Eddy Stikkelorum

Kunstwerken

What Else 03 (WE-03)

Techniek: Beelden en sculpturen
Materiaal: gekleurd multiplex
Afmeting: 19 x 17 x 12 cm
 

What Else 08 (WE-08)

Techniek: Beelden en sculpturen
Materiaal: gekleurd multiplex
Afmeting: 20 x 19 x 13 cm
 

What Else 07 (WE-07)

Techniek: Beelden en sculpturen
Materiaal: gekleurd multiplex
Afmeting: 18 x 17 x 13 cm
 

Dream of New York # 022

Techniek: Beelden en sculpturen
Materiaal: gelamineerd hout en perspex plaat
Afmeting: 46,5 x 11 x 22 cm
 

Dream of New York # 021

Techniek: Beelden en sculpturen
Materiaal: gelamineerd hout en gegoten polyuethaanplaat
Afmeting: 18 x 36 x 11 cm
 

Dream of New York # 023

Techniek: Beelden en sculpturen
Materiaal: gelamineerd hout en perspex plaat
Afmeting: 43 x 27 x 7,5 cm
 

Eddy Stikkelorum

‘Mijn vrije werk is het resultaat van het bevechten van vrijheid binnen de vormgeving’.

Eddy Stikkelorum (Den Haag, 1955) is een beeldend kunstenaar en vrij vormgever, voor wie artistieke vrijheid heel belangrijk is. Al tijdens zijn opleiding tot interieurarchitect vond hij dat zijn creativiteit teveel werd ingeperkt. Na zijn afstuderen werd hij gevraagd deel te nemen aan de vervolgopleiding, gegeven door Joop Beljon, toenmalig directeur van de KABK. Die periode was voor Stikkelorum een heel belangrijke fase naar meer creatieve vrijheid. Hij kreeg opdrachten van gemeenten en ministeries, maar ook deze opdrachten waren nog gebonden aan allerlei regels.
In 1984 zette Stikkelorum uiteindelijk de stap naar het autonome vrije werk.

Het vrije werk van Stikkelorum bestaat uit sculpturen/objecten gemaakt van moderne materialen zoals polyester, gelamineerd hout, perspex en epoxy.
Stikkelorum onderscheidt zich op twee belangrijke punten van andere autonome kunstenaars. Enerzijds door zijn totale afstand van referentie aan de buitenwereld; conceptueel, politiek en commercieel. Hij wil niet dat zijn objecten enige associatie van zijn werkelijkheid oproepen. Zodra dat wel gebeurt, dan vernietigt hij het werk. Zijn streven is dat zijn werken gevoelens oproepen bij de toeschouwer zonder associaties met iets anders; het is het object zelf dat telt. Anderzijds is zijn enorme technische kennis van moderne materialen wat hem van anderen onderscheid. Dat heeft hem in het verleden ook andere functies opgeleverd; zo was hij 10 jaar lang docent beeldhouwen en moderne beeldhouwtechnieken en vervulde hij diverse adviesfuncties in het bedrijfsleven en bij de overheid.

website; www.stikkelorum.nl

‘My autonomous works are the result of the struggle for freedom within design’.

Eddy Stikkelorum (The Hague, 1955) is a visual artist and designer for whom artistic freedom is very important. While studying to become an interior architect at the Royal Academy of the Visual Arts in the Hague (1975-1980), he felt his artistic freedom was being overly restricted. Yet he graduated with flying colours, which entitled him to follow a special course for talented students given by Joop Beljon, who at that time was the director of the Royal Academy of the Visual Arts. Beljon, an environmental artist, was one of the founders of ‘art in public space’ and introduced the term ‘design without boundaries’. For Stikkelorum, this period turned out to be a crucial phase that led to a significant increase in artistic freedom. Not only did he complete the two year training within a single year (1981), but he was also given a number of commissions by the Local Authorities and Government Ministers. Despite the fact that these assignments were still bound by all kinds of rules, his artistic freedom continued to steadily increase due to temporarily being able to take advantage of ‘The Municipal Visual Artists arrangement’, thus enabling him to further develop his ‘search for artistic freedom’. In 1984, he made the transition to primarily focusing on his autonomous creative work, which resulted in a ground-breaking development in his creativity.

Stikkelorum’s autonomous work consists of sculptures and objects made of modern materials such as polyester, laminated wood, Perspex and epoxy. Stikkelorum differs in two important issues from other visual artists. First of all, in his art, he takes complete distance from any form of reference on either a conceptual, political or commercial level, as he does not wish his work to evoke any association with his reality. If this does happen, he will destroy the work in question, because he aims for his art to evoke feelings in the spectator that have no associations whatsoever with anything else; it is the work itself that counts. But since spectators’ interpretations tend to be unavoidable, Stikkelorum has occasionally used them as titles for his works. But that is history, since a lot of his work now bears the predicate “Untitled”, or merely relates to the moment when the work was created. Secondly, his vast technical knowledge of modern materials also distinguishes him from other artists, and has also earned him other positions and functions in the past. For instance, he was a teacher in sculpture and modern sculpture techniques for ten years, and held several advisory functions in business and government circles.

Account