast. De objecten worden afgewerkt met poederlak of metallic.

 
 
rooose 1
 
rooose, 'Zelfportret (Code M 114)',
H58,5 B 50,5 D11,5 cm, staal/lak/spiegel
 
 
 
 

SIDEKICK ELLY SLOEP

Het werk van Elly Sloep (NL, 1968) bestaat uit abstract geometrische tekeningen en animaties. De tekeningen zijn meestal klein van formaat (vaak 20 x 30 cm) en gemaakt met potlood. Maar zij maakt ook grotere formaten met Siberisch krijt. Bij veel tekeningen gaat zij uit van een raster van 2 x 2 cm. Dit raster vormt de basis van de tekening. Door de vormen consequent op de kruispunten van het raster te plaatsen blijft de tekening ordelijk.

  
 6
 
Elly Sloep, tekening nr. 2
 
  

De vormen die zij gebruikt zijn meestal cirkels, ovalen of lijnen. Ze gaat systematisch te werk maar dat kan in iedere tekening anders zijn. Het systeem bepaalt de volgorde en de plaatsing van de cirkels, ovalen of lijnen. De grijze vlakken contrasteren met de strakheid van de vormen en geven de tekeningen een grotere intensiteit.

 
  
 
 

 

20170115 171929 3

 


Ed Oosterhoorn

De schilderijen van Ed Oosterhoorn (NL,1969) zijn geïnspireerd op de vormgeving, architectuur en energie van de moderne wereldsteden. Hij legt zijn focus op de scherpe afsnijdingen en belijning. Hiermee drukt hij de individualisering van de samenleving en het steeds minder worden van de persoonlijke beweegruimte uit. De schilderijen worden opgebouwd met acryl, waarbij hij reageert met wat er op het doek gebeurt en dan de vormen terugbrengt tot de essentie.

 
 
Ed Oosterhoorn, zonder titel,
acryl op doek, 100 x 100 cm 


Ed heeft lessen gevolgd op de Vrije Academie Kennemerland. Eén van zijn docenten daar was Henk van Trigt (NL,1943) (Henk exposeerde in TZT003 bij Bos Fine Art en in 2018 zal hij weer nieuw werk laten zien bij ons). In de loop der jaren heeft hij een ontwikkeling doorgemaakt en daarbij een geheel eigen stijl ontwikkeld. Een grote uitdaging is de vormen zo strak mogelijk te maken om diepte en dynamiek in het schilderij te krijgen. Deze techniek heeft hij steeds verder verfijnd.

 
 
Ed Oosterhoorn, zonder titel,
acryl op doek, 50 x 50 cm 


Anneke Klein Kranenbarg


In haar constructies onderzoekt Anneke Klein Kranenbarg (NL,1961) basisvormen, vaak een kubus of rechthoek. Zij haalt de samenstellende delen van een vorm uit elkaar en bouwt er een nieuw bouwsel, een nieuwe vorm mee. Het materiaal dat zij hiervoor gebruikt, zijn twee transparante plexiglas platen, gevat in een blankhouten profiel en zwarte draden. De draden spant zij zowel op de plaat aan de voorzijde, als op die aan de achterzijde en in de ruimte er tussenin. Als de kijker zich langs haar werk beweegt, lijkt het kunstwerk te veranderen. Lijnen en vlakken schuiven over elkaar heen. Het kunstwerk lijkt soms tweedimensionaal, soms driedimensionaal te zijn.

 
 
Anneke Klein Kranenbarg, collectienummer 720,
semi-transparant plexiglas en draad, 50 x 50 x 0,3 cm
 


Driedimensionale kunstvormen op een tweedimensionaal scherm realistisch weergeven is niet mogelijk. Deze kunst geeft zich pas prijs in het echt. Dat geldt vooral voor de driedimensionale draadconstructies van Annneke. Die vereisen fysieke aanwezigheid van een bewegende toeschouwer. Iedere beweging van de kijker veroorzaakt een ander beeld. De werken lijken potloodtekeningen, maar de strepen zijn draden die van gaatje naar gaatje lopen. 

 
 
Anneke Klein Kranenbarg, collectienummer 691,
semi-transparant plexiglas en draad, 25 x 25 x 0,3 cm
 

 

 

Paul Wezenberg

Paul Wezenberg (NL,1952) is opgeleid aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Hij is lang werkzaam geweest als interieurarchitect, zowel in het ontwerp als in de uitvoering. Daarbij heeft hij veel geadviseerd over design meubels en woonaccessoires van ontwerpers uit de Verenigde Staten, Italië en Scandinavië. Vanaf de eind jaren 90 is hij naast het adviseren ook zichzelf gaan toeleggen op het verzamelen van naoorlogse Nederlandse beeldende kunst.

 
 
Paul Wezenberg, reliëf,
karton en papier, 108 x 108 cm
 
 

Zijn opleiding, zijn ervaring in de designwereld en de talloze kunstwerken die door zijn handen zijn gegaan hebben hem geïnspireerd om tien jaar geleden zelf werk te gaan maken. Vooral geometrische reliëfs. Collages en assemblages van grondvormen tot complete werken van karton, papier en MDF. Vaak verspringende witte vlakken waardoor gespeeld wordt met licht, maar ook werken die juist bont gekleurd zijn.  

 
 
compositie kleur II
Paul Wezenberg, Compositie kleur II,
MDF, 54 x 52 cm
 

 

 

 

 

Miranda Rikken Roland de Jong Orlando en Monica Maat


Miranda Rikken, Roland de Jong Orlando en Monica Maat

 

Miranda Rikken (NL, 1966) is opgeleid als beeldhouwer aan de Jan van Eyck Akademie in Maastricht. Daarvoor volgde zij de AKI, afdeling Monumentale vormgeving/gemengde media. Miranda verwonderde zich over de hoeveelheid verschillende materialen die dagelijks door haar handen gingen. Ze begon haar eigen canvassen te weven van materialen die ze zo rondom huis tegenkwam. Geïnspireerd door het linnen waarmee het traditionele schilderij bespannen is. Eerst met vodden, daarna ook met plastic, toiletpapier, kranten/folders aluminium folie naaigaren.

 

 Miranda Rikken TZT011 flyer klein
‘and so on 2’, gewoven plasticzakken op houten frame, 80 x 80 cm
 
 
 

Miranda volgde lessen om te leren weven op een weefgetouw. Eerst leek het een formele, analytische zoektocht, maar steeds meer begint ze lyrisch poëtische titels toe te voegen. Net zoals in haar werk zoekt ze ook in haar leefomgeving de ruimte, is een liefhebber van hét buiten. Als beeldhouwer was ze al fan van Constantin Brancusi. De eindeloze voortgang is een groot thema in haar werk. De eindeloze ritmes die haar weefsels voorbrengen passen daarbij. Ze werkt ook aan eindeloze series.

 

 

20161204 180228 2 klein

‘zonder titel’, waslijndraad op hard houten frame, 35 x 35 cm

 

 

Het boeit Monica Maat om de waarneming te manipuleren. Naast geometrische houtpanelen maakt zij ook geometrische  werken op papier en doek. Deze werken hebben, net als de houtpanelen, als basis een ornamenteel karakter en zijn  geïnspireerd op de Europese Renaissance. Voorbeelden hiervan zijn de lijnstructuren in Italiaanse marmeren vloeren en de optische werkingen van fresco's, welke te vinden zijn in de abdijen in Toscane. Vaak geven haar werken een sterk optisch effect te zien en zijn ze op talrijke plaatsen in binnen- en buitenland onder de titel: 'Door-zien', 'manipuleerbaar waarnemen', geëxposeerd. Afhankelijk van het gebruik van kleuren en vormen geven de werken convergerende of divergerende effecten te zien.

 

Monica Maat TZT011 flyer klein

‘Driehoek verspreid’, lakverf op doek, 80 x 80 cm

 

In het zeefdrukbedrijf van haar broer in Amstelveen heeft zij samen met hem vele zeefdrukken vervaardigd en op grafisch gebied veel van hem geleerd. Ook via haar broer heeft zij kennis gemaakt met Jaap Egmond [constructivisme] waar hij een atelier mee deelde, en het werk van computerkunstenaar Peter Struycken. Ook het werk van wijlen Jan Schoonhoven, Jan van Duijnhoven en Gerard Caris [met vooral als motief de vijfhoek] zijn van direct belang voor haar geweest.

 

20161204 174946 3 klein

'Gekanteld', 80 x 80 cm, 'Omhooggevallen', 60 x 80 cm en
‘Onregelmatige Vijfhoek om Achthoek’, 80 x 80 cm, lakverf op doek

 

Roland de Jong Orlando (NL, 1961) is een beeldhouwer, opleidingen bij de Kunstacademie in Tilburg (1987) en Amsterdam (1990) met een groot oeuvre en ervaring met internationaal exposeren. Daarnaast is hij regelmatig curator van tentoonstellingen. In 2014 organiseerde hij Reductive, een ‘reizende' expositie van 32 geometrisch abstract werkende Nederlandse collega’s in o.a. Polen en Slowakije. In zijn werk, zowel bij kleine beelden als bij de monumentale, gaat Roland uit van basisvormen zoals de cirkel, de driehoek en het vierkant in allerlei mogelijke varianten.

 

20161204 180409 3 klein

Inquadrato Nautilus, MDF en acryl

 

 

Bij het ontwerp van zijn beelden gaat hij uit van het materiaal en de mogelijke basisvormen, of het nu om MDF, hout, staal, brons of ander materiaal gaat. Dat materiaal wordt vervolgens in stukken verdeeld tot enkele basiselementen waarmee hij  gaat combineren, organiseren en construeren. De reeks van Fibonacci komt vaak terug in zijn werken. Ondanks het gebruik van slechts een basisvorm, of misschien juist door het gebruik van maar één basisvorm heeft hij grote vrijheid in de uiteindelijke composities. Die worden vooraf niet bedacht of geschetst, maar ontstaan werkende wijs.

 

 

20161204 175050 3

'Comming out -3', staal en acryl

 


Tentoonstelling zonder titel TZT010 22 oktober 2016 - 4 december 2016

Ingrid Roos, Marus van der Made en Annet Vroom

 

 22 8annet vroom flyer

 

 

 

TENTOONSTELLING ZONDER TITEL TZT009  20 augustus - 16 oktober 2016

monika buch,  DON SATIJN & Robbert de Goede 

 

 1.1 kopie     11     I03 000 BFA A5 flyer N 01

 

tentoonstelling zonder titel TZT008  2 juli - 14 augustus 2016

Herman Coppus, Don Satijn & Jan Hendriks 

 

 

3  2   1

 

tentoonsstelling zonder titel TZT007  30 april 30 - 26 juni  2016

Kees de Kloet, Tije Domburg & Jan Hendriks


 

  I03 000 BFA A5 flyer M 01 kopieI03 000 BFA A5 flyer L 011I03 000 BFA A5 flyer M 021

 

TENTOONSSTELLING ZONDER TITEL  TZT006 12 maart - 24 april 2016

Els Binnendijk, Gerard van der Horst & George Schade

 

I03 000 BFA A5 flyer K 01I01 000 BFA A5 flyer H 01I03 000 BFA A5 flyer K 02

 

 

tentoonstelling zonder titel TZT003 31 oktober  - 6 december  2015

Henk Rusman, Henk van Trigt & Carrie Meijer

 

 

 

tentoonstelling zonder titel TZT005  30 januari - 6 maart 2016

Rity Jansen Heijtmajer, Tineke Porck & Han Reeder

 

 

tentoonstelling zonder titel TZT002  5 september  - 25 oktober 2015 

Johan Top, Jan Hoff & Herman van de Poll

 

 

 

 

tentoonstelling zonder titel TZT004  12 december 2015 - 24 januar1 2016

Olivier Julia, Nelleke Hulsen & Eef de Graaf

 

           

 

 

tentoonstelling zonder titel TZT001 25 juli - 30 augustus 2015

Frans Vendel, Coen Vernooij & Jeltje van Houten

 

 

 2 Frans H06 000 BFA A5 flyer B 01H06 000 BFA A5 flyer C 01

 

Newsflash

Selected for you

 EXPOSITIES 2022 Bos Fine Art

Exhibitions in 2022 Bos Fine Art Utrecht | The Hague

Lees meer...

Partners

Asnova-logo.jpg Bos-Fine-Art-logo_1_3.png Uniek-logo.jpg flag_yellow_high.jpg logo-den-haag.png logo_ANNA_print.jpg o.jpg pixomnia.jpg

Bos Fine Art Den Haag

Gesloten!

 

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

 


KvK 64943151

 

Bos Fine Art Utrecht
Erasmuslaan 5
3584 AZ  Utrecht
Maandag t/m Vrijdag op afspraak
Zaterdag en Zondag 13.00 - 17.00 uur
Andere tijden op afspraak

Vanaf 4 november 2022 ook op de vrijgmiddag geopend! 
13.00 - 17.00 uur

Monday - Friday open by appointment
Saturday - Sunday 1 pm - 5 pm

From November 4 2022 also open on Friday
1 pm - 5 pm

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660

 


facebook  

 

© Bos Fine Art 1988 - 2022