Exhibition Untitled TZT069 duo expositie

Els Binnendijk
&
Mieke Kettler


9 juni t/m 3 juli | June 9 until July 3

Meet & Greet in Utrecht
Zaterdag 11 juni | Saturday June 11
15 - 17 uur | 3 pm - 5 pm
Els Binnendijk 

In 1965 studeerde Els Binnendijk af aan de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) te Enschede, afdeling Monumentale Vormgeving, Schilderen, Tekenen en Grafiek. In deze periode werd zij geboeid door textiele werkvormen. Zij experimenteerde met stofapplicaties en weeftechnieken, waarbij de organische vormen duidelijk gerelateerd waren aan de directe waarneming van landschap en vegetatie. 
Ingegeven door haar mathematische aanleg werd de organische vorm verlaten en werd het vierkant uitgangspunt in haar werk. Ook het kleurgebruik veranderde. Van een keur aan pasteltinten werd gekozen voor een consequente toepassing van wit en roze. Ook het gebruik van de stippellijn en de onderlinge afstand van de ‘stippen’ gingen in haar werk een grote rol spelen. De strenge en gecontroleerde wijze van ontwerpen werden de basis voor haar werk. Het zorgt voor een patroon, ‘de verschuivingen’, dat is gebaseerd op mathematische wetmatigheden. Vaak in reeksen, meerdere panelen die elkaar aanvullen. De kleur roze is gevoelsmatig.
 
 

Els Binnendijk graduated in 1965 at the Academy of Art and Industry (AKI) in Enschede, Department of Monumental Design, Painting, Drawing and Graphics. During this period she was captivated by textile crafts. She experimented with fabric applications and weaving techniques, wherein the organic forms were clearly related to the direct observation of landscape and vegetation. 
Because of her mathematical talent, the organic shape was abandoned and the square was introduced in her work. Also changed the colors, a choice of pastel tones was chosen for a consistent application of white and pink. Also, the use of the dotted line and the mutual distance of the "dots" are entered into her work to play a major role. The rigorous and controlled manner of designs were the basis for her work. It creates a pattern, "shifts", which is based on mathematical laws. Often in series, multiple panels that complement each other. The color pink is emotional, the work that you can see at Bos Fine Art are cotton on canvas and have different sizes.
 
Mieke Kettler

Mieke Kettler is de etser van het experiment. Behalve de traditionele zink- of koperplaat geven materialen als aluminiumfolie haar de mogelijkheid om een extra transparante afdruk te maken over de al bestaande druk. Van een oplage (meerdere zelfde afdrukken van een onderwerp) in de traditionele vorm, is bij het werk van Mieke Kettler geen sprake. Door de methode van werken zal de afbeelding afwijken omdat de vorm niet altijd geëtst is op de zinkplaat.
Tijdens haar opleiding aan de Vakschool voor Goud- en Zilversmeden in Schoonhoven leerde zij graveren. Een techniek die zij op de Grafische Werkplaats Den Haag uitbreidde met etsen. Ook volgde zij de Rietveld Academie in Amsterdam en de Vrije Academie in Den Haag.


 

 
Mieke Kettler is the etcher of the experiment. In addition to the traditional zinc or copper plate, materials such as aluminum foil give her the opportunity to make an extra transparent print over the existing print. There is no question of an edition (several same prints of a subject) in the traditional form in Mieke Kettler's work. Due to the working method, the image will differ because the shape is not always etched on the zinc plate.
During her training at the Vocational School for Gold and Silversmiths in Schoonhoven, she learned to engrave. A technique that she expanded with etching at the Grafische Werkplaats The Hague. She also attended the Rietveld Academy in Amsterdam and the Vrije Academie in The Hague.
 
 


  
 
 
 

Newsflash

Selected for you

 EXPOSITIES 2022 Bos Fine Art

Exhibitions in 2022 Bos Fine Art Utrecht | The Hague

Read more ...

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag
Donderdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur
Andere tijden op afspraak

Thursday - Sunday 1 pm - 5 pm
Or by appointment

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

 


KvK 64943151

 

Bos Fine Art Utrecht
Erasmuslaan 5
3584 AZ  Utrecht
Maandag t/m Vrijdag op afspraak
Zaterdag en Zondag 13.00 - 17.00 uur
Andere tijden op afspraak

Monday - Friday open by appointment
Saturday - Sunday 1 pm - 5 pm
Andere tijden op afspraak

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660

 


facebook  

 

© Bos Fine Art 1988 - 2022