0001 

BOB BONIES

Kunstmuseum Den Haag
26 mei 2021 t/m 05 september 2021

 

 
Kunstenaar Bob Bonies (Den Haag, 1937) heeft een oeuvre opgebouwd dat inmiddels zes decennia beslaat. Sinds de jaren zestig maakt hij zogenaamde concrete kunst; geometrisch abstracte schilderijen die gezichtsbepalend zijn voor de abstracte kunst in Nederland en tot op de dag van vandaag een eigentijds karakter hebben. De monochrome kleurvlakken refereren aan niets anders dan wat ze zijn: kleur en vorm.

Begin jaren zestig verbleef Bonies in de Verenigde Staten en Canada. Daar maakte hij kennis met color field painting en hard edge painting: grote, abstracte schilderijen met heldere kleurvlakken. Ook kwam hij er in aanraking met minimal art, de kunststroming die na zijn terugkeer in Nederland voor het eerst in Europa te zien was in 1968 in Kunstmuseum Den Haag, nota bene in zijn eigen woonplaats.

Hoewel Bonies werd beïnvloed door de kunst die hij in de Verenigde Staten ontdekte, is hij bovenal een Europees kunstenaar. Hij volgde zijn opleiding aan de Vrije Academie in Den Haag, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en de Konstfack-Skolan in Stockholm. Vanaf zijn eerste constructivistisch abstracte werken is het duidelijk dat hij in de traditie staat van Russische avant-gardisten, als Kazimir Malevitsj en El Lissitzky, en kunstenaars van De Stijl, zoals Piet Mondriaan en Theo van Doesburg. Niet voor niets stromingen die in Nederlandse musea goed zijn vertegenwoordigd. Maar ook de modernisten Piet Zwart en Paul Schuitema, geestverwanten van De Stijl en docenten aan kunstacademies, zijn van blijvende invloed. 

Sinds 1964 maakt Bonies shaped canvases. Hij hanteert daarvoor de gebruikelijke vormen voor een schilderij, als een vierkant en rechthoek. De uiteindelijke complexe vorm ontstaat door meerdere doeken aaneen te monteren. Het optimale contrast bereikt hij door de kleurkeuze: kleurvlakken in effen rood, blauw, geel of groen. 

Bonies hanteert een strak conceptuele werkmethode. Aan de hand van vooraf bepaalde uitgangspunten maakt hij zijn werk. De rekenkundige wetmatigheid van zijn constructies leidt tot een harmonische uitkomst. Daardoor ontstaan effecten die het gevoel geven dat het werk kantelt, dat vlakken verschuiven of zich voortzetten buiten het schilderij. Dat maakt het bekijken van de schilderijen van Bonies tot een ervaring. Door de systematische aanpak kan de kunstenaar dan ook gezien worden als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de puur conceptuele schilderkunst.

Publicatie
Het terugbrengen tot de essentie voert Bonies ook door in publicaties over zijn werk. Sinds de jaren 60 staat hij erop dat in een catalogus, kunstboek, krant of tijdschrift zijn schilderijen niet met een foto, maar met een grafische afbeelding worden gevisualiseerd. Zo ook in de bijzondere publicatie die in de maak is en zal worden uitgegeven door Walther König.  

Tentoonstellingen
Vanaf de jaren 60 is er ieder decennium een grote museale tentoonstelling gewijd aan het werk van Bob Bonies. Daarnaast nam hij deel aan vele internationale groepstentoonstellingen. Zijn werk is vandaag de dag vertegenwoordigd in belangrijke museale collecties wereldwijd. Kunstmuseum Den Haag organiseerde in 1979 een groot overzicht. Nu, in 2021, maakt het museum een retrospectieve tentoonstelling in nauwe samenspraak met de kunstenaar.

Gerrit Schreurs filmde de voorbereidingen en maakte een documentaire over Bob Bonies.

 

 

 

Artist Bob Bonies (b. 1937, The Hague) has created a body of work that now spans six decades. Since the 1960s he has been making ‘concrete art’, abstract geometric paintings that have defined the look of abstract art in the Netherlands, and still appear contemporary today. The monochrome planes of colour in his paintings are nothing other than what they appear to be: colour and form. 

 Bonies lived for a time in the United States and Canada in the early 1960s. There, he encountered color field painting and hard edge painting: large, abstract works with bright planes of colour. He also discovered minimal art. After his return to the Netherlands, Europe had its first taste of minimal art in Bonies’ home city of The Hague, at a 1968 exhibition organised by Kunstmuseum Den Haag.

Bonies may have been influenced by the art he encountered in the United States, but he is above all a European artist. He trained at the Vrije Academie and the Royal Academy of Fine Arts in The Hague, and at the Konstfack-Skolan in Stockholm. From his first abstract-constructivist work it has been clear that he is an artist in the tradition of the Russian avant-garde, painters like Kazimir Malevich and El Lissitzky, and De Stijl, whose members included Piet Mondrian and Theo van Doesburg, movements which – not coincidentally – are well-represented in Dutch museum collections. Modernists Piet Zwart and Paul Schuitema, who espoused similar ideas to the De Stijl movement and both taught at art academies, also had a lasting influence. 

Bonies has been making ‘shaped canvases’ since 1964. He uses the common type of canvas for a painting – rectangular or square – but ultimately achieves a complex form by joining several canvases together. Bonies achieves optimum contrast through his choice of colour, creating areas of plain red, blue, yellow or green.

Process
Bonies approaches his work in a strictly conceptual way, creating his paintings on the basis of predetermined rules. The mathematical laws that underlie his compositions produce a harmonious result, creating a sense that the work is tilting, that areas of colour are shifting, or continue beyond the edge of the canvas. With his systematic approach, Bonies can also be regarded as a leading proponent of pure conceptual painting.

Publication
Bonies also applies his approach of reducing things to their essence to publications about his work. Since the 1960s he has insisted that every catalogue, art book, newspaper or magazines are illustrated not with photographs of his paintings, but with graphic representations. The unique publication currently being developed for this exhibition, to be published by Walther König, is no exception.  

Exhibitions
A major museum show has been devoted to the work of Bob Bonies every decade since the 1960s. He has also taken part in many international group shows. Today, his work features in the collections of some of the world’s leading museums. Kunstmuseum Den Haag organised a major retrospective in 1979. Now, in 2021, the museum is to stage another retrospective, in close collaboration with the artist himself. 
Gerrit Schreurs visited Bob Bonies in his studio, filmed the preparations and made a documentary of 14 minutes (subtitled in English) about Bob Bonies. Watch and enjoy the film:

Bron: Kunstmuseum Den Haag https://www.kunstmuseum.nl/en/exhibitions/bob-bonies

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Newsflash

Selected for you

 

0001 

BOB BONIES

Kunstmuseum Den Haag
26 mei 2021 t/m 05 september 2021

 

Lees meer...

Partners

Asnova-logo.jpg Bos-Fine-Art-logo_1_3.png Uniek-logo.jpg flag_yellow_high.jpg logo-den-haag.png logo_ANNA_print.jpg o.jpg pixomnia.jpg

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag
Donderdag t/m zondag 12.00 - 18.00 uur
Andere tijden op afspraak

Thursday - Sunday 12 pm - 6 pm
Or by appointment

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

 


KvK 64943151

 

Bos Fine Art Utrecht Vanaf september 2021
Erasmuslaan 5
3584 AZ  Utrecht
Maandag t/m Vrijdag tijdens kantooruren 
Zaterdag en Zondag 13.00 - 18.00 uur
Andere tijden op afspraak

Monday - Friday during office hours
Saturday - Sunday 1 pm - 6 pm
Andere tijden op afspraak
Or by appointment

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660

 


facebook  

Galerie New York / Portofino
50 W 56th St #2A
New York City, NY 10019 USA

Mondays: 12pm - 7pm
Tuesday - Friday: 10am - 7pm
Sat: 10am - 6pm
Closed Sunday 

 

© Bos Fine Art 1988 - 2021