Exhibition Untitled TZT045
1 oktober - 18 oktober|  October 1 - 18

Ada van Wonderen & Cees van Rutten
Torenzaal + Glazenzaal


Ada van Wonderen

Ada van Wonderen (NL 1957): “Mijn motivatie is om objecten te maken die 'warmbloedig abstract' zijn. Ik laat zoveel mogelijk een kern van eenvoud achter. Mijn volledige concentratie gaat uit naar wat dan nog in vorm blijft. Een vorm, niet als een levenloos object, maar als een vorm die geschiedenis met zich meedraagt. De materiële natuursteen waarin ik de geschiedenis van onze aarde draag, het is de aarde zelf. Mijn fascinatie voor natuursteen heeft nu ook betrekking op het geologische verhaal. Het proces van abstraheren is ook gebruikt, met meer aandacht voor het materiaal. Ik wil de steen 'ruimte' geven om zichzelf als een onafhankelijkheid te tonen.”

 Ada van Wonderen (NL 1957): “My motivation is to create objects that are 'warm-blooded abstractions'. I leave as much as possible to allow for a core of simplicity. My full concentration is devoted to what then remains of shape. A form, not as an inanimate object, but as a form that carries history with itself. The natural stone medium in which I work with the history of our earth, it is the earth itself.
My fascination with natural stone concerns this geological story. The process of abstraction is used with more attention to the material.“
 


Cees van Rutten

Cees van Rutten (NL 1952) volgde de opleiding grafische vormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Zijn voorliefde voor de heldere ritmische structuur komt onmiskenbaar naar voren; het vlak, ritmisch verdeeld, met boeiend licht- en schaduwspel, geleed in regelmatige vormen van gestapelde figuren. Van Rutten houdt van subtiele tegenstellingen tussen regelmaat en verstoringen, tussen strak en rafelig, stoer en breekbaar, tussen glad en ruw, gesneden en gescheurd. Het werk is van een grote eenvoud. Zijn interesse in de verstoring en vervorming, de rimpeling in de regelmaat maakt zijn werk juist heel persoonlijk en verleent het een poëtische dimensie.


Cees van Rutten (NL 1952) studied graphic design at the Royal Academy of Art in The Hague. His predilection for the clear rhythmic structure is unmistakably apparent; the plane, rhythmically divided, with fascinating play of light and shadow, articulated in regular shapes of stacked figures. Van Rutten likes subtle contrasts between regularity and disturbances, between tight and frayed, tough and fragile, between smooth and rough, cut and torn. The work is of great simplicity. His interest in the disturbance and distortion, the ripple in the regularity, makes his work very personal and gives it a poetic dimension.


 
Exhibition Untitled TZTSpecial 
 1 oktober - 18 oktober|  October 1 - 18

Binnenhofzaal

Bander van Ierland

Bander van Ierland (NL 1959): "Ik maak al ruim twintig jaar aluminium en houten constructies die gaan over ruimte en tijd met meer tijdassen. Sinds 1996 werk ik aan algoritmische constructies. Algoritmen zijn stapsgewijze systemen met een beginpunt en een oplossing en worden via kunstmatige intelligentie en computerwetenschap in verband gebracht met de constructie van het denken. Daarnaast ontwerp ik grote architectonische projecten. In het algemeen gaat mijn werk dus over de vijfde dimensie, oftewel RUIMTE-TIJD-BEWUSTZIJN, waarbij het bewustzijn de vijfde dimensie is. Mijn werk is zodoende bedoeld voor een harmonieuze, synthetische-en spirituele wereld."Bander van Ierland (NL 1959): "I have been making aluminum and wooden constructions that deal with space and time with more time axes for more than twenty years. Since 1996 I have been working on algorithmic constructions. Algorithms are step-by-step systems with a starting point and a solution, and are developed through artificial intelligence and computer science associated with the construction of thinking I also design large architectural projects, for example for the Binckhorstlaan In general my work is about the fifth dimension, or SPACE-TIME-CONSCIOUSNESS, where consciousness is the fifth dimension. My work is therefore intended for a harmonious, synthetic and spiritual world. "

 
 


125 JAAR WONEN IN HET
STEDELIJK  MUSEUM AMSTERDAM                      
Tentoonstelling — t/m 21 mrt 2021
Met werken van o.a. Tije Domburg (NL 1947)         


Het Stedelijk laat vanaf deze zomer een ruime selectie van hun beroemde collectie vormgeving zien. Al deze ontwerpen zijn in de afgelopen 125 jaar baanbrekend en actueel geweest. De tentoonstelling voert van een van de oudste meubels in de collectie, een bank van Thonet, langs stromingen als de Wiener Werkstätte, de Amsterdamse School en de Scandinavische vormgeving, naar de opkomst van plastic in de jaren 60, het kleurrijke Italiaanse Memphis design uit de jaren 80 en Dutch design.
 
Tije Domburg maakte na het verlaten van de Rietveld Academie  (1968-1973)  een aantal jaren uitsluitend keramische vormen. Witte objecten en keramische wandreliëfs: altijd opgebouwd uit meerdere basisvormen zoals cilinders en blokken. Later maakte hij zijn reliëfs alleen nog in wit papier.

Gedurende de expositie in het Stedelijk is zijn keramisch werk uit dezelfde periode te zien èn te koop bij Bos Fine Art.Tije Domburg
Gegoten vaas vormen   1978  /  1979
glazuur wit, hoogte 26 cm en 11 cm

 

 

 
 

Newsflash

 

foto beelden
TZTSpecial juli 2020
BruijninckxBreebaart Sculpturen

Read more ...

Selected for you

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag

Naast het Mauritshuis

Openingstijden Den Haag:

Donderdag t/m zondag 12.00 - 18.00 uur

Thursday - Sunday 12pm - 6pm

Galerie New York / Portofino
50 W 56th St #2A
New York City, NY 10019 USA

Closed because of the Corona crisis

 

 


facebook  

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

             
KvK 64943151

 

 

© Bos Fine Art 2020